Vládca Oidipus – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Vládca Oidipus

 Autor: Sofokles

 Zaslal(a): Katherine

 

Sofokles

Bol grécky aténsky dramatik, kňaz a politik. Pôsobil ako aténsky pokladník a bojoval aj vo vojne proti Samu. Jeho dramatická tvorba bola obľúbená, 18x vyhral pri slávnostiach Dionysia. Napísal pravdepodobne 123 tragédiou, ale zachovalo sa ich len 7 (Kráľ Oidipus Elektra, Antigona). Sofokles je tiež autorom hymnov, Elegie a jedného prozaického diela.

Ide o jedno z najvýznamnejších drám klasickej gréckej tragédie. Odohráva sa na pozadí mýtu o kráľovi Oidipovi. Dráma nerieši individuálne otázky, ale naopak celospoločenské. Vyjadruje neschopnosť človeka čeliť svojmu predurčenie. Naopak akékoľvek snahy vziať svoj osud do vlastných rúk smerujú k naplneniu toho vopred určeného. Oidipus je trestaný za porušenie poriadku, a to napriek tomu že bolo nielen úplne nevedome, ale dokonca v rozpore s hrdinovým racionálnym prianím.

 

Postavy

Hlavnými postavami drámy sú Oidipus a jeho žena / matka Iokasté. Je tu protiklad nielen mužského a ženského princípu, ale aj postojov k životu. Kým Oidipus túžia po aktívnom vplyvu na neho (čo je akousi súčasťou “plánu osudu”), Iokasté prijíma život pasívne, tak ako beží, prijíma udalosti také, aké sú. Je to úplne v rozpore s Oidipov racionalitou. S ktorej krok za krokom odhaľuje hrozné tajomstvo. Sám o sebe je tragickou postavou, ale v ľútosti nad svojím osudom mu bráni práve prílišná racionalita, s ktorou posmešne a takmer arogantne odvrhne hrozivú veštbu. Na druhú stranu nesie svoj osud statočne. Na záver totiž nespácha samovraždu ako jeho slabá matka, ktorá sa zo zúfalstva obesí. Oidipus v istom slova zmysle prestáva byť v pomere k bohom bábkou a stáva sa partnerom.

 

Dej a kompozícia

Veštba kráľovi Láiovi určí, že ho usmrtí jeho vlastný syn a ten sa potom ožení s jeho manželkou, svojou matkou. Preto, keď sa mu syn narodí, prikáže, aby mu prebodli nohy a pohodili ho v lese. Ale otrok, ktorý má tento čin vykonať, k nemu nenájde silu a odnesie dieťa pastieri korintského kráľa. Kráľ Polybos nemá vlastné deti, a tak prijme dieťa za svoje. Dá mu meno Oidipus (doslova opuchnuté päta) a vychováva ho, bez toho aby mu čokoľvek o jeho pôvode povedal. Oidipus sa však jedného dňa niečo o svojom pôvode dozvie a rozhodne sa ísť do delfskej veštiarne, aby zistil pravdu o svojich rodičoch. Dozvie sa, čo je mu veštenie a aby sa veštbe vyhol, opustí svoje domnelé rodičov a vydá sa do Théb. Cestou pri potýčke nešťastnou náhodou zabije svojho otca Laia, bez toho by to o ňom samozrejme vedel. Potom sa mu podarí neďaleko Téb rozlúštiť záhadu Sfingy a oslobodí tak mesto od tejto netvory, ktorá je sužovala. Ako odmenu za tento čin dostane kráľovský trón a ruku nedávno ovdovenej kráľovnej Iokasti – svojej matky; Oidipus však nevie, že je to jeho pravá matka. Po niekoľkých rokoch postihne Théby obrovský mor. Oidipus zistí, že mor bude trvať, kým bude žiť vrah kráľa Laia, preto začne po vrahovi pátrať. Veštec mu naznačí pravdu, ale Oidipus ho v hádke vyhostí z paláca. Myslia si, že všetko prichystal jeho švagor Kreón, pretože sa chce zmocniť trónu, preto sa poháda is Kreon. Po ďalšom pátraní zisťuje, že vrahom je zrejme on sám. Keď vypočúva muža, ktorý videl Laiovu vraždu, príde do paláca pastier. Ten prináša správu o Polybově smrti a možnosti nástupu Oidipa na trón. Oidipus mu však vysvetlí, že má kvôli dávne veštbe z návratu strach. Pastier mu preto prezradí tajomstvo jeho pôvodu – povie mu, že ho ako zranené, na smrť odsúdených dieťa dostal od Laiova otroka a dal k vychovanie kráľovi Polybovi. Tak sa Oidipus dozvedá celú pravdu o veštbe ao tom, že sa už naplnila. Jeho matka a manželka Iokasté sa vo svojej izbe obesí a Oidipus sa oslepí, aby nevidel následky svoje kliatby. Oidipus sa zmieria s Kreon a za nejaký čas odíde z Téb.

 

Jazyk a štýl

Časté sú rozvaľkané a filozofujúci monológy, na druhú stranu rýchla výmena replík navodzuje dojem horúčkovitého diania, v ktorom sa hlavný aktér snažia dopátrať pravdy. Jazyk tiahne k pátosu a vznešenosti. Časté je užívanie archaizmy, poetizmu, metafor, prirovnanie, symboliky, inverzného poriadku slov atď.

 

Okolnosti vzniku diela

V podstate nie je úplne jasné, čo Sofokla k napísaniu tejto osudové tragédie viedlo. Jeho život bol pravdepodobne veľmi spokojný, dosiahol veľa úspechov aj v politickom živote.

 

Vplyv diela

Ide o jedno zo zásadných diel, ktoré bolo živé aj v dobe stredoveku. Vrchol však dosiahlo až v dobe renesancie a humanizmu. Inšpirovať sa ním nechali Seneca, P. Coneille, Voltaire …


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe: