Lucerna – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Lucerna

 Autor: Alois Jirásek

 Zaslal(a): Pipkin

 

 

ALOIS JIRÁSEK –   životopis:

–         spisovateľ, dramatik

–         narodený v Hronove

–         vyštudoval gymnázium v Broumove a v Hradci Králové, ďalej vyštudoval Univerzitu Karlovu odbor histórie

–         stal sa profesorom gymnázia v Litomyšli kde pôsobil asi 14 rokov

–         neskôr pôsobil v Prahe ako profesor a spisovateľ, patril k významným predstaviteľom kultúrneho života, je pochovaný v Hronove

–         bol spisovateľ, ktorý sa venoval hlavne histórii českého národa, videl vrchol slovenských dejín v čase Husitské, úpadok v čase pobelohorskej

–         bol vynikajúcim rozprávačom, vedel si vymýšľať dramatické zápletky, dokázal farbisto opísať dobovú atmosféru

–         napísal asi 50 kníh z toho niekoľko trilógiou

 

Obdobie:

–         dielo radíme do 2. polovice 19. storočia

–         kritický realizmus

 

Znaky kritického realizmu:

–         historická vernosť

–         pravdivosť

–         nutnosť rešpektovať fakty

 

Kritický realizmus rozdeľujeme do dvoch línií:

HISTORICKÁ LITERATÚRA

– predstavitelia napr. Alois Jirásek, Zikmund Winter, Václav Beneš Třebízský   …

– táto literatúra mala účinnú výchovnú zložku – povzbudenie českého národa, hrdosť na českú minulosť

vidiecka LITERATÚRA

– predstavitelia napr. Tereza Nováková, Antal Stašek, Karel Václav Reis, bratia Mrštíkova …

– o túto tematiku bol mimoriadny záujem, rad autorov z vidieka pochádzala, dobre prostredie poznali a dokázali zachytiť č. Typy a svojráz vidieka

 

Ďalšie diela Aloisa Jiráska:

OBDOBIE MÝTOV a povestí:

–         Staré pověsti české

 

Husitská OBDOBIE:

–         medzi prúdy

–         proti všetkým

–         bratstvo

–         husitský kráľ

–         Z Čiech až nakoniec sveta

 

drámy:

–         Jan Hus

–         Jan Žižka

–         Jan Roháč

 

OBDOBIE pobelohorskej

–         Psohlavci

–         temno

–         Skaláci

–         skaly

 

OBDOBIE národného obrodenia: vystihuje prvú a druhú fázu NO

–         FL Vek

–         U nás – kronika

–         Maryda

–         poklad

–         Vojnarka – dráma

 

Žáner:

–         Lucerna je dramatická rozprávka, ktorá bola prvýkrát uvedená v Národnom divadle v Prahe 17. novembra roku 1905

 

Rozprávka – je rozprávková hra sa spevy. Spája fantastické motívy s najdôležitejšími otázkami súdobej spoločnosti. Má pevnú dejovú stavbu, do ktorej sú vkladané spevavé vložky. Dej obyčajne sleduje chybujúceho hrdinu a jeho napravenie. K šťastnému rozuzleniu príbehu prispievajú nadprirodzené postavy. (V Lucerne to sú vodníci a kúzelná lipa)

 

Hlavné postavy:

Mlynár, Hanička, Mlynářova babička, kňažná, zlý správca, Zajíček – učiteľský mládenec, vodníci Michal a Ivan, Braha – rytier so sekerou, Zima a Sejtko a Klásek – Sumaré, Franc, mušketier, Zan – služobník, komorná, krúžil a Votruba – richtári

 

Dej:

Hra spadá do historického obdobia, kde sa sedliaci dožadovali o zrušení nevoľníctva a povinné roboty. Je to divadelná hra o štyroch rokovaniach. Dej sa odohráva na vidieckom prostredí v mlyne, na zámku, v lese a v lesnom kaštieľa.

Mladší mlynár Libor spoločne so svojou starou babičkou a chovankou Hanička žijú a pracujú v mlyne. V mlynskom náhonu okrem toho žije aj rozprávková bytosť vodník Michal, ktorý bol do mladej Haničky zamilovaný. Okrem Michala sa tu usadil aj starý vodník Ivan. Mlynár Libor na Haničku často myslieval, ale nikdy svoje city nevyjadroval. Na zámku panuje zlý správca panstva, ktorý tiež túži po Haničce ale v inom zmysle slova. Chce si ju odviesť na zámok s nekalými úmyslami, aby sa stala slúžkou. Okrem toho chce poraziť čarovnú veľkú starú lipu, ku ktorej majú miestni ľudia veľkú úctu. V kritickom okamihu deje na zámok nečakane prichádza panstvo v podobe pani kňažnej. Pani kňažná sa nudí a tak si vymyslí že pôjde cestou k lesnému zámočku okolo Liborova mlyna. Mlynár Libor je slobodný muž, ktorý nepotrebuje pracovať na panstve, ale voči vrchnosti má stále jednu povinnosť. Požiada – ak ho vrchnosť o sprievod, je povinný vrchnosť odprevadiť cez les a svietiť ju na cestu starú lampášom. Pani kňažná Liborova nariadila aby svoju povinnosť splnil a išiel ju odprevadiť a na cestu ju svietil starú lampášom. Cestou k lesnému zámočku sa kňažná s mlynárom zbližuje. Kňažnej sa mlynár veľmi páči a preto mu ponúka aby s ňou odišiel do mesta. Na kňažnú nepôsobí len mlynár ale aj krásna česká príroda, život a city prostých ľudí. Mlynár ale ponuku do mesta neprijme.

Vedľajšie dejovú os tvorí príbeh učiteľského pomocníka Zajicka, ktorý si sťažoval schovance Haničce o svojom živote. Pracuje v dvoch školách, ale rovnako   má málo peňazí a nemôže si vziať za ženu Dorotku. Napísal pesničku spoločne s partiou ľudových muzikantov pre pani kňažnú, v ktorej jej žiada   o pomoc (aby ho vymenovala definitívnym učiteľom). Pesničku chcú zahrať kňažnej v lesnom kaštieľa. Muzikanti sa však v lese zablúdi a vzájomne sa stratí. Pesničku Zajačik vytratil u starej lipy.

Správca sa snaží odviesť násilím Haničku z mlyna. Hanička beží lesom a zastaví sa u starej lipy, ktorá sa zrazu otvorí a schová Haničku. Ale zlý správca chce nechať lipu tiež poraziť, to však bez vedomia pani kňažnej. Mlynár dovedie pani kňažnú na lesné kaštieľ. Mlynár sa rozhodol, že pôjde brániť starú lipu, nakoniec mu pomáhajú aj muzikanti a učiteľský pomocník Zajačik.

Kňažná v závere hry všetko pochopí. Lipu samozrejme poraziť nenechá. Zajačika vymenovala učiteľom a rozbitím lucerny zrušila prastarú povinnosť Mlynářova povinnosť.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár