Miláčik – denník (rozbor)

 

 Kniha: Miláčik

 Autor: Guy de Maupassant

 Zaslal(a): Brendy

 

 

Všeobecná charakteristika

druh: epika

Žáner: román – spoločensko-kritický

 

Tematická výstavba

Námet: kritika vysoké parížskej spoločnosti, najmä politických a novinárskych kruhov

Miesto deja: Francúzsko (Paríž)

Doba deje: 1877 – 1880

 

Postavy:

 • GeorgesDuroy
  • – prezývaný miláčik, jeho fyzický vzhľad predstavuje ideál milenca   svojej doby, ide jasne za svojím cieľom vysokého postavenia, cieľavedomý svojím vystupovaním a vzhľadom si ľahko získava srdcia mnohých žien, ktoré mu dobývajú postavenie, nezľakne sa akýchkoľvek machinácií a podvodov, aby dosiahol svoj cieľ
  • -Maupassant vykreslil cynika túžiaceho po moci, ktorý využíva k dobytiu postavenie ženy, nezáleží mu na nich ani na ich citoch, iba na zisku
  • – autor sa s   ním stotožňuje
 • MadeleineForestierova – krátkodobá Duroyova manželka, múdra, vyrovnaná žena
 • Pani deMarella – dlhoročná Duroyova milenka, ktorú niekoľkokrát opustil, ale opäť sa k nej vracia, podľa svojich citov
 • PaniWalterová – nezlomná postarší žena, miláčikovia milenka, neodbytná svoju vášnivú láskou, ktorá sa pre Duroye stane nechceným závažím
 • SuzanneWalterová – mladučká, pôvabná dcéra pani Walterovej, dôverčivá hračka v rukách vypočítavého a „neodolateľného“ miláčika

 

Myšlienky

–     kritický odraz spojitosti finančného kapitálu s   dobovými politickými intrigami a tlačou (karierizmus, predajnosť)

–     nadčasový a výstižný opis ľudskej bezcharakternosť a podlosti

–     opis biologickej stránky človeka, význam sexuality, posadnutosť smrťou

 

Jazyková výstavba

–     er -formy

–     opisy, detailné charakteristika postáv i prostredia (vlastná skúsenosť – pracoval ako novinár)

–     jazyk: spisovný aj hovorový, vyskytujú sa vulgarizmy, francúzske výrazy

 

Kompozičné výstavba

–     rozdelená na dve časti: v   prvej časti retardácia deje (vložené úvahy postáv), druhá časť je chronologicky

–     dej: rýchly zhustený, málo odbočiek, jednoduchá vetné skladba

–     snažil sa vzhľad postáv porovnať s   ich správaním

 

Zaradenie autora, znaky obdobie

     19. storočia: realizmus a naturalizmus

–      naturalizmus (krajný smer realizmu)

 • z   Naturalis = prírodné, v   úsilia o maximálnu objektívnosť zachytené škaredé, odpudivé javy, aplikácia teórie dedičnosti a determinácia prostredím, román je výkladom života, postavy psychicky nevyrovnané, zvrátené
 • teoretik naturalizmu:Hippolyte Taine

 

Autori, ktorí tvorili v rovnakej dobe

Gustave Flaubert, Émile Zola, NV Gogol, Charles Dickens, LN Tolstoj, FM Dostojevskij, AP Čechov: Višňový sad, Mark Twain: Dobrodružstvá Toma Sawyera

 

Vplyvy na tvorbu

–     hlavná postava má rad autobiografických čŕt (Maupassant sa často v   žartu podpisoval ako „Miláčik“)

–     využil svoje skúsenosti z   vlastnej kariéry, sám dobre poznal život úspešného človeka hýčkaného v   najlepších salónoch Paríža

–     pracoval ako spravodajca v   Severnej Afrike (poznal situáciu, o ktorej písal – Maroko)

 

Kritika a vplyv diela

–     ihneď po svojom vydaní tento román spôsobil škandál, onedlho potom sa však stal jedným z   najpopulárnejších diel

–     toto dielo ovplyvnilo celý rad ďalších autorov

–     román bol niekoľkokrát sfilmovaný (2012 – Miláčik: R. Pattinson)

–     Mladoboleslavskej divadlo tento román spracovalo do divadelnej podoby

 

Spoločensko-historické pozadie

–     19. storočia – rozmach a dokončovanie priemyselnej revolúcie, hospodársky vzostup, aplikácia poznatkov v   praxi

–     vplyv filozofie pozitivizmu: Auguste Comte – tvrdí, že skutočné je len to, čo môžeme dokázať, spoznať rozumom a zmysly

–     Európa postupne stráca dominantné postavenie v prospech USA

 

porovnanie

–     hlavný hrdina (muž) sa vďaka ženám dostane do vyššej spoločnosti: Stendhal: Červený a čierny

–     kritika vyššej spoločnosti (ľudia, ktorí sa nechajú obalamutiť): NV Gogoľ: Revízor

 

Môj názor

Kniha sa mi páčila, veľmi dobre sa čítala, ihneď ma zaujala, je zaujímavá, hlavne tým, ako Maupassant vystihol vyššiu spoločnosť, veľmi mi tak priblížil aj pomery 2. polovice 19. storočia vo Francúzsku. Podľa môjho názoru Maupassant vytvoril z   Miláčika literárne typ, typ človeka, ktorý nikdy nemá dosť a aj napriek tomu, že zradil niekoľko ľudí, stále v   tom pokračuje a náramne si to užíva. České predstavenie som videla dvakrát a veľmi sa mi páčilo, aj keď museli román prepracovať do divadelného spracovania, nenašla som medzi knihou a týmto predstavením veľa rozdielov. Nedávno bol natočený film na motívy tejto knihy, ale toto spracovanie bolo neúspešné, hlavne kvôli hercovi, ktorý hral hlavnú postavu – v   knihe som si Duroye predstavila úplne inak.

 

Autor

Guy de Maupassant (1850 – 1893)

–     francúzsky spisovateľ, prozaik a dramatik

–     narodil sa v   rodine vidiecke šľachty

–     študoval právo, ale bol povolaný do prusko-francúzskej vojny

–     veľký priateľ Flauberta, ktorý mu pomáhal na ceste životom

–     zoznámil sa so Zolo a Turgenev → nachádza inšpiráciu v   ich dielach

–     bol žalovaný za „nemravné“ verše

–     neskôr sa venoval iba literatúre

–     veľmi zbohatol, cestoval, žil v   najluxusnejších hoteloch

–     koncom 80. rokov sa u neho prejavila duševná choroba, neúspešne sa pokúsil o samovraždu, bol zatvorený do ústavu pre duševne chorých, kde aj zomrel

–     sám sledoval postup svojho ochorenia, opísal svoje vlastné príznaky v   niekoľkých poviedkach

 

Ďalšie významné diela:

Gulička (vstupuje týmto dielom do literatúry), Peter a Ján, Príbeh jedného života, Naše srdcia, Nedeľa parížskeho meštiaka (vydané posmrtne)


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár