Nebezpečné známosti – denník (rozbor)

 

 Kniha: Nebezpečné známosti

 Autor: Boris Vian

 Zaslal(a): Katerinka

 

 

Autor: Pierre Ambroise François Pierre Choderlos de Laclos

 • narodený 18. októbra 1741 a zomrel 5. septembra 1803
 • bol to francúzsky spisovateľ a zastával vysoké vojenské posty vo francúzskej armáde
 • Nebezpečné známosti sú jeho najznámejším dielom
 • ďalšie dielo: Úvahy o vplyveVaubanova génia

 

Rozbor

 • román bol vydaný roku 1782 (tzv.epištolárni román)
 • príbeh je písaný v 175 listoch – v  dnešnej dobe sa už forma listov skoro nepoužíva
 • román sa dočkal mnohých filmových adaptácií
 • radíme medzi diela francúzskeho osvietenstva
 • kniha kritizuje mravmi a vzťahy vtedajších vyšších spoločenských vrstiev

 

Forma

 • napísané formou listov – nedáva veľký priestor akciu naopak ponúka veľa uhlov pohľadu

 

Priestor, Čas

 • Francúzsko, druhá polovica 18. storočia

 

Jazyk

 • Próza, kultivovaný až strojený jazyk
 • medzi jazykom jednotlivých postáv sa dajú nájsť rozdiely
 • použité cudzích slov, väčšinou z pôvodnej francúzštiny

 

Postavy

 • Vikomt deValmont, Markíza Merteuil
 • Ďalej: Cecilie deVolanges, Madame de Tourvel

 

Adaptácia

 • Medzi dve najznámejšie filmové adaptácie patrí americko-anglickej spracovanie z  roku 1988 režiséra Stephena Frearsa v   hlavnej úlohe s   Johnom Malkovichom a francúzsko-americký film Valmont z   roku 1989 režiséra Miloša Formana
 • Kniha sa dočkala aj divadelných adaptáciou napríklad v  pražskom Činohernom klube

 

Lit. smer

 • francúzskej osvietenstva – filozofický smer 18. storočia, inšpirácia antikou, renesanciou a vedou 17. storočia, jedným z  hlavných predstaviteľov bol Jean-Jacques Rousseau
 • jedným z  dôležitých rysov osvietenstva je libertinství (voľnomyšlienkárstvo), vzrastajúci vlna deismu (boh chápaný len ako prvý hýbateľa) a ateizmu (bezverci)

 

Stručný obsah

Vikomt de Valmont a Markíza de Merteuil spriadajú intrigy spolu, proti sebe, a aj proti všetkým ostatným.

 

Otázky

 1. Forma NZ, ďalšie diela

Dielo je napísané formou listov. Ďalšie diela formou listov: Utrpenie mladého Werthera, Eugen Onegin

 1. Spoločenské postavenie CDL

Bol dôstojníkom vo francúzskej armáde a tým mal šancu preniknúť do rôznych spoločenských vrstiev. Vďaka postavenie v   armáde mal jednoduchšiu cestu ik   povolania spisovateľa.

 1. Prečo radené medzi klasické diela fr.osvietenstva?Na čo NZ poukazujú?

Dielo odhaľuje život a vzťahy v   vtedajších aristokratických kruhoch. Popisuje libertinství (voľnomyšlienkárstvo) v šľachtických kruhoch na konci francúzskeho absolutizmu. Poukazuje na reálny život určitých vyšších spoločenských vrstiev.

Na povrch bezchybná spoločnosť odhaľuje pravú tvár skazenosti a intríg.

 1. Psychologické profily postáv
 • Je ťažké z  listov určiť povahu postáv, ľudia sa môžu v   listoch len pretvarovať a skrývať pravú tvár

Vikomt de Valmont – bavia sa zvádzaním žien a potom rozchody s   nimi, je svojou povesťou verejne známy, nakoniec umiera

Markíza de Merteuil – navonok pôsobí počestným dojmom, avšak intriguje, nakoniec sa jej to vypomstí

Madam de Tourvel – cnostná, vydatá, nešťastne zamilovaná žena, nakoniec umiera

 1. Ako skončí Vikomt deValmont

Nakoniec umrie.

 1. Aké sú najznámejšie adaptácie NZ?

Medzi dve najznámejšie filmové adaptácie patrí americko-anglickej spracovanie z   roku 1988 režiséra Stephena Frearsa v   hlavnej úlohe s   Johnom Malkovichom a francúzsko-americký film Valmont z   roku 1989 režiséra Miloša Formana.

 1. Akým jazykom sú NZ písané?

Román je písaný prózou. Jazyk je veľmi kultivovaný, až strojený.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe: