Antigona – čitateľský denník (rozbor) (3)

 

 Kniha: Antigona

 Autor: Sofokles

 Zaslal(a): Susan6.6

 

A) Literárna teória

Literárny druh: dráma

Literárny žáner: tragédia

Literárne smer, sloh: obdobie klasickej literatúry (5. – 4. storočí pnl)

 

Obdobie klasickej literatúry (5. – 4. storočí pnl)

 • základy aténskej demokracie (súd), vrchol gréckeho dráme, vznik mestských štátu
 • prvý dramatik – Thespis- 6. storočia p.n.l.
 • vytvára zárodky prvého drámy
 • divadelné hry – veršované
 • tragédia sa vyvinula z ľudových spevu na Dionýza
 • žánre drámy: komédia, tragédia, činohra, veselohra, fraška, muzikál, satirické dráma (paródia na tragédiu)
 • na začiatku dráma: prológ, na konci: epilóg
 • časť dramatu- scéna, rokovania, výstup
 • dôležitá úloha: osud – je nám daný, nemenný, pripomína sa pomocou veštieb, snov
 • zásada troch jednôt – dodržiavanie času, miesta a deje (v jednom prostredí, počas 24 hodín, dej plynulý)

 

Obsah literárneho diela:

postavy:

Antigona:

 • milujúci, odvážna, stojí si za svojím rozhodnutím a nenecháva sa prehovoriť
 • nevzdáva sa a nebojí sa prekážok, je si vedomá zodpovednosti za svoje činy

Ismene:

 • sestra Antigony
 • snaží sa sestru od činu odpútať, veľmi sestru miluje, bez sestry nechce žiť, stála pri nej

kráľ Kreón:

 • veľmi krutý, nemilosrdný, nechápal city svojho syna, nebral na nikoho ohľady
 • neuvedomoval si následky svojich činov
 • vývoj postavy: na začiatku sa považuje za zvrchovaného vládcu, proti ktorého príkazom nezmôžu nič ani bohovia. Po smrti jeho najdrahšie mu ale dochádza, že on je samotná figúrka a každé povyšovanie sa nad bohmi ho príde veľmi draho

Haimón:

 • snúbenec Antigony
 • syn Kreon
 • nebral vážne otcovej rozkazy
 • miloval Antigonu tak, že bez nej nedokázal žiť

Erydíké: žena Kreon

Teiresias: veštec

Polyneikus, Eteokles – mŕtvi bratia Antigony

Prvý posol, druhý posol, strážcovia, strážcovia

 

Dej, kompozície:

Oidipovi synovia Eteokles a Polyneikes sa po otcovej smrti dali do sporu o trón. Eteokles sa spojil s Kreon a Polyneika vyhnal. Polyneikes si našiel spojencov v cudzine a vypravil sa s cudzím vojskom proti rodnému mestu. Oba bratia navzájom v boji zahynú, kráľom sa stáva Kreón.

Mŕtvolu Polyneika nechali Theban z Kreónova príkazu nepochované, pretože sa dopustili vlastizrady. Oidipova dcéra Antigona sa však rozhodne mŕtveho brata pochovať. Kedyže je Antigona privedená pred kráľa, verejne obhajuje svoj čin a nenecháva sa zastrašiť ani smrtí. Kreón nariaďuje, aby bola Antigona zaživa zamurovaná do kráľovskej hrobky. Vzápätí prichádza ku kráľovi veštec a oznamuje, že sa bohovia na Kreon nahnevali a žiadajú ho, aby odvolal svoj krutý trest. Rozhodne sa teda vrátiť Antigone slobodu, ale keď príde ku hrobke nájde Antigonu obesenú. Nasleduje zúfalá smrť Antigonina snúbenca Haimón a vzápätí aj jeho matky. K smrti zarmútený Kreón žiada bohmi a zbavenie života.

 

 • dej sa odohráva pred kráľovským palácom v Thébach za vlády Kreon
 • expozície: – v Aténach sa navzájom zavraždia dvaja bratia
 • kolízie – Kreon tvrdí, že prvý z Antigoniných bratov bol hrdina a zaslúži pohreb so všetkými poctami, zatiaľ čo druhý nie à to sa nepáči Antigone, ktorá chce aby obaja bratia boli pochovaní
 • kríza – Antigona neposlúchne kráľov rozkaz a brata pochová – Kreón ju nechá uväzniť v jaskyni, kde spácha samovraždu
 • peripetie – Problém je, že Antigona bola snúbenicou Haimón. Haimón sa ju pokúša zachrániť. Ale keď príde do jaskyne a vidí mŕtve telo tak sa prebodne. Tento čin vidí aj sám kráľ Kreón. Smutný sa vracia do svojho paláca, kde všetko oznámi svojej žene. Tá sa odíde pomodliť a tiež sa prebodne.
 • katastrofa – Kráľ si nenechal poradiť ani od veštca ani od časti zboru a dopláca na to smrťou všetkých svojich blízkych, ktorí umierajú za jeho zločiny.
 • zbor je takým rozprávačom, posúva dej a je aj radcom kráľa

 

Téma a motívy:

 • Antigona chce pochovať svojho brata, aj cez to, že vie, že jej hrozí trest smrti
 • predurčenie osudom

 

Význam oznámení, hlavná myšlienka:

 • čo je vyššieho pre človeka, zákon daný bohmi (morálka), alebo zákon daný panovníkom?
 • nadčasovosť: „A nepripúšťam, že by zákon ten či ten, vydaný tebou, človekom, smel platiť viac, než napísaný a nevyvrátený večný poriadok. Len to sú totiž pre mňa platné zákony, a tie sa nezrodil včera alebo dnes, sú z hlbín času, do ktorých nikto nedozri. „

 

B) Literárna história (orientačné zasadenie do literárneho kontextu):

 • V klasických otrokárskych štátoch je patriarchálne otrokárstva nahradené otrokárstvom klasickým. Klasické otrokárstva sa od toho patriarchálneho líši tým, že otroci už nepracujú len u svojho patriarchu, ale pracujú vo všetkých výrobných odvetviach ľudskej činnosti (remeslách) a tiež v administratíve
 • Delené do dôb: 1) doba Archaická, 2) doba klasická, 3) doba helenistická, 4) doba rímskej nadvlády
 • vznik mestských štátu napr.: Sparta
 • Grécko-Perzské vojny (492-449 pnl)
 • Bitky napr.: Bitka pri Maratóne (490 pnl), bitka pri Salamíne (480 pnl),
 • architektúra: 3 typy stĺpov: 1) dórsky = mužský-najstarší- hl. stavby archaické doby; hlavice, driek s kanelováním, ale nemal pätku 2) iónsky = ženský – mal 3 časti – driek s jemnejším kanelováním, pätku a hlavicu (tu Volutová motív) 3) korintský- mal tiež všetky 3 časti, iba hlavica bola zdobená tzv. akantovym vzorom (tvar listu)
 • sochárstvo: kamenné sochy, najčastejšie typy archaického sochárstva sú kuros (znázorňujúci nahého mladého muža), a Kóreou (socha odeté dievčatá do voľných splývajúcich šiat s ostrými záhybmi as jednou rukou zodvihnutým), gréckej busty bohov …

 

Autor:

 • pochádzal z bohatých pomerov
 • na javisku sa prvýkrát objavil v roku 470 pnl
 • pôvodne vystupoval sám ako herec – mal slabý hlas, preto musel javisko opustiť
 • v roku 468 p.n.l .porazil Aischyla v súťaži dramatikov
 • bol veľmi náhly dramatik
 • jeho dramatické dielo obsahovalo asi 120 hier, zachovalo sa však iba 7 kompletných tragédiou (Aiás, Antigona, Oidipús kráľ, Elektra, Tráchíňansky, Filoktétes a Oidipús na kolónu)
 • nepísal tradičné dejové zviazané trilógie, ale jednotlivé drámy à zdramatizovala deje
 • morálne voľba postavy
 • zavádza tretí herca na scénu a tiež maľované dekorácie
 • presvedčenie o neporušiteľnosti odvekých zákonov: tí, ktorí sa chcú vyhnúť osudu sú potrestaní a s nimi celé ich rodiny


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár