Plechový bubienok – denník (rozbor)

 

 Kniha: Plechový bubienok

 Autor: Günter Grass

 Zaslal(a): Szskey

 

 

Literárny druh – epika

Výrazová forma – próza

Literárny žáner – román

Zvláštnosti autorského štýlu – zvláštne spojenie, až básnickej vyjadrovanie, časté úvahy, tragikomika

Jazykové prostriedky – spisovná (slovné hračky, symboly, metafory)

 

Téma

Celá kniha je rozdelená na tri časti. V úvodnej časti popisuje Oskar život svoj a svojej rodiny v meste Gdansku do začiatku druhej svetovej vojny. Druhá časť sa zaoberá Oskarovým dobrodružstvom počas druhej svetovej vojny, vrátane jeho pôsobenia v Bebrově frontovom divadle (Bebra je lilipután, Oskarov učiteľ a vzor). Tretia časť líči útek Oskara s jeho nevlastnou matkou Máriou a bratom Kurtom na západ do Düsseldorfu a povojnový život.

 

Typ rozprávača – ich -formy, autobiografie

Priblížiť dej – úryvok je zo začiatku knihy a popisuje, ako sa Oskar rozhodol, že už ďalej nebude rásť

Kompozičné postup – retrospektíva (spätne z lôžka v ústavu rozpráva celý svoj život)

 

Dôležité postavy

  • Hlavnou postavou je OskarMatzerath – ktorý sa v troch rokoch rozhodne prestať rásť a komunikovať so svetom, okolie si myslí, že je postihnutý
  • mamička Anežka– ktorá je rozpoltená medzi dvoma mužmi (svojím bratrancom Jánom Bronskim a zákonným manželom Matzeratem)
  • nevlastnámatka – Marie
  • brat – Kurt
  • Bebra– Oskarov učiteľ a vzor

 

Kedy a kde sa dej odohráva – polovica 20. storočia, na začiatku 50. rokov, v Nemecku, liečebnom a zaopatrovacím ústavu, v Gdansku, kde žil so svojou rodinou

Hl. myšlienka prózy – Dielo nám ukazuje pokrivenosť sveta. A nezmyselné správanie niektorých ľudí. Ale aj sám Oskar často reaguje na nenávisť nenávisťou a na zlo zlom.

Spoločensko-historické pozadie – popisuje obdobie Nemecka pred 2. svetovou vojnou, počas vojny aj po vojne.

 

Daj

Veľkí ľudí, malí ľudí, veľký a malý Belt, veľká a malá abeceda, Kulihrášek a Karol Veľký, David a Goliáš, prcek a gardová miera; zostal som trojročný gnome, Palček, nenastaviteľný zagroškudla som zostal, aby som bol ušetrený rozlišovanie medzi malým a veľkým katechizmom, aby som nebol čoby meter sedemdesiatdva dlhý takzvaný dospelý vydaný na milosť a nemilosť mužovi, ktorý sa pri holení pred zrkadlom pozýval mojím otcom, a zaviazaný povinnosťou k jeho obchodu, ktorý podľa Matzerathova želania mal v svojej podobe koloniálnu 21 ročnému Oskarovi raz znamenať svet. Aby som nemusel cvakať kasou, pridržal som sa bubna a od svojich tretích narodenín som nepovyrastal ani o prst, zostal som trojročný, ale trikrát šikovný, ktorého všetci dospelo prečnievajú, kdežto on ich bude prevyšovať, ktorému sa nechcelo merať svoj tieň ich tieňom, ktorý bol vnútri i zvonka úplne hotový a uzavretý, kdežto oni až do kmeňového veku stále musia tárať o vývoji, ktorý si len overoval, čo tamtí s námahou a často v bolestiach získavali skúsenosťami, ktorý nemal potrebný rok čo rok si naťahovať väčšie topánky a nohavice len preto, aby sa dokázalo, že tu dochádza k akému rastu.

 

Zasadiť dielo do kontextu autorovej tvorby

Na Plechový bubienok nadväzujú niektoré ďalšie Grassovy romány, tvoria tzv. Gdanského ságu – Psie leta, Mačka a myš. Autor tak čerpá z dobré znalosti prostredia, v ktorom sa narodil a vyrastal. Všetky jeho diela píše v Tragické-komickom poňatie

 

Aktuálnosť diela

Dielo je aktuálna, pretože aj teraz sa niektorí ľudia správajú zle a najradšej by každý zostal malým a do sveta dospelých sa nikdy nedostal.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár