Ivanhoe – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Ivanhoe

 Autor: Sir Walter Scott

 Zaslal(a): Michaela

 

Jazykový plán

Útvary jazyka:

 • Knižný a archaický,  vo vypravovania. Priama reč u rytierov je tu sčasti zidealizovanú do spisovnej a knižnej podoby, u nižších vrstiev je potom realistickejší a obyčajnejšie. V priamej reči francúzskej a saskej výrazy, pre vykreslenie atmosféry a napätia medzi saskú tvrdou priamosťou a vnucovanými francúzskymi maniere.

 

Textové prostriedky:

 • Štýl rozprávací strieda štýl popisný a charakterizácie. Dialógy. Reč postáv je priama.

 

Tematický plán

Námet: Z minulosti, príbeh sa odohráva v čase anglického kráľa Richarda Levie Srdce a dobe a prostredie rytierskych súbojov.

 

Téma: Nemá hlavnú tému, jedná sa o pospájanie viac dejových línií:

 • Prvý dejovou líniou je príchod Ivanhoe a kráľa Richarda späť do vlasti a ich účasť na rytierskom turnaji, čo je spojené aj s dôkladným popisom pravidiel rytierskych turnajov.
 • Druhou je príbeh Rebeky, jej otca a ich domu.
 • Tretia dejovú linku je potom situácia, kedy má byť Rebeka upálená ako čarodejnica a kedy v Bois-Guilbert zvádza vnútorný vojnu láska s rytiersku cťou a kariérou.

 

Dej: Realizuje sa v udalostiach.

 

Postavy: Charakteristika postáv priamo (konštatovaním) aj nepriamo (samotným konaním).

 • Ivanhoe – Nie je hlavnou postavou, vo väčšej miere sa objavuje len na začiatku a na konci, príliš jednofarebný, jeho charakter nie je nijako zvlášť rozvinutý.
 • Sas Cedrik – Zástanca starých, dobrých časov, tvrdý, zásadový a nekompromisný muž riadiaci sa ešte pred rytierskymi severskými zásadami cti.
 • Brian de Bois-Guilbert – zaujímavá postava, križiak a vojnový veterán, s divokým srdcom plným túžob a nepokoja, ktorý ako pravý hrdina romantického románu cíti lásku, ktorá nemôže byť opätovaná a to hlavne z dôvodov spoločenských noriem
 • Rebeka – Židovka a prírodné liečiteľka, hoci cítia, ako sú na tom židia zle, sama s tým nechce nič robiť a tiež prijíma tieto dogmy za svoje – odmieta Bois-Guilbert kvôli jeho kresťanskej viere.
 • Rowena – urodzený žena, pravá katolíčka a Ivanhoeova manželka, povahovo podobná svojmu mužovi.
 • Richard Levie Srdce – Anglický kráľ, pravý romantický bojovník, divoký, slobodný a nespútaný panovník.

 

Prostredie: Skutočné, lokálne určité. Juhoanglickom chladná vresoviská, temné lesy alebo hrady.

 

kompozičné plán

 • Ide o historický román.

 

Kompozičné postupy:

 • Chronologický postup v celom rozprávania.

 

Vzťah dejových línií: Reťazový, nadväznosť udalostí.

 

Vnútorná výstavba deja:

 • Expozícia – Predstavenie postáv a kraja.
 • Kolízia – Prichádza pri strete kresťanstva s rozumom, pri strete Sasov s Francúzmi.
 • Kríza – Bezradnosť Bois-Guilbert, odsúdenie Rebeky k upálenie. (Dej však nie je ako celok ani retardované, ani gradovaný, k obidvom dochádza len lokálne.)
 • Záver – Šťastný pre Ivanhoe a Rowenu, rezignáciou pre Rebeku, ktorá hoci milovala Ivanhoe, musela odcestovať z krajiny.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár