Opitá loď – denník (rozbor)

 

 Kniha:  Opitá loď

 Autor: Jean Arthur Rimbaud

 Zaslal(a): Honza G.

 

 

Jean Arthur Rimbaud (1854-1891)

JA Rimbaud žil v dobe dekadentnej literatúry, čo sú pocity umelcov, ktorí boli znechutení spoločností, a tak od nej utekajú a vytvárajú si vlastný svet. Dekadentnej postoj sa prejavuje najmä pesimistickými náladami, pocity bezmocnosti, erotickú presýtenosťou, vierou ale aj zaoberanie sa sám seba. Vďaka týmto je prejavom je jasné, že k životu dekadentov patrí bohémstva (neviazaný život bez morálnych zábran), satanizmus, naviazaný sex, alkohol a tuláctva. Navyše Rimbaud sám patrí medzi tzv. „Prekliate básnikmi“ čo boli francúzski básnici práve dekadentného razenie, na ako mal veľký dopad jeden z nich, a to Paul Verlaine.

Dielo Opitý koráb je básnikova najznámejší básnická skladba. Básnik sa tu prirovnáva ku korábu. Loď na rozbúrenom mori je samotný autor, ktorý pláva medzi životom a smrťou. Navyše originalita nie je v námetu, ale v spôsobe spracovania, ktorý znamenal zmenu predstavy o úlohe poézie. Rimbaud mal bohatú fantáziu vďaka voľne plávajúcemu korábu na mori. Vďaka tejto predstave môžeme pozerať na básnikov vnútorný svet. básnik sa prevteľuje do korábu a pomocou deje vyjadruje túžbu po detstva, snoch a domove. Odpor k meštianskej spoločnosti a šokujúce otvorenosť ho doviedli k nenávisti všetkých hodnôt. Ovplyvnil moderné francúzsku poéziu, najmä symbolistov a surrealistov.

Báseň Opitý koráb nemá dej, autor v tejto básni zobrazuje symbolicky svoj život, Rimbaud sám je koráb, ktorý sa pretĺka životom. Svoj život opisuje ako úplne stratený, že už mu nemá ani kto pomôcť. V ďalšie časti básne, chce už všetko vzdať a v iné zas premýšľa o myšlienkach o svojej rodnej krajine, dumá o krásnom bezstarostnom detstve keď ešte nie je korábom, ale lodičkou z papiera.

Hlavná téma tým pádom už vyplýva z „deje“. Rimbaud sa práve ako opitý koráb nechá unášať po mori plnom jeho fantáziami, už nechal kormidla a pláva nevedno kam, túžia po dobrodružstve a napätia, avšak nakoniec sa upokojí a túžia sa vrátiť späť do Európy. Čím je ale staršie tým viac je cítiť jeho nechuť k životu a túžia po smrti.

Hlavný motív je podľa môjho zachytiť podstatu symbolizmu, čo sa ma osobne nepodarilo, možno keby som to prečítal viackrát. Je to dielo o básnikovej živote a išlo mu o to, aby čitateľ mal pocit o zamyslenie sa o živote, ako to práve robí sám Rimbaud.

 

Literárny druh knižky je lyrika. Lyrika je druh poézie, ktorá dáva najavo básnikovej pocity, nálady a úvahy. Keďže je väčšinou písaná prvou osobou, tak je to aj tu v Rimbaudově opitá korábu. Lyrika nezachytáva časový postup udalostí, väčšinou neobsahuje dej, ale môže obsahovať niektoré epické prvky, ako sú náznak deja, postava a prostredie (more).

V opitá korábu je použitý rým striedavý (ab ab). Je tvorený jambickými stopami. Jamb je stopa, v ktorej sa strieda prízvučná a neprízvučné slabika.

Je napísaný spisovným jazykom, s mnohými rôznymi prívlastkami. V básni sa objavuje mnoho básnických prostriedkov: priama, nepriama pomenovanie. Je to symbolistická báseň, a preto sú v nej metafory a Metonymia. Z priamych pomenovanie je tu epiteton, ďalej náznak prirovnanie. Z nepriamych pomenovanie použil Rimbaud veľa Metonymia, potom tiež použil personifikáciu, hyperbolu, a nakoniec rečnícka otázka.

V ďalších básňach tejto knihy sa Rimbaud zameriava na ženy, alkohol a zábavu. jednou z týchto diel je tiež Mojej malej milenky, kde ako už z názvu môžeme spoznať, píše o svojich milenkách, ktoré mal a tiež je tu opisuje, aj keď sám nakoniec hovorí, že lásku v nich prelomiť nejde a že nakoniec zomrú osamotené.

 

Ďalej píše o Paríži v dobe Parížskej komúne, čo bolo obdobie od marca do mája 1871 a Rimbaud zachytáva Paríž zničenú po bitke. Názov básne je Parížska orgie čiže Paríž sa opäť zaľudňuje. Sám básnik nemal v obľube vojny, o každej píše hrubým tónom a v básni oklamanie srdce píše, ako mu ničí tzv. vojenskej tresky plesky život a pýta sa, čo bude po nich.

 

Ďalšie diela autora:

  • Projekt komunistickej ústavy (1871)
  • Sezóna v pekle (1873) – niekedy tiež Pobyt v pekle – básne v próze, táto zbierka je označovaná ako vrchol jeho tvorby.
  • Relikvier (1891)

 

Ďalej sa pod jeho menom vyšli dve zbierky zozbierané podľa jeho priateľov:

  • iluminácia – súbor básní v próze aj vo veršoch
  • opitý koráb – básnikova najznámejšie básnická skladba.Básnik sa tu prirovnáva ku korábu. Loď na rozbúrenom mori je samotný autor, ktorý pláva medzi životom a smrťou. Indivíduum sa odkláňa do ríše fantázie, putuje ríšou.
  • Spáč vúdolí – opísanie prírody a mŕtveho vojaka, ležiaceho v údolí, s prestreleným bokom
  • Cestou bez konca

 

Podobná diela:

Paul Verlaine – saturnský básne, Romance bez slov

Charles Baudelaire – Kvety zla

Edgar Allan Poe – Havran

 


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár