Zaslať materiál

pozorZaslaná práca musí vyhovovať všetkým nasledujúcim kritériám.

Odosielacia formulár nájdete na konci strany.

 

1) Práca musí byť 100% vlastnej tvorby a nezverejnená inde na internete.

  • Kopírované práce alebo tie tvorené metódou CTRL + C/V po častiach z rôznych webov sú neprípustné.
  • Práce, ktoré najprv zverejníte aj na iných stránkach bohužiaľ nemôžeme schváliť. Často si nemôžeme byť totiž istí, či nám prácu zaslal skutočne jej autor a nebola len skopírovaná.

 

2) Editovateľný textový formát DOC, DOCX alebo ODT

  • PDF, obrázkové a iné podoby, ktoré nejdú vložiť do textového editora webu sú pre nás bohužiaľ nepoužiteľné.

 

3) Minimálny rozsah 1 celá A4 (=1 800 znakov)

 

Zaslať materiál

  • Pro získaní VIP členstva je treba mať zaregistrovaný účet pred zaslaním materiálu, tomuto účtu potom umožníme sťahovať materiály na našom webe.

Zaregistrované meno na webe: ...(NEMÁŠ ÚČET?)

Vaše meno, ktoré chcete uviesť u materiálov:

Názov práce

E-mailová adresa pre kontrolu:

Úroveň materiálu

U slohové práce uveďte slohový útvar a známku.

Ostatné informácie

Potvrdzujem, že:

1) Som autorom materiálu a súhlasím so zverejnením na všetkých stránkach prevádzkovateľa webu v slovenskom aj inom jazyku.

2) Práca spĺňa podmienky pre vkladanie diel vyššie. V opačnom prípade bude vyradená.