Čajka – denník (rozbor)

 

 Kniha: Čajka

 Autor: Anton Pavlovič Čechov

 Zaslal(a): Lopiger

 

 

I. Teória literatúry

1) Druh: dráma, (tzv. lyrickej dráma – dej neprebieha v reálnom živote, ale v citovom živote)

 Žáner: komédia o štyroch dejstvách

 Forma: próza

 

2) Kompozičný plán

a) Rozsah:32 strán, 4 dejstvo.

b) Kompozičné postupy:Chronologický – medzi 3. a 4. dejstvom uplynú dva roky.

c) Vzťah dejovýchlínií:Vzťah dejových línií je reťazový

d) Výstavba deje:

 • úvod:Uvedenie Treplevovy
 • zápletka:Príchod Trigorina, nezhody medzi Ninou s
 • vyvrcholenie:Nina odchádza s Trigorinem do Moskvy.
 • zvrat:Trigorin opustí Ninu, a po dvoch rokoch sa opäť schádza s Treplevem a Arkádinovou u nich na statku.
 • záver:Treplevova samovražda.

 

3) Tematický plán

a) Téma:Nešťastný milostný kruh medzi hlavnými postavami.

b) Hlavná myšlienka:Vnútorné konflikty postáv.

c) Motívy,prvky tematické výstavby:Problémy povolania spisovateľov a herečiek, konfrontácie ich životov. V dráme je potlačená dejovosť, je kladený dôraz na vnútorný život postáv.

d) Miesto a čas:Ruský vidiek,dej sa odohráva na konci 19. storočia.

 

e) Hlavné postavy:

 • BorisTrigorin: Povolaním spisovateľ, je spútaný potrebou neustále písať, ľahkomyseľný, nezávislý
 • NinaZarečná: Naivné mladá herečka, dcéra bohatého statkára, nedokáže opätovať lásku Trepleva, zamilovaná do Trigorina
 • KonstantinTreplev: neúspešný spisovateľ, syn Arkadinové, nenávidí Trigorina, neunesie to, že si Nina vybrala Trigorina namiesto neho
 • IrinaArkadinová: Nešťastná, starnúca herečka, ktorá vyžaduje úctu od svojho okolia, zamilovaná do

 

f) Dej:

Po neúspešnej premiére Treplevovy hry s Ninou v hlavnej úlohe sa v ich vzťahu objavujú nezhody. Po príchode slávneho spisovateľa Trigorina, s ktorým mala kedysi vzťah Treplevova matka Irina, sa všetko zamotá. Nina sa zamiluje do Trigorina a on očarený jej krásou a sviežim mladosti s nej odíde do Moskvy. Späť sa vraciame po dvoch rokoch, keď sa z hovoru dozvedáme, že Trigorin Ninu v Moskve opustil a ich dieťa zomrelo. Zúfalý Treplev spácha v záveru samovraždu, keď neunesie svoje profesijné i životné zlyhania.

 

g) Postoj autora:Autor do deja aktívne nevstupuje.Čechov si podobne ako Trigorin zapisoval všetky myšlienky čo ho napadali, ako námety pre svoju ďalšiu tvorbu.

 

4) Jazykový plán

a) Vrstva jazyka:Vrstva je spisovná.

b) Štýl rozvrstvenie:Objavujú sa tu citovo zafarbené slová: c) pomenovanie

 • Priama:prirovnanie:
 • Trop (obrazná pomenovanie): irónie
 • Figúry: anafory

 

II. literárna histórie

1) Spoločensko-historické pozadia: Žil v Rusku, v druhej polovici 19. storočia

 

2) Autor: Anton Pavlovič Čechov (1860-1904): ruský dramatik, rozprávač a prozaik. Pracoval ako lekár a písal do humoristických časopisov. Vo svojich drámach sa pohybuje na hranici komiky a horké tragédie. Neistota v jasnom určení žánri je pre neho typickým javom. Napriek tomu všetko sú Čechovovho drámy divadelnom sprostredkovaním skutočného života ľudí v pobavenie, komickom svetle, čo však nevylučuje obsiahnutú vnútorné tragickosť, ktorá verne zobrazuje ľudský život v jeho celkovej spletitosti. Preto aj právom môže byť Čechov nazvaný „najrealistickejší“ spisovateľom, dramatikom.

 

3) Inšpirácia daným dielom: K Čajke a ďalším Čechovovým dielam som sa dostal vďaka speváckeho a herci Tomáš Klus. Jeho štyri piesne z najnovšieho albumu, ktorý pomenoval Čajka, sú totiž inšpirované práve týmto Čechovovým drámou, v ktorom on stvárnil rolu Trigorina.

 

III. literárna kritika

1) Dobové vnímanie diela: Čechovovou dielo bolo prijaté už za jeho života, bol jedným zo zakladateľov moderného drámy.

 

2) Aktuálnosť: Myslím, že táto téma je stále aktuálna, problémy, ktoré riešia postavy v drámy, riešime stále aj my.

 

IV. Porovnanie:

Som nadšený Čechovovými drámami, pripadajú reálnejšie, úprimnejší než drámy iných autorov, tých z minulosti i tých súčasných. Čítal som aj o niečo známejší Čechovovou dielo Višňový sad, ktoré ma ale svojím dejom toľko nestrnulo.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár