Rómeo a Júlia – denník (rozbor)

 

 Kniha: Rómeo a Júlia

 Autor: William Shakespeare

 Zaslal(a): Wendy

 

 

Zaradenie autora v čase, význam

Presný dátum narodenia nie je známe. Isté je len, že bol pokrstený 26. 4. 1564. Zomrel 23. 4. 1616.

Bol to významný anglický básnik a dramatik, kľúčová postava európskeho drámy. Mimo to sa venoval aj herectvu. Je mu pripisované autorstvo 37 hier

 

Život autora

Shakespeare sa narodil v stredom-anglickom Stratfordu nad Avonom. Tu sa vzdelával na miestnej latinskej škole a už v osemnástich rokoch sa oženil. Čoskoro odišiel do Londýna, aby sa mohol venovať divadlu. Tu hral v rôznych divadelných spoločnostiach, potom začal upravovať hry iných autorov a nakoniec sa sám stal tvorcom pôvodných drám. Jeho umelecká dráha bola natoľko úspešná, že sa stal dokonca spolumajiteľom najslávnejšieho londýnskeho divadla – Globe. Po dvadsaťročnej činnosti v Londýne sa Shakespeare vrátil späť do Stratfordu, kde ako päťdesiatdvaročný zomiera. Už za svojho života sa Shakespeare stal natoľko populárnym, že mnohí ďalší autori uverejňovali svoje básne pod jeho menom.

 

Autorova tvorba

Jeho tvorbu môžeme rozdeliť do troch skupín:

  • 1591-1600:Písal predovšetkým komédia a historická drámy, často spracovával staré námety z anglickej minulosti až antiky.
  • 1601-1608:Prichádza sklamanie a rozčarovanie nad vývojom spoločnosti, do jeho tvorby vniká pesimizmus a píše tragédie a sonety.
  • 1608-1612:zmieruje sa so životom a píše hry, majúce charakter tzv. Romance, Obsahujúce ako prvky tragédie, tak prvky komédie.

 

Historické hry:

Henrich IV., Henrich V., Henrich VI., Henrich VIII., Kráľ Ján, Richard II., Richard III.

 

Komédia:

Ako sa Vám páči, Komédia omylov, Kupec Benátsky, Mnoho kriku pre nič, Sen noci svätojánskej, Večer trojkráľový, Skrotenie zlej ženy

– v týchto komédiách sa vysmieva ľudskej hlúposti a namyslenosti.

 

Tragédia:

Rómeo a Júlia (1595) –

Hamlet (1600 – 1601) – mladý princ Hamlet podozrieva svojho strýka, že úkladne zavraždil jeho otca, aby sa sám mohol ujať vlády a oženiť s bývalú kráľovnou. Rozhodne sa pomstiť. Predstiera šialenstvo, hľadá pravdu.

Julius Caesar

Macbeth (1606) – Škótsky vojvodca Macbeth zatúži po kráľovskej korune a moci. Kráľ však volá svojim následníkom prvorodeného syna Malcolma. Z popudu svojej ženy Macbeth Malcolma zabije. Postupne sa dopúšťa ďalších zločinov. Nakoniec proti nemu vystúpi Malcolmovo vojsko a Macbetha zabije. Jeho žena zošalie a spácha samovraždu.

 

Othello (1603 – 1604) – téma lásky, nedôvery a žiarlivosti, ktoré sú zapríčinené intrigami. Othello sa tajne ožení s Desdemona. Jeho pobočník Jago ho podozrieva, že sa zaplietol s jeho ženou. Jago chce intrigami prebudiť v Othellovi žiarlivosť, voči Desdemona. To sa mu podarí a Othello svoju ženu uškrtí. Potom, čo vy ide najavo pravda, spácha Othello samovraždu.

Kráľ Lear (1605 – 1606) – námetom hry je sklamaná otcovská láska, zrada, ktorú kráľ pocítil od svojich najbližších – svojich dcér.

 

Hry s rozprávkovými motívmi: Cymbeline, Zimná rozprávka, Búrka

 

Ďalej napísal asi 154 sonetov, ktorých témou sú rozpory a protiklady v láske. Väčšina básní vypovedá o intímnom živote autora.

 

ANALÝZA DIELA

Literárne druh, žáner

Literárny druh: Dráma

Literárny žáner: Tragédia

 

Kompozícia:

Kompozícia diela je chronologická a člení sa na prológ (úvodná časť) a päť dejstva. Celý príbeh je písaný Shakespearovým obľúbeným jazykovým štýlom – päťstopým jambickým veršom.

 

Hlavné postavy a ich charakteristika

Júlia – mladá naivné dievča, ktoré prepadne romantickým predstavám o láske a bláznivo sa zamiluje do Romea

 Rómeo – je vekovo starší ako Júlia, ale napriek tomu sa do nej tiež bláznivo zamiluje, v priebehu príbehu sa  Rómeo aj Júlia vplyvom okolností a tvrdej reality sveta mení v reálne uvažujúci osoby a obe postavy v príbehu mentálne dozrievajú

Otec Vavřinec – svojím zmýšľaním je výrazne stredovekou postavou, ale postupom deje sa stáva svojimi názormi a myšlienkami viac renesančným človekom, ktorý sa stavia proti nezmyselnosti poriadkov a cíti s oboma milencami

Tybald – ctí svoje meno, snaží sa byť predovšetkým úctyhodným mužom, avšak jeho horlivosť v boji a pomsta ho nakoniec zabijú. Nenávidia MONTEK.

Opatrovateľka – je to pravá ruka Júlia. Je pre ňu skoro ako matka, môže jej povedať všetky svoje tajomstvá. Je naklonená milencom, snáď aj spomína na svoje vlastné mladosť, a preto je chápe. Veľakrát je však dosť chladná, čím vlastne kompenzuje horlivosť mladosti. Snaží sa konať ako priateľka, avšak s rozumom rodičia.

 

Jazykové prostriedky

– metafora – prenesenie významu na základe podobnosti

– personifikácia – neživá vec ožíva – zosobnenie

– epiteton – básnický prívlastok

– oxymoron – vyjadruje spojenie dvoch javov, ktoré sa navzájom vylučujú

V diele je využitá próza aj poézia, metafory, figúry a použitý vycibrený a vznešený štýl, ktorý je tak typický pre Shakespearovho diela. Často sa objavujú menné tvary prídavných mien, citovo zafarbené výrazy, inverzie.

 

Umelecký smer a spoločenské podmienky za autorovho života

Renesancia – 14. – 16. stor. – v spoločnosti došlo k celkovému zlepšeniu ekonomického a spoločenského vývoja. Bolo tomu tak aj vďaka početným vynálezom napr. .: kompas, kníhtlač.

Na rozvoji obchodu sa podieľala námorná doprava a zámorské plavby, ktorými sa do dejín zapísal napr. Krištof Kolumbus alebo Vasco de Gama.

Utvárali sa základy medzinárodného a peňažného trhu. V astronómiu sa zmenili názory na postavenie Zeme a Slnka. (významné osoby G. Bruno, M. Kopernik, G. Galilei, J. Kepler)

Renesancia = znovuzrodenie, obrodenie – je myšlienkový smer označujúci snahu o obrodenie spoločnosti na základe antických ideálov. Dôraz je kladený na poznanie a vzdelanie.

K obdobie 14. – 16. stor. sa viaže tiež pojem Humanizmus (myšlienkový smer, ktorý zdôrazňuje slobodný rozvoj ľudskej osobnosti) a Reformácia = pretvárať (cieľom tohto hnutia bolo reformovať rímskokatolícku cirkev)

 

Vplyv diela na ďalšie druhy umenia (napr. Filmové spracovanie, divadelné adaptácie, hudobné či výtvarné diela, ktorá bola nimi ovplyvnená)

Filmové spracovanie:

Rómeo a Júlia (1968) – najslávnejšie filmová verzia

Dráma / Romantický

Veľká Británia / Taliansko

Réžia: Franco Zeffirelli

Hrajú: Leonard Whiting, Olivia Hussey, John McEnery, Milo O’Shea, Michael York, Bruce Robinson,

 

Rómeo a Júlia (1996)

Dráma / Romantický / Krimi

USA

Réžia: Baz Luhrmann

Hrajú: Leonardo DiCaprio, Claire Danes, Zak Orth, Jamie Kennedy, Dash Mihok, John Leguizamo,

– tento film zachytáva, aký by bol život Rómea a Júlie v dnešnej pretechnizovanej dobe

 

Ďalej sa hra  Rómeo a Júlia hrá vo veľa divadlách. Napr .: Husa na prevážku, Národné divadlo Brno, Národné divadlo Praha atď. Tiež bola hra prenesená do baletného podania a inšpirovalo sa ním aj veľa ďalších spisovateľov.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár