Anna Sneginová – čitateľský denník (rozbor knihy)

 

 Kniha: Anna Sneginová

 Autor: Sergej Alexandrovič Jesenin

 Zaslal(a): Tereza

 

Anna Sněgina

– 1925, prelom 19. a 20. storočia

– skladá sa z 5. častí – 5. spevov

– v tomto období 2. ruskej revolúcie (februárová – bola v marci, októbrová – bola v novembri)

– cárstva – nedemokratický režim, totalita

– zvrhnutie cára – nastupuje LENIN

– 2x sa vracia do Radova (rodnej dediny)

 

DRUH: lyrika-epika

ŽÁNER: poéma (básnická poviedka, príbeh aj pocity, typické pre romantizmus – Puškin)

LYRIKA: vyznanie lásky Anne (nenaplnená láska)

 

  1. spev

Anna Sergeja v 16. rokoch odmieta a odchádza do vojny (iba spomienka), z vojny uteká (dizertácie). Sergej sa vracia do rodnej dediny, je u priateľa v mlyne, pretože mu dedine pripomína Annu (statkárka)

 

  1. spev

Sergej jede ku Sněginovým na statok, dozvedá sa, že Anna je už vydatá, pýtajú sa Sergel na politiku, na dedine nemajú informácie a on sa práve vrátil z Petrohradu, musí zodpovedať otázky typu „Kto je Lenin?“

 

  1. spev

Sergej je chorý, uhnal sa na honu, Anne umiera manžel a v tejto chvíli sa opäť stretávajú, navštevuje ho v mlyne, pretože vie, že je chorý.

 

  1. spev

Nastupuje Lenin, ľudia si myslia, že bude lepšie. Vytvorenie sovietov (dočasnej vlády), zabráni majetku bez odmeny (rovnaké ako 50. roky, 20 stor. U nás – kolektivizácie). LABUŤ stúpenec vlády sovietov, Sergej sa vracia do Petrohradu.

 

  1. spev

Sergej sa vracia po 6. rokoch z Petrohradu späť do Radova, Anna ale odišla s rodinou do Londýna kvôli zhabanie majetku a Sergej dostáva len list z Anglicka, v túto chvíľu si uvedomí, že už sa nikdy neuvidí.

 

HLAVNÉ POSTAVY

Sergej – básnik, autobiografické črty, bojuje a miluje Annu, tá ho od začiatku odmieta, z dôvodu majetkových rozdielov medzi sebou, v tejto dobe, to malo veľký význam

Anna – bohatá, nikdy Sergeja nemilovala

Labuť – stúpenec vlády sovietov, brat Anny

Pren – obyvateľov dediny


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár