Kamenný most – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Kamenný most

 Autor: Jaroslav Seifert

 Zaslal(a): Ještěrka

 

Vydanie zbierky: 1944

Písaná: v duchu reflexívne a meditatívne lyriky

Lit. druh: lyrika (málo deje)

Lit. žáner: básničky (romance – básne o láske, nielen medzi ľuďmi, ale aj k vlasti a národu a legendy – pojednávajú o živote a smrti, zázrakoch určitého svätca (Panna Mária))

 

Témy + motívy:

  • snaha povzbudiť český národ – symboly (Praha, Karlov most, Pražský orloj, domov, vlasť), oslava Prahy, za národného symbolu (Óda na Prahu), májová atmosféra (Pod kvitnúcimi stromami), náboženstvo – vplyv jeho mamičky, jeho ideálom je Panna Marie (kontrast medzi Pannou Máriu a pražskými dievčatami), čas = starobe (Kamenný most, Pražský orloj), láska, optimizmus x pesimizmus

 

Doba:

  • dej je zasadený do májovej Prahy + tiež sú tu autorové spomienky a zážitky

Zbierka:

  • písaná v ich -formě, autor je lyrický subjekt

Jazyk:

  • spisovný, zrozumiteľný, dobre sa číta, veľa sa objavujú rečnícke otázky, zvukomaľba (onomatopoje = zoskupenia hlások, aby vyvolávali dojem skutočného zvuku)

 

Pod kvitnúcimi stromami – báseňopisuje začiatok jari, kedy všetko začína kvitnúť a kedy sa všetko prebúdza aj láska.Báseň tiež popisuje krásu žien, ktorú ženy využívajú k vábenie chlapcov, ktorí po nich túžia. Hlavnými motívmi sú: príroda, láska, májová atmosféra

 

Kamenný most – básnikopisuje, čo všetko most zažil a tiež rieku pod mostom, ktorá sa neustále mení, tak ako sa striedajú ročné obdobia.Prirovnáva tok rieky k toku času, voda tečie a život plynie. Niekedy je rieka pokojná, niekedy rozbúrená, tak ako život. Touto básňou sa básnik snaží povedať, že sa všetko časom zahojí, na všetko je potrebné čas.
Hlavným motívom: čas = starobe. Nemôže nič zmeniť, nič robiť.

 

Jar v Lorete– tu básnik opisuje Lorete (kostol, kláštor).Hlavným motívom: náboženstvo (kostol, svätci), jar = optimizmus

 

Májová romance– autor sa stretol s mnohými ženami, len Panna Mária je jeho ideál.Panna Mária je ako ochrankyňa všetkého ľudu. V noci autor cíti strach (v pozadí je vojna = 2. svetová). Básnik ospevuje Prahu a snaží sa povzbudiť český národ. Tým, že autor píše, že je zrovna máj tomu dodáva optimizmus, ale na konci píše: (Kvet s kvetom pláne na úbočiach, ale ja mal som slzy v očiach a pre slzy som nevidel.) – pesimizmus
Hlavnými motívmi sú: náboženstvo (Panna Mária hlavne, ako ochrankyňa), náznak vojny, strach, máj, kedy všetko kvitne, pesimizmus x optimizmus

 

Pražský orloj – báseňopisuje čas.Niekedy sa nám prihodí príjemné, niekedy nepríjemné udalosti, ale život ide ďalej. Ďalej tiež báseň opisuje život v chudobe a biede. Zmieňuje sa o apoštoloch ao Kristovi, ktorí kráčajúci v oknách nad orlojom. Potom tiež opisuje muža, ktorý sa snaží nájsť žltou ružu. Trhá svoje dievčaťu kvety a chce ju bozkávať. Na záver sa tu vyskytuje motív starobe, kedy autor spomína na svoju mladosť, na svojej lásky a pekné okamihy. Básnik si kladie filozofické otázky, aké to bude po smrti, keď za jeho života to bolo pekné. Popisuje kolobeh života, kedy jedni umierajú a druhí sa rodí. To, ako sa človek narodí a to, ako človek umrie a príbuzní za ním chodia na cintorín.
Hlavnými motívmi sú: náboženstvo (Apoštoli, Kristus, niekoľkokrát sa opakuje slovo svätec), pesimizmus = chudoba, bieda a samozrejme čas a spomienky.

 

Názor:

Zbierka sa mi zo začiatku moc nepáčila a to preto, lebo som ju automaticky začala čítať ako prózu a tým pádom som absolútne nevedela, čo chcel autor svojimi veršami povedať svojmu čitateľovi. Je to rozdiel, keď namiesto prózy, čítam poéziu. Musím nad tým viac premýšľať a vcítiť sa do autorovho myslenia. Na prvý pohľad som si myslela, že ide o veľa optimistickú zbierku, už len podľa nadpisov básní, ale bol tu aj pesimizmus, ktorý moc nemusím. Najviac sa mi na zbierke páčil opis času, ktorý autor prirovnával k toku rieky. Mne, ktoré sa poézie páčia, sa mi páčila aj táto zbierka básničiek.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár