České nebe – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: České nebe

 Autor: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak

 Zaslal(a): Lukáš

 

Názov knihy: České nebe

Podtitul: Cimrmanův dramatický učinil

 

Autori

Ladislav Smoljak – narodený v roku 1931 v Prahe, zomrel po vleklé chorobe v roku 2010 v Kladne. Po ukončení štúdia na gymnáziu v Prahe sa hlásil na DAMU, kam ho bohužiaľ nevzali. Prihlásil sa teda na Vysokú školu pedagogickú, odbor matematika – fyzika, ktorú zdarne dokončil roku 1957 a časť svojho života sa živil ako pedagóg. Pôsobil tiež na fakulte technickej a jadrovej fyziky Univerzity Karlovej ako odborný asistent. Už na štúdiách režíroval ochotnícky súbor, kde sa zoznámil so Zdeňkom Svěrákom. Pôsobil tiež ako redaktor v časopise Mladý svet, tu vymyslel anketu Zlatý slávik. Po čase musel odísť kvôli problémom s vtedajším režimom. Potom sa stal redaktorom vydavateľstva Mladá fronta. Po väčšinu svojho života pôsobil v Divadle Járy Cimrmana, zastupoval tu funkciu autora, herca i režiséra.

Zdeněk Svěrák – narodený v roku 1936 v Prahe, jeho otec pracoval v rozvodných energetických závodoch. Za vojny sa odsťahovali do Kopidlno, po vojne sa vrátili späť do Prahy a žili na Bohdalci. Odtiaľ má Svěrák mnoho spomienok, ktorými sa neskôr inšpiroval pri písaní scenára k filmu Obecná škola. Vyštudoval gymnázium a potom Vysokú školu pedagogickú v Prahe. Tu navštevoval dramatický súbor, v ktorom sa zoznámil práve so Smoljakom.

Potom pôsobil nejaký čas ako učiteľ na základnej škole a tiež na gymnáziu v Žatci. Nemal pritom čas na písanie a tak prestal učiť a odišiel do vysielania Československého rozhlasu v Prahe.

Po odchode z rozhlasu bol scenáristom Filmového štúdia Barrandov. Od roku 1966 pôsobil spoločne so Smoljakom v Divadle Járy Cimrmana, ktoré spoločne založili.

 

Ďalšie diela – Lijavec, Cesta na Severný pól, Švestka, Posel z Liptákova, Dlhý Široký a Krátkozraký

 

Rok vydania – 2008

Literárny druh – dráma

Literárne forma – dráma

Literárny žáner – komédia

 

Téma knihy

hlavná myšlienka – česká história, národná hrdosť,

symbolická posledná hra Divadla Járy Cimrmana

 

Čas a priestor knihy – v nebi za 1. Svetovej vojny

 

Rozprávač a rozprávací spôsobmi – repliky postáv (dialógy)

 

Hlavné a vedľajšie postavy

Jan Amos Komenský – múdry, vzdelaný, spravodlivý

Svätý Václav – vedúci nebeské komisie

Praotec Čech – prostý človek hovoriaci hovorovým jazykom, pohan

Majster Ján Hus – vzdelaný muž s všadeprítomnými myšlienkami na svoje upálenie, zastáva staré konzervatívne hodnoty

Karel Havlíček Borovský – vzdelaný, historicky najmladší (najmodernejšie) člen nebeské komisie

Babička Boženy Němcovej – prostá osoba z ľudu, mierumilovná

Miroslav Tyrš – vedúci telocviku, posol komisie

Maršálek Radecký – sústredené na seba, člen rakúskej komisie, povyšuje sa nad českou nebeskou komisii

 

Kompozícia diela – chronologická

 

Jazyk diela – všeobecná Čeština, dramatické dialógy, humor, Hricko sa slovami

 

Obsah knihy – rozdelené do dvoch častí

časť – úvodný seminár – nájdenie hry České nebe, zoznámenie sa s okolnosťami od jednotlivých členov divadla

časť – samotná hra České nebe – odohráva sa v nebi, kde zasadá česká nebeská komisie a chystajú sa na jej rozšírenie z troch na šesť členov. Potom čo dôjde k tejto skutočnosti, komisia spoločne zvažuje koho vziať do neba a koho nechať naďalej v očistci. Nakoniec vyberajú nového českého kráľa, ktorým sa stane Tomáš Garrigue Masaryk.

 

Zasadenie do kontextu autorovej tvorby – posledná hra autorskej dvojice Smoljak & Svěrák

 

Literárno – historický a umelecký kontext – obdobie – od 70. rokov 20. storočia do súčasnosti

 

Literárne smer – dramatická tvorba po roku 1945, satirické dráma, komédia

 

Ďalšie predstavitelia tohto obdobia ktorí sa mohli s autorom stretnúť

Václav Havel, Milan Uhde, Pavel Kohout.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár