Audience – čitateľský denník (rozbor) (4)

 

 Kniha: Audience

 Autor: Václav Havel

 Zaslal(a): jakubhon

 

Vypracoval Jakub Honzák

Okolnosti vzniku diela

Autor sa pokúsil zachytiť tiež určitú časť jeho života, kedy pracoval v pivovare ako přikulovač sudov. Dielo napísal skôr pre pobavenie svojim priateľom, snažil sa poukázať na vtedajší absurditu.

 

Útvar

Ide o absurdné tragikomické dráma, kedy sa pokúša ukázať tú skutočnosť ako absurditu, tú nezmyselnosť toho všetkého. Napríklad, že on ako vzdelaný človek musí byť podriadený sladká, nevzdelanému človeku, ktorý vie púhi piť pivo. A aj cez toto všetko si stále drží nad situáciou určitý nadhľad napríklad v tom, že mu stále vyká, pričom Sládek mu po chvíli začína tykať a aj cez ťažkú životnú situáciu on sa stále drží v takom nadhľadu. Dej je tu úplne nesúvislý, frázy sú prázdne a často sa opakujú.

 

Názov diela

Názov tohto diela je jedna z ďalších absurdít, iróniou. Audience znamená, že sa očakáva niekto významný alebo je prijatý niekto veľmi vzdelaný a významný, kdežto tu je on ako vzdelanec a inteligentný človek prijatý na miesto přikulovače nevzdelanci a povedal by som jednoduchým a v podstate hlúpym človekom, ktorý je však jeho nadriadeným.

 

Téma diela

Hlavnou témou ako tu už bolo veľakrát spomenuté je opäť absurdita vtedajšej doby (70.rokov, 20.st.) totalitného režimu. Jedná sa o rozhovor medzi Sládkom a Vaňkom, kedy rozhovor vedie skôr Sládek, ktorý neustále opakuje určité frázy a Vaněk po väčšinu ich rozhovore iba stroho odpovedá. Jedná sa o perfektné ukážku absurdného drámy.

 

Hlavné postavy

Sládek – Je Vaňkův nadriadený, neustále pod vplyvom alkoholu, arogantný, kedy začne Vaňkovi hovoriť Ferdinandom bez dovolenia, ktorého sa až po chvíli dostane, ale z Prvú mu začal tykať sám od seba. Je to nevzdelaný človek, ktorý rozhoduje o zamestnancoch v pivovaru, má veľkú nedôveru voči vzdelaným ľuďom, aj keď vo Vaňkovi vidia autoritu a v podstate si ho celkom váži. Má kamaráta u polície, ktorý má Vanka na starosti a on mu podáva hlásenia o ňom a ako úplný vrchol absurdity požiada Vaňka, aby na seba sám donášal, aby mal zase o starosť menej. 😀 😀 (keď som to čítal, tak ma to vážne pobavilo)

Ferdinand Vaněk – Je to spisovateľ, divadelník, ktorému však bolo zakázané tvoriť a vydávať. A tak musí pracovať ako přikulovač v pivovare. Je to vzdelaný, inteligentný človek, ktorý má tiež aj veľa kontaktov viď. Bohdalová, Gott. Hovorí spisovne. Je to odraz Havla, ale nie taký aký v skutočnosti je, ale ako si myslí on sám, že vyzerá alebo pôsobia.

 

Kompozícia

Jedná sa o krátku divadelnú hru s jedným aktom. Dej je cyklický. Všetko sa odohráva počas jediného rozhovoru u Sládka v kancelárii.

 

Jazykové prostriedky

Sládek hovorí hovorovo a používa vulgarizmy, kdežto Vaněk používa spisovnú slovenčinu. V hre sa niekoľkokrát opakujú rovnaké frázy.

 

Súvislosti diela

Podľa tohto diela bol taktiež natočený film, ktorý sa nazýva Občan Havel přikuluje (2009).

 

O Autorovi

Václav Havel – bol to spisovateľ, dramatik a tiež veľký kritik a odporcov bývalého komunistického režimu. Bol to posledný prezident Československej republiky a prvým prezidentom Českej republiky, ktorým sa stal v roku 1993. Narodil sa 5. Októbra 1936 a zomrel 18. Decembra vo vlčica, na svojej chate. Pochádzal z rodiny podnikateľa a stavebného inžiniera. Vyštudoval v Prahe odbor dramaturgie DAMU. V roku 1956 sa zoznámil ako on sám neskôr hovoril s jeho najväčší životný oporou a to Oľgou Šplíchalovou. V 60. Rokoch pracoval v divadlách ABC a Na Zábradlie ako javiskový technik, pomocný režisér a dramaturg. V rokoch 1968-69 bol predsedom Kruhu nezávislých spisovateľov a od začiatku 70. Rokov nemohol publikovať, bola mu znemožnená aj činnosť v divadle (viď. Audience). Bol hlavným autorom vyhlásenia Charty 77 a spoločne s J. Patočkom a J. Hájkom aj jej prvým hovorcom. Počas svojho života bol 3x väznený, ale aj za svoju literárnu činnosť a občiansku statočnosť získal rad zahraničných ocenení a pôct.

Záhradná slávnosť (dráma, 1963), Žobrácka opera (dráma, 1972), Audience (aktovka, 1975) a ešte mnoho ďalších.

 

Dielo bolo vytvorené v roku1975,kedy tiež tvorili napr .: Pavel Landovský, Bohumil Hrabal, Milan Kundera, Josef Škvorecký.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár