Biblia – Evanjelium podľa Lukáša – denník (rozbor)

 

 Kniha: Biblia – Evanjelium podľa Lukáša

 Autor: Mnoho autorov (Lukáš – evanjelista)

 Zaslal(a): Anton Kostřel

 

Autor

 • Biblia nemá jedného konkrétneho autora
  • možno pre niektoré z kresťanov
   • „Text je zaznamenaný skrze vnuknutia Ducha Svätého“
  • jednotlivé časti napísali rôzni ľudia
  • napr. evanjelia, listy

 

Vznik Biblie

 • povahou je to náboženské dielo (ZZ občas pripomína kroniku)
 • obsah bol v prvej fáze odovzdávaný ústne
 • postupne sa zapisujú, okolo roku 1000 pr. n.l. sa text uceľuje
 • vyvíja sa ale ďalej – stovky, viac ako tisíc rokov získava podobu
 • za najstaršie sa považuje Pentateuch (Päť kníh Mojžišových, Tóra)
  • niektoré tradície obsiahnuté aj v knihe ústne už od 15 st. pr. n.l.

 

Rozdelenie

 • Starý zákon (= Stará zmluva – odkaz na Desatoro, Mojžiš)
  • pôvodne zbierka židovských kníh, prevzali je kresťanstvo
  • prvýkrát napísaný hebrejsky, časť aramejsky
  • počet kníh sa líši aj podľa náboženstva
   • židia – 39 kníh (Tanach)
   • kresťania – 46 kníh
  • „Starý“ je kresťanské označenie – protiklad k Novému

 

 • Nový zákon
  • 27 kníh
  • vznik 50 – 150 n.l.
  • napísané grécky, preložené do mnohých jazykov (latinčina!) – rozšírenie po Rímskej ríši
  • časti
   • štyri evanjeliá
    • Matúš, Marek, Lukáš, Ján
   • skutky apoštolov
    • vznik Cirkvi v Jeruzaleme
    • jej šírenie v Stredomorí (apoštol Pavol)
   • epištoly (= listy)
    • 13 od Pavla cirkvám
    • 8 všeobecných kázne (Petr / Jakub / Jan)
   • Zjavenie apoštola Jána (= Apokalypsa)

 

Literárny druh

 • Epika

 

Literárny žáner

 • evanjelium (založil Marek napísaním najstaršieho a najkratšieho evanjelia)

 

Forma

 • er -formy

 

Lukáš

 • povolaním lekár (snáď aj maliar)
 • ochranca pred nešťastím, patrón lekárov a umelcov
 • krvná skupina 0: D

 

Evanjelium podľa Lukáša

 • tretia kniha v poradí NZ
 • najdlhšia z evanjelií
 • synoptické evanjelium (s Markovým a Matúšovým)
  • dajú sa navzájom porovnávať, veľmi podobná
  • synoptické otázka – v akom slede a poradí táto 3 evanjelia vznikala?
  • Jánovo sa veľa líšia, hlavne štruktúrou
 • Lukáš s veľkou pravdepodobnosťou neskôr napísal aj Skutky apoštolov (sprevádzal Pavla)
  • oboje je venované istému Teofil
  • použité lekárske termíny

 

Charakteristika evanjelia

 • v porovnaní s ostatnými evanjeliami oveľa väčšie slovná zásoba
 • jeho gréčtina je uhladenejší a vzdelanejší, plus niekoľko slov latinských a hebrejských
 • uvádza 17 Ježišových podobenstvo, ktorá v ost. ev. chýba
 • vyznačuje sa veľkou pozornosťou k chudobným, ženám, deťom, ľuďom na okraji

 

charakteristika jazyka

 • biblický jazyk obsahuje veľa archaizmy, zastaraných výrazov
 • veľmi záleží na preklade
  • napr. „Biblia 21. storočia“ je preklad veľmi zrozumiteľný


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár