Evanjelium podľa Jána – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Evanjelium podľa Jána

 Autor: Neznámy autor

 Zaslal(a): kika

 

Evanjelium podľa Jána

– autor je pravdepodobne apoštol

 

Ján

– Karmelitánske vydavateľstvo (Jeruzalemská biblia)

Jeruzalemská biblia je jedným z najuznávanejších moderných biblických prekladov. Táto práca pochádza z práce francúzskych biblistov a teológov.

– 1. vydanie 1954 (fr- La Biblia de Jerusalem), definitívny vydanie rok 1973 (francúzske)

– 42 strán

Evanjelium bolo napísané po grécky pravdepodobne koncom Aj storočia, pravdepodobne v Efeze

 

Literárne žánre: kázeň, modlitby, piesne, dialógy, podobenstvo

NZ

– je zbierka apoštolských spisov

-27 kníh

– hlavné udalosti Ježišovho života sa konali v Palestíne, Galilei a Judei (medzi 7. a 1. pol.

-knihy NZ sa delia do 3 skupín: evanjelia (život Ježiša), apoštolskej skutky (počiatky Cirkvi kresťanské) a listy (základy kresťanského učenia)

– Evanjelium-z gr. „Euangelion“ = dobrá správa

– prvé 3 evanjelia (Matúš, Lukáš a Marek) obsahujú mnoho spoločných údajov a označujú sa ako „synoptické evanjeliá“ (synoptický-z gr. „Prehľadný, porovnateľný“) – u týchto evanjelií to znamená, že sú si natoľko podobné svojou štruktúrou aj obsahu, že ich texty môžu byť umiestnené vedľa seba a navzájom sa porovnávať

– najstarší je Markovo

 

Ján- evanjelista, Ježišov učeník, autor, syn Zebedejov, milovaný učeník Ježiša

– Jánovo evanjelium má s týmito tromi predchádzajúcimi len málo spoločného, opisuje dlhšie pôsobenie Ježiša v Judei (podľa Jána Ježišovo pôsobenie trvalo cez 3 roky) a zdôrazňuje jeho duchovnú stránku činnosti – sústreďuje sa na Ježišovo Božstvo a neobsahuje podobenstvo (!)

– aby Ján priblížil Ježišovo Božstvo často užíva protikladov (svetlo a tma)

– Jánovo evanjelium sa líši od ostatných ako obsahom tak jazykom a štýlom, niektoré časti sú vynechané ako napr. Kázanie na hore;

– miesto väčšiny uzdravenia atď. napísané inými evanjelistami, ukazuje veľmi výrazné „znamenia“, ktoré vedú k viere, ako je premena vody na víno Galilejskej kany alebo zmŕtvychvstanie Lazara

– najväčším rozdielom je, že synopsa predstavuje Ježiša ako Božieho poslanie, poslanie Mesiáša a Proroka, zatiaľ čo Ján o ňom hovorí predovšetkým ako o Bohu, ktorý zostúpil na zemi, vzal na seba ľudskú podobu a stále dokazuje svoju božskú autoritu.

 

Evanjelium Jána môžeme rozdeliť do štyroch hlavných častí:

Prológ – slávnostný úvod pripomínajúci začiatok Biblie
Ježišova verejná činnosť – dôraz na Jeho Božstvo a lásku
Ježišovo úzke spoločenstvo s učeníkmi a reči pred nimi pred ukrižovaním
Zatknutie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie

 

Dej:

Dej nájdete [tu].

 

Prológ 1.1-18:

1 Na začiatku bolo Slovo,

Slovo bolo s Bohom,

Slovo bolo Bohom.

2 Bolo to na začiatku s Bohom. . .

krst -> voda vo víne -> upratovanie chrámu -> samaritán

-> spojenie s Otcom (Ježíš- syn Boží) -> rozmnoženie chlebov (5 chlebov a 2 ryby) -> Ježiš chodí po vode -> cudzoložnica Mária Magdaléna -> svetlo vo tmách svieti -> dobrý pastier -> vzkriesenie Lazára -> ide do Jeruzalema -> umývanie chodidiel -> Getseman Garden -> Zmŕtvychvstanie -> Tomáš neveriacim

 

Filmové spracovanie:

Evanjelium podľa Jána (Gospel of John) -režim Philips Seville (2003)
podobenstvo – podobenstvo
apokryf- text, ktorý do biblického kánonu nepatrí, avšak svojou povahou náboženského spisu sa kánonickému textu v niektorých ohľadoch blíži
parafrázovanie – vedomé napodobňovanie zahraničnej umeleckej tvorby alebo štýlu
skrytý zmysel, John používa namiesto podobenstva

 

Biblické témy:

Erben- Kytice – Svadobné Košele (dievča, ktorá sa v opustení a bolesti rúha Panne Márii)

Bulgakov – Majster a Margaréta (dej knihy je preložený parafrázou biblického príbehu o Pilátovi, ktorý akoby pochádza z Majstrovho románu; nový a originálny interpretáciu biblického príbehu (Ježiš neprišiel na oslovi, ale prišiel pešo a sám bez učeníkov, Pilát nechal zavraždiť Judáša Iškariotského atď. )

Brown- Šifra Majstra Leonarda (apokryfy, Ježiš mal ženu a deti …)

Veľmi sa mi páči evanjelium. Čítal som to mnohokrát, pretože nie je ľahké pochopiť zmysel alegórií hneď po prvom čítaní. Vždy ma ale zaujme a osloví niečo iného. Neníž to kniha, ktorú prečítate a odhodíte. Som veľmi rád, že sa k nej vrátim.

Ján cíti svoju lásku k Bohu. A kto miluje Boha a Boh ho miluje, a preto nadarmo Ježiš nazval Ježiša „učeníka, ktorého miloval“.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár