Láska je pes – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Láska je pes

 Autor: Charles Bukowski

 Zaslal(a): Tess

 

Láska je pes zo súboru Básne 1974-1978

Výrazová forma: Poézia

Literárny druh: lyrika

 

O autorovi:

Americký básnik a prozaik, pôvodom z nemeckého Ardenách. Potom sa s rodinou presťahoval do Ameriky. Počas života sa aktívne venoval pitie piva, stávkovanie na konské dostihy a spanie s mnohými ženami. Okrem toho prešiel kus štátov a vystriedal veľa zamestnania pred tým, než sa stal aspoň trochu slávnym čoby spisovateľ hlavne poézie, ale aj poviedok.

Svojou tvorbou i spôsobom života sa Bukowski radia do Beat Generation. V skutočnosti však s nimi nemal nič spoločné. Jeho prístup k životu a ciele, boli totiž celkom iné a do podvedomia verejnosti sa ako spisovateľ výrazne zapísal až neskôr.

 

Tvorba:

Bukovského tvorba je niečo celkom neobvyklé. Texty sú ľahké a plné drsného humoru, ktorý samozrejme nie je pre každého, avšak kto v ňom raz nájde zaľúbenie, zostane mu verný. Pozitívne je aj to, z akej pozície a ako sú jeho knihy písané. V Bukowského prozaických dielach často vystupuje postava menom Henry Chinaski, ako Bukowského druhé ja- alter ego. Chinaski totiž nežije na výslnie a umožňuje nám tak zahliadnuť Ameriku iz jej druhé, tienisté strany. Bukovského knihy sú o ľuďoch zo spodnej vrstvy a ukazujú nám ich bežný rutinné život, ktorý sa toľko líši od amerického sna.

 

Téma: sexualita, vzťahy k ženám, písanie básní, alkoholizmus, kritika spoločnosti

 

Beat generation:

Vznik najmä v 50. – 60. roky 20. Storočia v USA

  • V preklade zbitý generácie, Beatnici
  • Generačné hnutie mladých amerických spisovateľov
  • Vzbura proti americkej konzumnej spoločnosti
  • Výsmech tradičným americkým hodnotám, bohatstvo, rodina, vlastenectvo, neuznávali morálku, spoločnosť ani pravidlá
  • Nechceli sa v žiadnom prípade zaradiť do väčšinovej spoločnosti
  • Zámerná výstrednosť a provokácia
  • Kritika povojnovej americkej spoločnosti
  • Väčšinou nepoužívali čiarky a bodky vo vetách, pretože by to narušilo tok myšlienok

 

Diela:

Poviedkovej súbory – Všetky rite sveta i tá ma- v tomto poviedke popísal svoju operáciu hemoroidov, Zápisky starého prasáka- každý týždeň písal Bukowski jeden stĺpik do novín Open city, dostal v ňom absolútnu voľnosť a vzápätí sa Zápisky stali veľmi obľúbenými, Ťažké časy, Najkrajšie ženská v meste

 

Poézia a próza v jednom zväzku – Horsemeat

Básnické sbírky- vtáčik posměváčku, želaj mi šťastie, Niekedy ste tak sami, až to proste dáva zmysel, Přílisš blízko bitúnkov, Tvrdej chleba

 

Spisovatelia Beat generation:

Allen Ginsberg: najvýznamnejšia beatik, vo svojich básňach vyjadril pocity celej jednej generácie.

Kvílení- rozsiahla báseň v próze, napísaná pod vplyvom drog, vyvolala súdny proces

Kadiš a iné básne – básnická zbierka, titulnej báseň je elégie, v ktorej sa Ginsberg vyrovnáva so smrťou svojej matky.

Jack Kerouac

Inšpiroval sa metódou prúdu vedomia

Na ceste: autobiografická próza, putovanie dvoch priateľov po USA. Text bol napísaný na stroji na 75 metrovej rolu papiera.

Wiliam Seward Burroughs:

Románopisec, homosexuál a narkoman

Napísal: Feťák- autobiografický text, Nahý obed- perverzné sexualita, drogy, písaná filmovým strihom a veľmi ťažko sa číta, Teploš

 

Vysvetlenie jednotlivých pojmov:

Poézie- výrazová forma, diela písaná vo veršoch, poézia má na rozdiel od prózy osobitné pravidlá usporiadania. Poézia je písaná v reči viazané, básne, základnej jednotky poézie sú stopy, verše a slohy. Poézia je písaná vo veršoch.

Lyrika- literárny druh, ktorý vyjadruje city, pocity, nálady, dojmy, umožňuje prežívanie týchto nálad a pocitov, odhaľuje doteraz netušené súvislosti, ukazuje nám skutočnosť tak, ako ju nie sme zvyknutí vidieť.

Skutočnosť vnímame prostredníctvom príbehov (ako náš život, ktorý začína narodením a končí smrťou), vyžaduje lyrika celkom iné vnímaní- pretože lyrika neobsahuje príbeh. Sme teda zvyknutí vnímať veci okolo seba ako súčasti príbehov našich životov a lyrika nám umožňuje, aby sme z týchto príbehu na chvíľu vystúpili a vnímali svet čisto emocionálne, citovo. Lyrika nám teda vlastne ukazuje iný pohľad na skutočnosť.

Lyrický subjekt – vzťahuje sa k osobe, je to hovorca lyrického diela, ten kto dané lyrické dielo iba vyslovuje.

Lyrický hrdina – je zároveň postavou v lyrickej diele ale aj má tú funkciu danú báseň vyslovovať má teda dve funkcie.

 


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár