Othello – denník (rozbor)

 

 Kniha: Othello

 Autor: William Shakespeare

 Zaslal(a): ADELxxx

 

 

William Shakespeare (1564-1616)   – básnik a dramatik

Život:

 • najväčšej dramatik svetovej literatúry.
 • Narodil sa v Anglicku v Stratforde nadAvonom, kde vyštudoval gymnázium
 • v 18 rokoch sa oženil s Annou Hathawayovú
 • Deti:
 •  Sussane
 •  dvojčatá Judith a Hamnet
 • písal poéziu pod ochranou grófaSouthamptonstého
 • stal sa spolumajiteľom, dramatikom i hercom divadla Globe (potom čo divadlo vyhorelo spoločnosť sa presunula do divadlaBlackfriars)

Diela:

 • Shakespearovi sa pripisuje 37 diel, u niektorých je však jeho autorstvo sporné
 • Shakespeare vynikal jedinečnú predstavivosťou.Do úst svojich hrdinov vkladal úvahy o bežné životné skutočnosti aj hlboké zamyslenie nad zmyslom ľudskej existencie.

 

Prvé obdobie (inšpiroval sa kronika a históriou) 1590-1600:

Historické hry:

kráľ Jan

Richard II. a III.

Henrich IV., V., VI., VIII.

Komédie:

kupec Benátsky

Sen noci svätojánskej

Skrotenie zlej ženy

Vzniká skorá tragédie:

Romeo a Júlia (1595)

Druhé obdobie (ovplyvnené smrťou syna = 1596) 1600-1609:

Tragédie:

Hamlet

Macbeth

kráľ Lear

Othello (1604)

Tretie obdobie 1609-1611:

Rozprávky:

búrka

zimná rozprávka

Básne:

Sonety

znásilnenie Lukrécia

 

OTHELLO, benátskom melechovi   (1604)

Celková charakteristika:

 • milostná tragédia o 5 rokovaniach
 • Benátky a Cyprus, 15. storočie
 • Tajný sobáš Desdemona a Othella proti vôliDesdemonina otca, po jeho smrti cesta na Cyprus, Jago nahovára Othellovi, že Desdemona je neverná, že ho zradila s   Cassia (nastražia dôkazy – Desdemonin šatku v   Celziovej izbe) – nepriamo nabáda k   tragédiu, Othello v   žiarlivosti nevinnú Desdemona uškrtí, keď sa dozvie pravdu, rozhodne sa Jaga zabiť, ale iba ho zraní a sám sa zo zúfalstva prebodne.

 

Kompozícia:

Expozícia (uvedenie do deja)   – Benátky, Roderigo a Jago – dialóg – ich charakteristika – vzťah k Othellovi, tajná svadba Othella a Desdemona, odchod na Cyprus
Konflikt (zápletka)   – Roderigo sa vysmieva Cassia, súboj Cassia a Montany – Othello už ho nechce ako námestníka; Jago vymyslí svoju pascu – Cassio sa cez Desdemona (na radu Jaga) snaží ospravedlniť Othellovi
Kríza (vyvrcholenie)   – Jago vyvolá v Othellovi žiarlivosť; Othello uverí, začne žiarliť
Peripetie (dochádza k   obratu)   – Emilie sa zastáva Desdemona; potýčka Roderiga s Cassia
katastrofa   – Othello uškrtí nevinnú Desdemona; Emilie všetko vypovie, je zabitá Jagem
Katarzia (uzavretie)   – Othello prozře – zabije sa; Jago je usvedčený

 

Postavy:

 • Othello (černoch):vznešený pokrstený Maur v službách Benátok (potom veliteľ na Cypre), chorobná žiarlivosť, nadmerná dôverčivosť Jagovi, obeť intríg, typický predstaviteľ neskorého humanizmu, ktorý stál bezradne a zúfalo pred úplne novými formami spoločenskej pretvárky a pokrivenosti; cez všetku svoju šľachetnosť a hrdinskost nesie v sebe prostotu a dôverčivosť, ktorá hraničí so slepotou
 • Desdemona:dcéra Brabanziova, Othellova žena, čestná, verná, oddaná, poslušná, inteligentná kráska
 • Cassio:Othellův námestník, slušný, poctivý dobrák
 • bianca  – Cassiovo milá (z nižších vrstiev)
 • Jago:Othellův pobočník, vášnivý intrigán, sám žiarlivo podozrieva Othella z   pletiek s   jeho ženou Emiliou, závistlivý (Othello dal v služobnom postupe prednosť Cassia), nemorálne, šikovne manipuluje ľuďmi, Shakespeare ho stavia do protikladu s Othello; dovedie svoje pravé sklony skrývať pod civilnou maskou poctivca; miestami je chladne racionalistický, s mazanou výrečnosťou; vyžíva si v drsnom vojenskom humoru; dokáže výborne improvizovať
 • Emilie  – Jagova žena, slúžka Desdemona; v podstate dobrá žena, až na to, že raz (bohužiaľ dosť podstatne) zaklame Desdemona o šatke
 • Roderigo  – benátsky šľachtic, túži po Desdemona, preto nenávidí Othella, spojí sa s Jagem v jeho intrigách
 • Brabanzio:pyšný senátor, nepraje si, aby bola s Othello  
 • Graziano  – brat Brabanzia
 • Lodovico  – príbuzný Brabanzia
 • Montano  – vladár na Cypre pred Othello
 • benátsky dóža, prvý člen rady, druhý člen rady, šašo, Herold, námorníci, dôstojníci, šľachtici, poslovia, hudobníci, slúžiace

 

Dej:

Othello je za svoje zásluhy vybraný, aby vládol na Cypre. Tú noc, čo sa o tom rozhodne, sa tajne ožení so svojou láskou Desdemona. Jej otec chvíľu protestuje, že ju Maur (Othello) začaroval, ale kvôli nedostatku dôkazov a vďaka úprimnému vyznania oboch novomanželov nakoniec sobáš požehná. Odchádza na Cyprus. Tam sa zapřede sieť Jagových intríg. Roderiga pošle na Cassia. Cassio ho chce zabiť, ale Montana, ktorý má od Jaga inštrukcie, že je Cassio opilec, mu v tom zabráni. Othello sa všetko dozvie, odmieta Cassia za svojho námestníka. Jago pošle zdrveného Cassia za Desdemona, aby sa prihovorila u svojho muža. Čím viac Desdemona prosí Othella, aby odpustil Cassia, tým viac Jago Othellovi nahovára, že je mu Desdemona neverná. Celé Othellovo podozrenie vyvrcholí šatkou, ktorý Othello Desdemona dal a ona stratí. Všimne si ho Emilie, dá ho Jagovi a ten ho dá Cassia. Potom už len stačí, aby Othello videl Cassia so šatkou a je si neverou svojej ženy istý. Jago ešte pošle Roderiga na Cassia, ten ho však zraní, a preto ho Jago chce zabiť. Tiež sa mu to nepodarí, a tak doráža Roderiga (zraneného od Cassia), aby nebolo svedkov.Roderigo aj Cassio z toho však nakoniec vyviaznu bez straty života.
Othello je u Desdemona neoblomný. Uškrtí ju. Keď Bianca všetko objasní, Othello sa zabije. Jago je chytený a usvedčený.

 

Jazyk a štýl:

 • Blankvers -pětistopýjambický verš
 • Robí rozdiely medzi rečou vznešených a ľudí z nižších vrstiev
 • Othellovy príhovory: protiklad rétorického, až patetického blankversu a nesúvislých přerývaných viet (akoby reč cudzinca) = rozpor:
 • Navonok charakteristika Othella x vnútorne prežitky (kultivovanosť x prudká, vášnivá citovosť)
 • milostná tragédia, divadelnéhra- skladá sa celkovo z 5 jednaní- dej je vyprávaná chronologicky- spisovný jazyk   – dôkladná psychológie postav- využitie blankversu

 

Hodnotenie:

Othello bol ako väčšina Shakespearových diel jeho tvorby napísaná na už vzniknutú predlohu.
Námet si požičal z novely talianskeho renesančného dramatika a prozaika Giraldiho Cinzia. V novele príbeh končí morálnym ponaučením, sobášom bielej dámy s maurskými kondotiéra.
V Othellovi je ale problém postavený úplne naopak.

Stredom pozornosti tú je černoch, ktorý si vzal bielu urodzenú krásku, čo nie je v tej dobe mysliteľné. Othello je uznávaný občan a úspešný vojvodca, ale za zaťa by si ho nikto neželal. Brabanzio ho hneď podozrieva z nejakých kúziel, ako keby každý černoch musel predstavovať nejaké temné sily. Keby sa jednalo o bieleho človeka, rozhodne by si toto netrúfol tvrdiť. Jago, takmer v každej svojej reči nezabudne nejakú narážku na to, že je Othello Maur.

Ďalším problémom, na ktorý chcel podľa mňa upozorniť, je novo sa rodiacej karierizmus. To je aktuálna aj dnes. Každý, kto sa chce dostať „hore“ čo najrýchlejšie, použije nejakú lesť alebo intrigy. V Shakespearovej dobe je to nová vec a jemu, ako humanistovi, sa prieči. Jago je teda vykreslený ako priemerný karierista našej doby. Úplne bez zábran, bez najmenších výčitiek, chladne a chytro všetky oklame. Všetko kvôli vyššiemu poste až nepodložených podozrení o Othellově cudzoložstva.
No a dobre mu k tomu pomôže stará známa žiarlivosť, ktorú on je tiež zmietaný. Žiarlivosť bola, je a bude v každej dobe. Relatívne ľahko sa mu podarí Othella, ktorý má o svojej žene najlepšie mienky a je do nej bezmedzne zamilovaný, rozfikať a dohnať ho až k vražde.

Myslím, že by takéto dielo mohlo vzniknúť aj dnes. Dať ho do súčasného sveta a do súčasnej spoločnosti. Jaga by vystriedal nejaký nezdravo ctižiadostivý podnikateľ alebo politík a inak by všetko zapadalo, všetky motívy Shakespearovho Othella sú súdobej a dejú sa okolo nás stále.
Knižka je v podstate tak aktuálna, ako keby sa odvtedy nič nezmenilo. Aj po štyroch sto rokoch je tu xenofóbie, karierizmus a žiarlivosť, ktorá nemôže zmiznúť.

Keď som prvýkrát počula o tejto hre, bála som sa rasových predsudkov zo strany autora. Ale tie našťastie nie sú. V diele sú síce postavy, ktoré ich majú, ale to zodpovedá dobovému zaradenia a vtedajším spoločenským pomerom.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár