Evanjelium podľa Márie – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Evanjelium podľa Márie

 Autor: Neznámy autor

 Zaslal(a): Kamilionka

 

Evanjelium podľa Márie

 • gnostický apokryfný text
 • vznik evanjelia je datovaný medzi polovicu 2.stl.
  a začiatkom 3.stl.
 • pôvodne spísané po grécky (dochovalo len v dvoch zlomkoch) ale zachované aj v koptskom preklade
  (od konca 4. alebo začiatku 5. storočia)
 • je súčasťou Berlínskeho gnostického kódexu
  • objavil ho Dr.Carl Reinhardt roku 1896 v Hornom Egypte, Káhira
 • autorka nemôže byť sama Mária Magdaléna, pretože v čase svojho narodenia bola dlho po smrti (ale autorka je považovaná za ženu, ktorá napísala myšlienky Márie)
 • evanjelium je napísané z väčšej časti formou rozhovoru Márie Magdalény a Ježiša Krista
 • príbeh začína po nejakom čase Ježišovho vzkriesenia
 • zmienky o Márii Magdaléne sa samozrejme nachádza aj v kanonických evanjeliách, ale nie je ich veľa, napr.:
  • v Janove sa Matúša a Markovo evanjelium vyskytuje počas ukrižovania, pohrebe a vzkriesenia Ježiša -> tu je presne pomenované
  • v evanjeliu Lukáša je len zmŕtvychvstanie a je menovaná ako jedna z žien v sprievode Ježiša, keď prechádzal dedinami a hovoril ľuďom
 • oveľa viac je o Márii možné zistiť skôr teda z apokryfných evanjelií (napr.: Filipovo evanjelium, Nikodémovo evanjelium …)

 

Márie Magdalena

 • tiež známa ako Mária Magdaléna, Mária Magdaléna, Mária Magdaléna, Mária Magdaléna či Mariam Magdalio
 • pravdepodobne jedna z 12 apoštolov, evangelistka, nasledovníčky a obľúbená učeníkmi Ježiša Krista
 • pochádzala z mesta Magdaly (známe ako mesto neresti a hriechov), ktoré leží neďaleko Jeruzalema
 • narodený okolo roka Ježišovho narodenia
 • často sa o ňom hovorí, že je veľká hriešnica (označovaná ako prostitútka, bláznivá a posadnutá siedmimi démonmi), a keď sa s Kristom stretla stretnutie s ním, očistila a priniesla nový spôsob života
 • bol tiež jediným apoštolom, ktorý bol prítomný pri Ježišovom ukrižovaní, smrti, pohrebe a vzkriesení
 • stále existujú špekulácie o Márii ako o spoločníkovi a manželke Ježiša Krista, o ich potomkoch ao krvi, ale sú to naozaj špekulácie, neexistujú presné dôkazy
 • o živote Márie Magdalény po zmŕtvychvstaní Krista sú len legendami, nie je jasné, kde jej cesty prešli ďalej

 

Zaujímavé fakty:

 • Márie Magdalena je pokladaná tiež za patrónku remesiel a živností (patrónka holičov)
 • sviatok Svätej Márie Magdalény je 22. júla, o jej sviatku sa odporúčalo strihať vlasy zvlášť tým, ktorí chceli, aby im vyrástli ešte dlhšiu
  – v deň tohto sviatku sa nemal kúpať, pretože sa verilo, že kúpajúca bude mať dlhé vlasy pod vodou, manželstvá neboli uzavreté – manželstvo uzavreté v ten deň prinieslo smolu
 • na jej počesť je vystavaná aj veľa kostolov

 


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár