Antigona – čitateľský denník (rozbor) (5)

 

 Kniha: Antigona

 Autor: Sofokles

 Zaslal(a): Nis

 

Sofokles

 • Doba klasická (Atickom) 5. – 4. stor.p.n.l.
 • Zlatá doba Atén
 • 496-405 p.n.l.
 • Napísal celkom asi 120 drám, podo bolo vybraných len 7 tragédií
 • Viac ako 20 krát získal svojimi tragédie pri dramatickom závode aténskom prvú cenu
 • Ďalšie tragédie: Kráľ Oidipus, Aios, Trachýňanky, Sliediče …
 • Ďalšie autori: Aischylos, Euripides, Aristofanes

 

Hlavná tematika

 • Pochovania brata aj napriek trest smrti
 • Medziľudské vzťahy

 

Text

 • Dej sa odohráva v antickom Grécku
 • V Tébach pred kráľovským palácom

 

Postavy

 • Antigona – dcéra Oidipa, odvážna, stojí si za svojím rozhodnutím, zodpovedná za svoje činy
 • Ismene -mladší sestra Antigony, snaha odpútať sestru od činu, má ju veľmi rada
 • Polyneikos -mŕtvy brat Antigony
 • Eteokles -mŕtvy brat Antigony, riadne pochovaný
 • Kreon -tébsky kráľ, Antigonin strýko, nemilosrdný
 • Euridika -žena Kreonta
 • Haimón -ich syn, miloval Antigonu, zabil sa kvôli svojej láske

 

Dej

Boj o trón medzi Oidipovými synmi Polyneika a Eteokla skončí smrťou oboch. Ich nástupcu, strýko, nový tébsky kráľ Kreon dal Eteokla pochovať so všetkými poctami ako obhajca vlasti, kdežto Polyneika pochovať zakázal. Sestra oboch, Antigona nedbala Kreonova zákazu, ktorý odporoval zákonom božím, a ani dohováranie svojej sestry Ismény. Pochovaci obrad chápe ako mravnú povinnosť, posvätnú službu mŕtvemu bratovi. Byla pristihnutá pri čine, za trest smrti jej zaživa zamurovali v skalnej hrobke. Na naliehanie Kreonova syna, Haimón, ktorý Antigonu miloval, a pod vplyvom výstrahy slepého veštca Teiseria bol zákaz odvolaný a Antigona mala byť osvobozena. Bolo však neskoro, v hrobke sa obesila. Zoufalý Haimón aj jeho matka Euridika spáchali samovraždu.

 

Jazykové prostriedky

 • Napísané spisovným jazykom vo veršoch
 • Zastaraný jazyk typický
 • archaizmy
 • Veľké množstvo dialógov
 • Sú tu básnické prostriedky (gradácie, kontrasty, personifikácia, inverzie, metafory, prirovnanie)

 

Literárny druh:   dráma

Literárny žáner:   tragédie

Časová kompozície diela:   dej je napísaný chronologicky, ide plynule za sebou.

 

Dôvod

 • Morálne voľba (neuposlúchnutie Vladárova rozkazu, pomsta)
 • Presvedčenie o neporušiteľnostiodvekých zákonnú – kto neuposlúchnu, zomrú)
 • Vychádza z Homérových príbehov, kedy kráľ Agamemnon, veliteľ gréckeho vojska obetuje svoju dcéru Ifignii kvôli dobrému vetru, jeho žena mu to neodpustí, po desiatich rokoch, sa kráľ vráti a ona ho zavraždí

 

Funkcia

 • Spoločenská (rieši význam panovníckej moci proti nepísaným morálnym zásadám, kedy tu vyhrávajú morálne zásady, a že rokovania z vlastného rozumu nemusí byť vždy správne)
 • Výchovná (autor poukazuje na tie správne hodnoty, ktoré by mal človek dodržiavať)
 • Zábavná a náučná funkcie (pobaviť a ukázať, ako vyzeral život v antike a význam božstiev na civilizáciu)


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár