O myšiach a ľuďoch – denník (rozbor)

 

 Kniha: O myšiach a ľuďoch

 Autor: John Ernst Steinbeck, Jr.

 Zaslal(a): Brendy

 

 

Všeobecná charakteristika

druh: epika

žáner: novela – alegórie, prvky balady (pochmúrny dej, tragický záver)

 

Tematická výstavba

Námet: kritika a odsúdenie násilia, rasizmu a vykorisťovania ľudí,

Miesto deja: Kalifornia, farma v salinaském údolia (blízko mesta Soledad – juhovýchodne od amerického mesta Salinas v západnej Kalifornii)

Doba deje: 30. roky 20. storočia

 

Postavy:

  • GeorgeMilton – hodný, obetavý, túžiaci po spokojnom živote. Aj keď sa na Lennieho často hnevá a vyčíta mu, že sa o neho musí starať, má ho v skutočnosti veľmi rád.
  • LennieSmall – pôsobí dobráckym dojmom, je veľmi pracovitý – „urobí, čo sa mu povie“. Je bohužiaľ veľa naivné a hlúpy, chová sa ako malé dieťa a z množstva vecí nemá rozum. Mám svoj sen o šťastnom živote, ale ten sa bohužiaľ nevyplní. Hoci to asi nie je jeho zámer, chová sa miestami celkom sebecky a tiež vie citovo vydierať. To sa ale asi dá pripísať jeho mentálnemu postihnutiu.
  • Curley– žiarlivý, zakomplexovaný, agresívny mladý muž, snažiaci sa vynútiť si autoritu
  • Curleyovážena – krásna, vyzývavá, nie príliš inteligentný, pod šupkou zvodné ženy sa však skrýva osamelá bytosť, ktorej chýba láska a ktorá musí žiť život, o aký nestojí
  • Crooks– dôležitá postava, černoch, ktorý stojí až na úplnom okraji spoločnosti, človek prirodzené inteligencia

 

Myšlienky

– príbeh plný priateľstva medzi Georgom a duševne zaostalým Lennie a ich ťažkom živote

– témou sú spoločenské pomery v prostredí vidieka vtedajšej Ameriky

– autor zachytáva, ako sa ľudský sen môže v okamihu rozpadnúť

– píše o dôležitosti priateľstva, o samote a tiež o láske

– v tejto novele veľmi dobre zachytil Ameriku tridsiatych rokov, napríklad rasizmus a odmerané vzťahy bielych k černochom

 

Jazyková výstavba

– príbeh je postavený na dialógoch (má blízko k drámy)

jazyk: jednoduchý, všeobecný a hovorový, slang

– prehľadná stavba vetných celkov

– kontrast medzi priezviskom Lennieho – Small x jeho veľkej telesnej sile

 

Kompozičné výstavba

er -formy

– dielo má formu rozprávania

– stavba textu je jednoduchá a prehľadná, neobsahuje úvahy

– najdôležitejšie je maximálna uzavretosť (logická výstavba zápletky, zúžené spektrum postáv)

 

Zaradenie autora, znaky obdobie

literatúra 1. pol. 20. storočia

medzivojnové literatúra, americký realizmus, sociálno kritická próza

realizmus (z latinčiny = večný, skutočný)

  • jedná sa o metódu zobrazenie skutočnosti a jej kritické poznávanie, požiadavka objektivity, užívajú sa nové výrazové prostriedky (nárečie, archaizmy), kladený dôraz na prehľadnú kompozíciu, literárne hrdina sa vyvíja

 

Autori, ktorí tvorili v rovnakej dobe

Mark Twain, Ernest Hemingway, Francis Scott Fidgerald: Veľký Gatsby, EM Remarque, William Faulkner: Absalome, Absalome !, James Joyce: Odysseus

 

Vplyvy na tvorbu

– novela vznikla v čase, keď autor pôsobil vo Federálnej spisovateľské akcii

– Steinbeck strávil väčšinu života v Kalifornii, vyskúšal mnoho povolaní (poznal chudobu, pracoval na farme)

názov knihy je vlastne odkazom na básni Myška od škótskeho básnika Roberta Burnsa

 

Kritika a vplyv diela

filmová adaptácia z roku 1992: Gary Sinise (Kriminálka NY) – George a réžia, John Malkovich (Veľmi nebezpečné známosti) – Lennie

– prvý film však pochádza z roku 1939

– spolu s Hemingwayom a Faulkner tvoria veľkú trojku americkej literatúry 1. polovice 20. storočia (Steinbeck prózy najmenej lákali k napodobňovanie – nevynikali po formálnej stránke)

– z českých autorov obdivovaný napr .: V. Vančura, F. Halas

 

Spoločensko-historické pozadie

– rozmach a dokončovanie priemyselnej revolúcie, hospodársky vzostup (avšak v Amerike hospodárska kríza), aplikácia poznatkov v praxi

odraz 1. SV, oslabenie Nemecké moci

 

Porovnanie

postavenie černochov v spoločnosti: W. Faulkner: Absalome, Absalome!

 

Obsah

Hlavnými postavami tu sú dvaja kamaráti – George a Lennie.

Lennie Small bol duševne postihnutý muž, ale zato mal silu ako medveď. Lenže mal také jednu úchylku – miloval všetky hebké veci a rád sa ich dotýkal.

Lennieho sa ujal kamarát George Milton. Obaja sa vydávajú na farmu, kde sa zoznamujú s ostatnými pracovníkmi. Obaja sníva o tom, že si jedného dňa zaobstará svoje vlastné hospodárstvo a budú správať králiky s Heboučká srsťou. Curley, syn majiteľa farmy, je ženatý, ale jeho žena s ním nie je veľmi šťastná. Preto často vyhľadáva spoločnosť robotníkov. A tak sa stalo, že jedného dňa navštívila aj Lennieho. Ten sa jej zveril, že má v obľube hebké veci. Dovolila mu teda pohladiť si jej vlasy. Lennie je však tlačil tak silno, až Curleyho žena začala strachy kričať. Lennie, celý vydesený, ju nechtiac zlomí väz. Utečie sa schovať k rieke, ako mu poradil George. Curley zistil, čo Lennie urobil jeho žene, a vydal sa ho zabiť. Avšak George Lennieho vyhľadá skôr, chce ho ušetriť od bolesti a krutého zaobchádzania, a tak ho v okamihu, kedy spolu hovorí o svojom sne, strelia do hlavy.

 

Môj názor

Veľmi pôsobivý príbeh, ktorý naozaj dokáže zapôsobiť na city človeka, aj keď ho nezaujíma Amerika 30. rokov a život v nej. John Steinbeck naozaj vedel ako na svojich čitateľov. Najviac ma dojímala postava Lennieho, ktorý bol mentálne postihnutý a ktorého nám je celý príbeh ľúto, aj keď dokázal zabiť. Zastrelením Lennieho Georgom dokazuje veľké priateľstvo, ktoré k nemu správal.

 

Autor

John Steinbeck (1902 – 1968)

– prozaik, dramatik, NC

– zobrazuje dobu hospodárskej krízy, konflikt dobra a zla

– v záveru svojho života vyvolal rozruch svojím článkom o Vietnamskej vojne (jeho syn sa zúčastnil bojov vo Vietname)

– vo svojich dielach opisuje život amerických nižších vrstiev, jeho diela sú ako humorná (Pláň Tortilla), tak i tragická

– študoval históriu, anglickú literatúru a biológiu, pochádzal z chudobných pomerov, takže musel štúdium niekoľkokrát prerušiť

– pracoval na farmách, v cukrovaroch, na rančoch

– školu nakoniec definitívne opustil a stal sa spisovateľom (najprv pracoval ako novinár)

Ďalšie významné diela:

  • Neznámemu bohu, Hnedáčik, Pláň Tortilla, Ovocie hnevu, Na plechárni, Túlavý autobus, Na východ od raja, Perla


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár