Chladnokrvne – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Chladnokrvne

 Autor: Truman Capote

 Zaslal(a): vickeebk

 

Autor

Americký spisovateľ, herec a novinár. Prvé literárne dielka začal tvoriť už počas školskej dochádzky. Jeho povolanie bola rôzna – od práce tanečníka cez pomocné sily v redakcii časopisu až po herca atď.

Truman Capote bol homosexuál a medzi jeho milenca patril napríklad Andy Warhol. (doplnené)

 

Literárne kontext

,, Capotův „román zo skutočnosti“ vyšiel prvýkrát v roku 1965. V tom čase rozpútal v americkej literatúre revolúcii. Prelínaním dokumentar. prístupu, podporeného trpezlivým zberom autentického materiálu, s prozaickú zručností a estetickým vzhľadom totiž autor vytvoril dielo, ktoré sa stalo nielen znepokojujúci obrazom jedného zločinu, ale predovšetkým symbolickým posolstvom o odvrátenej strane spoločnosti. „

Dielo je napísané v priebehu vojny vo Vietname, kedy sa americká spoločnosť zaoberala hlavne týmito udalosťami, a na veci, ktoré sa diali Američanom doma priamo pod nosom, sa zabúdalo.

 

Doba a miesto deja

Capotův román Chladnokrvne sa odohráva na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia v zapadnutej dedine amerického Kansasu. Skutočnosť, že sa román odohráva na malomeste, je dôležitá predovšetkým preto, že tu Capote ukazuje skoro až rodinou súdržnosť malej komunity ľudí. Predstavuje čitateľovi, aké ľahké je narušiť takéto spolužitie.

 

Formálny charakter diela

Chladnokrvne je epický dokumentárny román písaný v er -formě. Chronologický dej je prekladaný retrospektívnymi pohľady z životov hlavných hrdinov. V diele je používaný hovorový jazyk.

 

Tematická analýza

Celkovým témou Capotova románu Chladnokrvne je násilné vyvraždenie štvorčlennej rodiny dvoma bývalými trestanci. Truman Capote neukazuje túto vraždu ani v negatívnom ani v pozitívnom svetle a snaží sa zachytiť pravú skutočnosť tejto udalosti tak ako sa stala.

Hlavnou témou je predovšetkým život Perryho a Dicka a to pred vraždou i po nej. Capote ukazuje Perryho ako muža so zlým rodinným zázemím a Dicka naopak ako dobre vychovaného chlapca. Psychologicky tým poukazuje na to, že nie vždy záleží na výchove človeka a že aj z dobre vychovaných ľudí s kvalitným zázemím sa môžu stať zlí ľudia.

 

Kľúčové motívy a myšlienky

Capote sa vo svojom románe veľmi zaoberá psychológiou postáv a každému z nich sa veľmi detailne venuje. Vzhľadom na rôznorodosť charakterov tak robí svoj román veľmi zaujímavým.

Veľa sa zameriava na minulosť a to, ako môžu zážitky, ktoré človek prežije, ovplyvniť naše zmýšľanie a správanie. Snaží sa všetky postavy ukázať z oboch strán a nikoho neukazuje len pozitívne či negatívne. Ukazuje čitateľom, že svet nie je len dvojfarebný.

 

Charakteristika postáv

,, Richard Hickock je nadpriemerne inteligentný, ľahko chápe a má rozsiahly fond informácií. Pozorne sleduje, čo sa deje okolo neho, a neprejavujú sa u neho žiadne známky duševného zmätku či dezorientácia. Dovedie systematicky a logicky myslieť a podľa všetkého má dobrý kontakt so skutočnosťou.

Takto bola popísaná postava Richarda Hickock psychológom pri súdnom pojednávaní.

,, U Perryho Smitha sa prejavujú zreteľné známky vážneho duševného ochorenia. Jeho detstvo, ako mi o neho rozprával a ako som si overil v príslušných väzenských záznamoch, sa vyznačovalo brutalitou a nedostatkom záujmu zo strany oboch rodičov.

(…)

Je nadpriemerne inteligentný, a ak sa vezme do úvahy, že má žalostne nízke vzdelanie, je vybavený pomerne veľkým okruhom vedomostí … Dva rysy jeho osobnosťou štruktúry sa javí ako obzvlášť patologické Prvým je jeho paranoidný postoj k svetu.

(…)

S týmto rysom jeho osobnosti súvisí aj druhý – permanentné, len chabo Zvládanie zúrivosť.

 

Adaptácia diela

Najznámejšie adaptáciou románu Chladnokrvne je film Capote z roku 2005 od režiséra Benneta Millera, ktorý zobrazuje, ako Capote písal svoj román.

Ďalším je rovnomenný film z roku 1969 od Richarda Brooksa či televízny film od Jonathana Kaplana z roku 1996.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár