Epos o Gilgamešovi – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Epos o Gilgamešovi

 Autor: Neznámy autor

 Zaslal(a): Britka

 

Literárny žáner

Najstarší sumeriánsky babylonský hrdinský epos (epický = z gréčtiny = slovo, reč, povesť). Zachovávajú sa iba kúsky stôp nájdené v rôznych častiach sveta. Vznikol ako ústne sloveso. Písaný v Sumerčina, Akkadčine.

Poézia, báseň, slobodný verš

 

Zloženie

12 tabuliek dohromady rozprávajúcich príbeh Gilgameš. Práca je veľmi rozsiahla.

Prológ (úvod, úvod do príbehu) a 4 ďalšie časti

Témy: priateľstvo, hľadanie nesmrteľnosti, nadprirodzené, bohovia, polobohovia,

Symboly: čísla 3 6 7, symbol hada zla, hriech

človek nemôže byť nesmrteľný, zostáva nesmrteľný iba svojimi skutkami

hrdinské činy, popisy postáv a životné prostredie

 

Obsah

Gilgameš (z dvoch tretín boh az jednej tretiny človek) je predstavovaný ako tyranský vládca, nútiace svojich poddaných k ťažkej práci na stavbe hradieb mesta. Obyvatelia žiadajú bohov o pomoc. Tí preto zišli na zem polodivého človeka Enkiduom, ktorý má Gilgameš premôcť. Pôvodne sa protivníci stali priateľmi a vykonávali mnoho hrdinských činov. Enkidu umiera v dôsledku prekliatie bohyne Ištar a Gilgameš, ktorý pocíti strach zo smrti, sa vydáva hľadať tajomstvo nesmrteľnosti. Bez úspechu sa vracia do mesta Uruk a spoznáva, že hradby, ktoré dal vybudovať, chráni mesto pred nepriateľmi a sú dielom, ktoré ho robí veľkým a nesmrteľným.

 

Charakterizujte hlavný znak

Gilgameš – vysoko postavený muž nesúci hrdinské rysy (udatnosť, odvaha, chrabrosť, nezlomnosť)

1/3 osoby, 2/3 boha, silný suverén – ovládaný prísne tyranmi, ale múdro

Enkidu – Gilgamešův priateľ, pomocník, napoly zviera, bol vyslaný bohmi aby zabil Gilgameš

Ištar – bohyňa, zastať, pýcha, pomstychtivosť, chcela si vziať Gilgameš – ten odmietol

Aruru – bohyňa, stvorila z hliny Enkiduom

Ninsun (matka) – bohyňa

Churava – netvora, nadprirodzená bytosť

Utanapištyn – boh, skôr človek, stal sa bohom po potope sveta

 

Umiestniť autora v kontexte literárneho vývoja

Najstaršia práca svetovej literatúry. Vzniká od druhého do tretieho tisícročia pred naším letopočtom. Pôvod folklórnych sloves. Neznámy autor.

 

Charakterizujte jazykové zdroje vzorky

Archaizmus, knižný jazyk, žáner s vysokým štýlom, kontrasty, inverzie = obrátené slovné poradie, priama reč, opakovanie slov vo veršoch = epifora (na konci), anafora (na začiatku); symbolika, porovnanie, epiteton = dekoratívny atribút vo veršoch.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár