Kvety zla – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Kvety zla

 Autor: Charles Baudelaire

 Zaslal(a): Lucie

 

Bibliografia autora

Životopis:

 • 1821- 1867- Francúzsko
 • Patrí medzi francúzskej prekliate básnikmi, literárnej a umeleckej kritiky.
 • Obdobie romantizmu a symbolizmu.
 • Používal originálne básnickú obraznosť.
 • Dával najavo svoje nálady slovami a symboly.
 • Zabáseň ,, zdochliny „bol súdne prenasledovaný.
 • Vo svojich dielach opisuje bolesť, utrpenie,neistotu- vyvolané požitím drog.
 • Staval sa proti meštianskej spoločnosti.
 • Vďaka preklade Edgara AllanaPoea sa stal slávnym po celej Európe.

 

Diela:

Estetické zaujímavosti, zdochliny, Krása, Tanec kostlivcov, Premeny upíra

 

Samotné dielo

OBSAH DIELA

V   jednej básni básnik ženy obdivuje, v   druhé je nenávidia. Popisuje ten zlý a škaredý život na zemi, v skutočnom svete a svete na oblohe, kde sa má krásne. Popisuje svoje milé. Vo svojich dielach uvádza kontrast krásy a škaredosti, života a smrti.

 

Miesto, čas a čas deja:

 • 1857 (1861), doba prekliatych básnikov – Francúzsko

 

Hlavné postavy:  

 • strieda sa tu mnoho postáv (hlavne jeho lásky)

 

Hlavná myšlienka diela:

 • Autor sa snaží vystihnúť svoje pocity, keď myslí na svoje spomienky.Snaží sa popísať kontrast medzi láskou, životom, smrťou, škaredosťou a krásou.

 

Jazyk, forma, stavba:

Básnická zbierka, kde je okolo 140 básní. Sú rozdelené do 6 oddielov:

 • Splín a ideál, Parížske obrazy, Víno, Kvety zla, Vzbura, Smrť.

Sú tu prekutané protiklady (napr. Krása x zlo, život x smrť).

Je tu oxymoron (= spojenie dvoch slov, ktorý sa navzájom vylučuje).

V   básní je vyjadrená láska a pohŕdanie jej a mnoho ďalších básnikovej pocitov.

Jeho šťastie je vyjadrené v spomienkach.

Opisuje umenie ako šťastie a harmóniu života. Obyčajný život je nudný a zlý.

Hľadal krásu v   škaredosti, bolesti, ..

Je tu opísaná láska a jej krása   x   láska a jej sklamanie, nevera, ..

 

Ako ma oslovil autor, dielo, postavy, vlastné hodnotenie diela, kritika, ako sa nám to čítalo:

Tieto básne sú svojím spôsobom zaujímavé, ale na môj vkus až príliš prehnané.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár