Evanjelium podľa Lukáša – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Evanjelium podľa Lukáša

 Autor: Lukáš (evanjelista)

 Zaslal(a): cucka85

 

AUTOR: sv. Lukáš

Narodil sa na začiatku roka v sýrskej Antiochii, zomrel vo veku 84 rokov mučeníctvom. Zrejme visí na olivovníku.

-ako jediný novozákonný autor nemá židovské korene

– Bol doktorom v Antiochii

– Okrem tretieho evanjelia napísal apoštolské skutky. Z toho vyplýva, že bol sprievodcom sv. Pavla.

 

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA-Nový zákon:

– Celý nový zákon sa zameriava na udalosti týkajúce sa života a učenia Ježiša Krista (štyri evanjelia) a udalostí v začiatkoch kostola po jeho smrti.

– Zdieľané z 27 kníh.

-Vznikli medzi rokmi 50 – 150 nášho letopočtu a sú písané po grécky. -Väčšina novozákonných kníh tvoria listy adresované kresťanským cirkvám či jednotlivcom. 13 listov je napísané apoštolom Pavlom, ktorý je teda najčastejším autorom kníh NZ.-

-posledné knihou je Zjavenie, ktoré vypovedá o videnie sv. Jana na ostrove Patmos. Vízia je popisom prorockých udalostí, ktoré sú spojené s koncom sveta.

 

CELKOVÉ CHARAKTERISTIKY – Lukášovo evanjelium

-Toto je evanjelium s najväčším počtom kapitol, a preto je najkomplexnejšie.

-Lukáš to adresuje učencom Theophilus.

Evanjelium vzniklo v rokoch 80 – 90 a je chronologicky najpresnejší a tiež sa vyznačuje univerzalizmu – čiže nie je zamerané úzko židovsky.

– častejšie než v ostatných evanjeliách tu vystupujú ženy. Lukáš býva tiež označovaný ako mariológia NZ.

 

POSTAVY

Ježiš Kristus (tiež nazývaný Nazaretom podľa pôvodu jeho narodenia) – Boh

Syn- Mesiáš, pre mnohých predné učené židmi (farizejov) tŕň v oku už pre svoj

pôvodu z židovského nepopulárneho miesta a pre jeho „nové“ učenie

-12 Ježišových učeníkov – v skutkoch známych ako apoštoli, prvý

nasledovníci Ježiša, budúci zakladatelia cirkví, všetci okrem Jána

zomreli na mučeníctvo. Toto evanjelium sa najčastejšie spomína

Peter, v konci evanjelia je potom významnou postavou zradca Judáš

– Márie – matka Ježišova, o ktoré sa toto evanjelium zmieňuje najviac

 

Jazyk a štýl

Je to napísané vlastnou rukou (v tom čase nie je celkom bežný jav, napr. Apoštol Pavol diktoval väčšinu svojich listov inému spisovateľovi)

– čo je veľmi vysoko kvalitné gréčtina, takmer bez použitia hebrejských výrazov

opakujúce sa zámena (ukazovanie, osobné)
– prechod (oslava a chvála)
– priama reč

 

Dej a kompozície

Evanjelium nezačína narodením Krista (ako je tomu v prípade iných evanjelií), ale narodenie Jána Krstiteľa, ktorý v dospelosti šiel po Izraeli, kázal príchod Krista a pokrstil židovský ľud. Ježiš, po anjelskom sľube panne Márii (zasnúbený Jozefovi v čase počatia, ktorý je ešte stále panenský vzhľadom na židovský zákon), sa narodil v meste Betlehem, kde sa Mária a Jozef musia dostaviť na sčítanie ľudu. Ďalej je tu zmienka aj o Ježišovom detstve a o jeho rozprave v dvanástich rokoch v chráme s kňazmi. Ježišova služba začína v 30-tich rokoch. Po prvýkrát je verejne menovaný Mesiášom Jánom Krstiteľom, ktorý ho krstil. Po svojom krste odchádza Ježiš na púšť kde sa 40 dní postia a modlia. Počas tejto doby sa satan pokúša trikrát. On víťazí nad pokušeniami a vracia sa k ľuďom, kde najprv nájde svojich 12 učeníkov a potom prechádza cez Izrael a hlási o Bohu (a dáva novú dimenziu Staromestské dogmy), uzdravuje chorých a robí mocné znamenia. Má veľkú opozíciu voči židovským kňazom – farizejom. Usilujú sa o svoj život a sám Ježiš sa niekoľkokrát zmieňuje o smrti svojho mučeníka a samozrejme vie, čo ho čaká. Vo veku 33 rokov je Ježiš zradený židovským učeníkom a zachytený rímskymi vojakmi. Po mnohých okolnostiach a udalostiach Ježiš ukrižovaný na mieste zvanom Golgota veľkým nátlakom Židov na rímskeho pápeža Pontusa. Tu visí s dvoma zločincami. V čase jeho smrti sa obloha pretiahne po celom Izraeli, chrámová opona sa zlomí a nastane krátke zemetrasenie. Kristus umiera a pretože Rím vie o židovskom proroctvo, že kráľ Židov bude vzkriesený, nechávajú Rimania jeho hrob prísne strážiť. Kristus sa však po troch dňoch zdvihol z mŕtvych a zoznámi sa so svojimi učeníkmi. Evanjelium Lukáša končí Ježišovým vzostupom.

 

Okolnosti vzniku

Evanjelium vzniklo zrejme v Cesaere, Rím. V tom čase sa stále viac posilňuje rímske prenasledovanie kresťanov a nasledovníkov Ježiša Krista.

Veľkým motívom Ríma je v tomto ohľade udržať si úplnú nadvládu v židovskej komunite.

Vykreslil časť evanjelia Marka

 

Vplyv

Podľa tohto evanjelia bol vypustený film Ježiš, rok 1979 v Spojených štátoch, ktorý bol doposiaľ vypracovaný vo viac ako 1000 jazykoch.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár