Dcerka – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Dcerka

 Autor: Ján Hus

 Zaslal(a): Sandra Prokopová

 

  • Genéza diela, okolnosti vzniku (dejinné, kultúrne)

Majster Ján Hus v 15. storočí podával svojim duchovným dcérkam poučenie, ako si počínať, aby neprepadli zmätku ľudských hodnôt a hodnotenie iných. Potom čo sa vymkol cirkevným pravidlám, znepriatelil si každého, kto sa obával dôsledkov zo zmätené cirkvi, preto začal písať Dcérku. Dielo bolo napísané na vidieku, pretože Hus musel opustiť Prahu. Chcel svojou dcérkou zrejme upevniť pastierskej vzťahy s družinou, ktorej duchovný smer by ho mohol uistiť, že sa nespreneveril svojmu kňazskému poslaniu a Bohu, hoci mu to bolo predhadzovať.

 

  • Aké má dielo postavenie v autorovej tvorbe …

Majster Ján Hus napísal mnoho diel v českej i latinskej tvorbe. Myslím, že toho dielo nie je to zásadné pre jeho tvorbu.

 

  • Aké má dielo postavenie v literatúre

Dielo podľa mňa nemá dôležité postavenie v literatúre. Majster Ján Hus napísal aj mnoho ďalších diel, ktoré určite viac ovplyvnili vtedajšej dianie v spoločnosti.

 

  • Stručný dej

Majster Ján Hus vo svojom diele Dcérka radí, ako správne by sa mala správať mladá žena, ktoré vložil do rúk život sám Boh a ako by s ním mala správne naložiť podľa Kristovho vzoru. Nemala by podľahnúť pokušeniu a zlému správaniu, aby to s ňou neskončilo zle. Vlaste radí mladým dievčatám aj ženám ako sa správne správať.

 

  • Analýza diela:

– literárny druh: lyrika

– žáner: dielo v duchovnom zmysle

– výrazová forma: próza

 

– štruktúra:

– vrstva jazykovo štylistická: Majster Ján Hus používa v tomto diele iba spisovný češtinu.

– vrstva tematická a myšlienková: Hlavnou myšlienkou je poradiť dievčatám a ženám ako správne žiť v súlade s Bohom.

– vrstva kompozičné: Kniha je členená na úvod a desať častí, ktoré sú vždy určené jednému pravidlu správanie cnostné kresťanskej dievčatá, presnejšie také dievčatá, ktorá sa rozhodla zasvätiť život Bohu a pomôcť blížnym.

 

  • Charakterizujte 3 výrazné postavy

Majster Ján Hus – bol kňaz, učiteľ, náboženský mysliteľ, vysokoškolský pedagóg, reformátor, kazateľ … Vyučoval na pražskej univerzite. Bol aj jej rektorom. Vo svojich náboženských prácach kritizoval mravný úpadok katolíckej cirkvi. Tá ho preto potom označila za kacíra a roku 1415 ho nechala upáliť v Kostnici. Bol to veľmi vzdelaný, láskavý človek, ktorý mal veľkú vieru v Boha a v samotný ľud.

  

  • Aktuálne dopad na čitateľskú skúsenosť, vlastný názor:

Toto dielo sa mi páčilo, pretože sa mi čítalo veľmi dobre. Bolo to aj celkom krátke. Inak si myslím, že by to dnešnom čitateľom určite niečo dať mohlo. Skôr teda ženám a dievčatám. Na tejto knižke sa mi najviac páčilo to, že sa nad ňou dá zamyslieť.

 

  • Použitá literatúra:

Wikipedia.org

učebnica literatúry pre 1. ročník stredných škôl

Kniha Dejiny slovenskej literatúry I.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár