Sonety pre Lauru – denník (rozbor)

rozbor-díla

 

Kniha: Sonety pre Lauru

Autor: Francesco Petrarca

Přidal(a): Martina Hladíková

 

 

Francesco Petrarca (1304-1374)

 • Taliansky básnik.
 • Je považovaný za otca moderného talianskeho jazyka a otca humanizmu.
 • Ako dieťa žil vo Francúzsku.
 • Na otcovu žiadosť študoval právo, ale vždy ho viac zaujímala literatúra.
 • Zo školy odišiel po smrti svojho otca.
 • Stal sa kňazom a venoval sa písaniu.
 • Písal najmä po latinsky.
 • Najviac sa preslávil svojimi básňami o dievčati Laure, do ktorej sa zamiloval.

Ďalšie diela:

 • Spevník (Canzionere)
 • Afrika
 • Osamelý Vita
 • Secretum
 • Posteriati

 

Všeobecný kultúrny kontext:

Renesancia

 • Znovuzrodenie antiky a jej kultúry (umenie starovekého Grécka a Ríma)
 • Človek je v centre diania, dôraz sa kladie na všednú stránku života
 • Rozvoj vied (medicína, astronómia – napr. Koperník, Galileo, Bruno)
 • Objav tlačiarenského stroja (Johannes Gutenberg) – vďaka nemu sa knihy šíria rýchlejšie
 • Komédie, tragédie, eposy
 • Náboženská literatúra stojí bokom, prevláda svetská literatúra
 • Humanizmus = jedna zo zložiek renesancie, zameraná na štúdium človeka

Autori tohto obdobia:

 • Giovanni Boccaccio, François Villon, William Shakespeare, Dante Alighieri, Francoise Rabelais, Hynek z Poděbrad, Jan Blahoslav

 

Sonety pre Lauru

Literárny druh:

 • Lyrika (vyjadruje pocity, nálady, emócie, samotný dej nie je až taký dôležitý)

 

Literárny žáner:

 • Zbierka sonetov (milostná tematika, 14 veršov v štyroch strofách – 4, 4, 3, 3)

 

Literárna forma:

 • Próza (text písaný v odsekoch a kapitolách)

 

Téma:

 • Nenaplnená a nešťastná láska autora k dievčaťu Laure. Zobrazenie jeho želaní, snov a túžob. Autor tiež hodnotí svoj doterajší život, vyjadruje pochybnosti a je kritický sám k sebe.

 

Motívy:

 • Láska, nenaplnená láska, spor, hodnotenie, život, šťastie, utrpenie, pocity, žena, smrť.

 

Zloženie:

 • Zbierka 100 lyrických básní (pôvodné dielo The Songbook obsahovalo viac ako 300 básní)
 • Rozdelené na 2 časti: z Laurinho života a po jej smrti
 • Chronologický dej
 • Ich-forma (lyrickým subjektom je sám básnik)

 

Jazykové prostriedky:

 • Hovorený jazyk
 • Najčastejšie striedavý (ABAB) alebo obkročný (ABBA)
 • Časté používanie diakritických znamienok (pomlčky, bodkočiarky atď.)
 • Rozsiahle opisy vlastných pocitov a emócií
 • Kontrasty (autorova láska x smútok, že nemôže žiť s dievčaťom)
 • Oxymorony (spojenia slov, ktoré sa navzájom vylučujú – napr. pocit mŕtveho milenca, svitanie na západe)
 • archaizmy (zastarané slová, ktorých názvy sa už aktívne nepoužívajú, napr. učiteľ – učiteľka, školník – školníčka)

 

Postavy:

 • Laura – Krásne mladé dievča. Má blond vlasy a jemné črty. Autor ju stretne v kostole a okamžite sa do nej zamiluje. Túži po nej, idealizuje si ju, neustále na ňu myslí. Autor ju zvyčajne nazýva inými menami ako vlastnými, pričom používa podobné slová (napr. lauro – vavrín a l’aura – vánok). Neskôr zomiera na choleru. Jej priezvisko a ďalšie informácie o jej živote nie sú známe a stále nie je jasné, či skutočne žila.
 • Básnik – samotný autor. Miluje Lauru celým svojím telom, neustále na ňu myslí, celý svoj život obetuje myšlienkam na ňu. Opisuje jej vonkajšiu krásu, ale aj charakter. Veľmi ťažko znáša, že s dievčaťom nemôže žiť, a tak na ňu aspoň stále myslí. Podrobne analyzuje svoje pocity, keď myslí na toto dievča.

 

Časopriestor:

 • Konkrétne miesto nie je špecifikované
 • 14. storočie (súčasnosť autora)

 

Zápletka:

V stovke ľúbostných sonetov básnik vyznáva lásku k Laure. Je nešťastný, pretože vie, že sa nikdy nestane jeho manželkou, pretože Laura je vydatá. V druhej časti, keď je Laura už mŕtva, si na ňu spomenie a vyzdvihuje jej cnosti. Opakovane sa snaží dostať zo svojej nešťastnej lásky, pretože si ubližuje tým, že neustále myslí na Lauru, ale všade vidí toto krásne dievča a nemôže na ňu zabudnúť. Myslí na svoju smrť, vďaka ktorej by už nemusel myslieť na Lauru. Obráti sa na Boha, prosí ho o odpustenie a prosí ho, aby mu umožnil stretnúť sa s Laurou aspoň po smrti.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár