Biblické príbehy – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Biblické príbehy

 Autor: Ivan Olbracht

 Zaslal(a): AssinetSoffi

 

V knihe sú vybrané príbehy zo Starého zákona. Je tu popisovaný život na zemi od stvorenia sveta, zvierat, rastlín a človeka. Boh stvoril všetko a všetko mu patrilo. Preto zahubil ľudí, ktorí k nemu nemali úctu a posielal na nej zlo. Zato tých, ktorí ho uctievali chránil a bol im nápomocný. V knihe nájdeme mnoho poučenie, príslovia a rád do života.

 

Stvorenie sveta

Prvý deň stvoril Boh nebo, svetlo a tmu. Druhý deň vznikla obloha. Tretí deň oddelil vodu od súše a rozkázal, aby kvitli rastliny a trávy Stromy, aby mali plody a mohli sa vysemeniť. Štvrtý deň vzplanuli na nebeskej oblohe hviezdy, mesiac a slnko. Piaty deň vytvoril vtáctvo a ryby Šiesty deň rozkázal: „Vydaj krajiny živé tvorstvo“. Tak vznikol tiež človek. Siedmy deň Boh odpočíval.

 

Potopa sveta

Zem sa začala pomaly preľudňovať a to viedlo k zvýšeniu ukrutnosťou a zla u ľudí. Neposlúchali Boha a vôbec si ho nevážili. Ten videl, čo sa na zemi deje a začal ľutovať, že ju stvoril. Noe bol muž spravodlivý, dobrý a poctivý a Boha miloval. Boh si ho preto vybral, aby prežil a oznámil mu, aby si vyrobil koráb, na ktorý si má vziať celú svoju rodinu. K nim má opatriť vždy jeden pár od všetkých živočíchov a ty si loď vziať so sebou. Ďalej sa má zásobiť jedlom a pitím. Keď to Noe vykonal, strhla sa veľká búrka, nebo sa otvorilo a zničilo všetko živé. Bola potopa sveta., Ktorá trvala štyridsať dní a nocí. Len koráb plával po hladine. Nebo sa potom upokojilo a Noe vypustil z korábu holubicu. Tá sa po čase vrátila a niesla v zobáčiku olivový list. Tak spoznal Noe, že voda opadla a vylodil sa na hore Arrarat. Boh mu oznámil, nech teraz vyvedie všetky tvory na pevnú zem, aby sa mohli množiť a rozísť po celej krajine. Tiež s ľuďmi uzavrel zmluvu, v ktorej sa hovorilo, že Boh už nikdy krajine nezatopí. Preto vytvoril dúhu, aby ľuďom vždy po daždi pripomínala boží dohovor.

 

Dávid a Goliáš

Filištíni zostavili vojsko a tiahli proti Izraelu. Dávidovi bratia museli ísť do boja. Dávid bol najmladší z nich, preto zostal doma a pásol stáda. Jedného dňa si ho otec zavolal a nariadil mu, aby bratom doniesol jedlo. Keď sa s bratmi stretol a odovzdal im potraviny, pred izraelské vojsko vystúpil Goliáš, urobený obor, a vyzval muža, aby s ním šiel niekto bojovať. Vysmieval sa vojakom a Hanil Izrael. Všetci sa ho báli. David sa však obrovi smelo postavil. Goliáš sa najprv Dávidovi posmieval, ale potom sa k nemu rozbehol. Ten držal v ruke prak s okruhliakmi. Namieril a vystrelil na obra. Goliáš bol zasiahnutý do hlavy a padol. Dávid mu jeho hlavu odsekol. Tak bol silný porazený slabším.

 

Šalamún

Po Dávidovom smrti vládol kráľ Šalamún. Ten sa preslávil svojou chytrosťou a bystrosťou Keď si susedia nevedeli rady, išli sa opýtať k Šalamúnovi a ten im vždy dobre poradil. Chytrosť získal tak, že postavil Hospodinovi nádherný chrám. Ten sa ho opýtal, akú si žiada odmenu. Šalamún po ňom chcel, aby mu nadelil chytrosť. Raz pred Šalamúna predstúpili dve ženy. Ich spor sa týkal narodeného dieťaťa. Bývali v rovnakom dome a obom sa zároveň narodili deti. Jednej žene však dieťa zomrelo, tak ho ukradla tej druhej. Chceli preto, aby ich Šalamún rozsúdil. Ten im poradil, aby si dieťa rozpolili a každá si ponechala jednu polovicu dieťaťa. Prvá žena s hrôzou vykríkla, že mu nebude brať život, nech si ich preto nechá tá druhá. Druhá však trvala na rozpolené. Šalamún okamžite spoznal, ktorá je pravá matka a tej dieťa odovzdal. Za to, že tak spravodlivo rozsúdil, si ho ľud veľmi vážil.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár