Guľôčka – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Guľôčka

 Autor: Guy de Maupassant

 Zaslal(a): spisovateľ

 

 

Autor

 • Francúzsky spisovateľ
 • Predstaviteľ literárneho realizmu a naturalizmu
 • Pochádzal zo zámožnej rodiny
 • Zúčastnil saprusko- francúzskej vojny
 • Presťahoval sa doParíži – námornícky úradník
 • Redaktor-Le Figaro, Le Gaulois
 • Malsyfilis- depresia – pokus o sebevraždu- umiera

Ďalšie diela

 • Miláčik- román, cieľavedomý karierista využíva na   dosiahnutie rýchleho vzostupu   ženy
 • Poviedky
 • Romány- Petera Ján, Naše srdcia, Silná ako smrť

 

Zaradenie do obdobia

 • Francúzsky spisovateľ 2. polovice 19. storočia
 • Naturalizmus- presný,vedecky objektívne záznam skutočnosti
  • zachytenie neskreslené reality
  • pesimizmus, surovosť
  • zamarení- ľudskáspodina, drastické scény
 • ÉmileZola – Zabijak – líči strašný úpadok ľudí postihnutých alkoholizmom
 • FMDostojevskij – Zločin a trest, Bratia Karamazovci, Idiot
 • GustavFlaubert- Pani Bovaryová

 

Kniha: Guľôčka

Jazyk a štýl

 • Slohový postup rozprávací a opisný
 • Chronologický postup kompozície
 • Satira
 • Hovorová reč, nárečie
 • Častá prirovnanie, kritika, objektivita
 • Realistický pohľad na tú dobu
 • Téma- kritikapremenlivosti správanie ľudí, využívanie tých druhých, obetavosť

 

Prostredie

 •  Prusko- francúzska vojna, 1870, v Normandii

 

Postavy

 •  Alžbeta Roussetová – Guľôčka, prostitútka, hodná, má svoj rebríček hodnôt, cestujúci jej opovrhujú, kyprá, pôvabná
 • PanLoiseau – majiteľ obchodu s   vínom, prefíkaný podvodník, humorný
 • PaniLoiseaová – statná, rázna, vnášala do manželovho obchodu poriadok a počtárskeho ducha
 • PánCarré – Lamadon – vážený človek, s   pevným postavením v   bavlnárskom priemyslu (majiteľ 3 pradiarní), člen mestskej rady
 • PaniCarré- Lamadonová – mladší, drobná, pekná
 • Gróf Hubert deBréville – člen mestskej rady, majetný, vedúci predstaviteľ strany orleanistů
 • Grófka deBréville – výborné vystupovanie, skvelá hostiteľka
 • Mníšky – stará- s   jazvami na tvári od kiahní, mladá- pekná, krehká
 • Cornudet- demokrat, hodný, ochotný, alkoholik, hrdzavý bradu
 • Follenvie- majiteľ hostinca, tučný

 

Dej

Dej sa odohráva vo Francúzsku po Prusko-francúzskej vojne, kedy bolo Francúzsko porazené. Po celom Francúzsku sa pohybujú zvyšky nemeckých vojsk a ničia všetko čo im príde do cesty.

Jedného mrazivého zimného rána sa tri bohaté a vážené manželské páry stretávajú v dostavníku do Le Havre, aby sa vyhli nebezpečenstvo, ktoré dožičili Nemci. Spoločne s nimi cestu zdieľajú dve mníšky, demokrat Cornudet a prostitútka Guľôčka, ktorú bohaté paničky opovrhujú. Po ceste kočiar zapadá v závejoch a doba cesty sa neustále predlžuje. Po ceste nikde   nemôžu   naraziť na nejaký hostinec a všetci majú hlad, keď zrazu Guľôčka vytiahne kôš plný jedla a začne jesť. Jej spolucestujúci sa na ňu závistlivo pozerajú, pretože oni nemajú ani trochu   jedla. Guľôčka sa s nimi podelí.
večer   dostavník zastaví skupinka pruských vojakovi a všetci cestujúci sú nútení stráviť noc v akomsi hotelíku, kde je ubytovaný i nemecký dôstojník, ktorý si ešte   ten   večer Guľôčku vyžiadal, ale Guľôčka ho odmietla, pretože to je Prus a ona sa cíti ako vlastenka. Ráno zakázal dôstojník zapriahnuť kone a vyjsť, takže sú všetci nútení naďalej zostať v hotelíku. Večer sa situácia znova opakuje – dôstojník si zase vyžiada Guľôčku, ktorá ho opäť odmietne. Ráno   je znova zakázaný odchod. Po niekoľkých dňoch sa situácia vyhrotí, pretože sa cestujúci chcú splniť do Le Havru a nakoniec sa im pod psychickým nátlakom podarí Guľôčku prehovoriť, aby sa podvolila dôstojníkovi. Nasledujúce ráno sú kone Zapriahnuté a je povolený odchod. Cestujúci nasadajú do dostavníku. Po ceste si začnú cestujúci vybaľovať jedlo a jesť. Guľôčka sa na nich len pozerá, pretože všetko jedlo zabudla v hotelíku a nikto sa s ňou nepodelí, pretože s ňou zase opovrhujú, pretože to je len prostitútka. Príbeh končí tým, že sa Guľôčka rozplače.

 

Okolnosti vzniku diela

 •  Najslávnejšie autorovho poviedka
 • Najprv vydaná v  roku 1880- autorovho prvotina
 • Poukazuje na predsudky voči prostitútkam, na odlišnosť ľudí podľa bohatstva


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár