Manon Lescaut – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Manon Lescaut

 Autor: Vítězslav Nezval

 Zaslal(a): L.

 

 

Vítězslav Nezval (1900 – 1958)

Vítězslav Nezval bol český básnik, dramatik. prozaik, vodcovské predstaviteľ avantgardný poézie v   prvej polovici 20. storočia, poetizmu a surrealizmu. V roku 1953 bol menovaný národným umelcom Československej republiky, bol držiteľom zlatej medaily Svetovej rady mieru. Ako člen Devětsilu (surrealistická skupina, ktorá propagovala poetizmus) bol Vítězslav Nezval najvýznamnejším predstaviteľom poetizmu. Po vojne sa angažoval v prospech socialisticky orientovanej kultúry. Experimentuje vo všetkých literárnych formách.

 

Pantomíma – teoretický manifest, Podivuhodný kúzelník, Básne noci – básne Edison a Akrobat (poetizmus); Absolútna hrobár, Matka nádeje, 52 horkých balád večného študenta Roberta Davida (surrealizmus); Päť minút za mestom (vlastenectvo); Stalin, Spev mieru (komunistickej)

proletárska poézie – poetizmus – surrealizmus – vlastenecká poézie – komunistická, budovateľská poézia

Karel Teige, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebl

 

Poetizmus – jediný avantgardný medzinárodne uznávaný smer českého pôvodu. Roku 1924 ho vytvorili Karel Teige a Vítězslav Nezval. Inšpirovaný hravosťou dadaizmu. Stal sa nielen umeleckým smerom, ale aj životným štýlom, umením baviť sa a žiť. Základom Poetistická tvorivé metódy je hra, rozumom nekontrolovaná rada voľných asociácií. Hravosť, optimizmus, sklon k   paródiu, zľahčovanie. Časopis RED. Poetizmus je metóda, ako nazerať svet básní (jednoduchá, zložená z   asociácií, voľný verš, rým udržiavať, vnímať všetkými zmyslami)

 

Surrealizmus – literárne a umelecký smer založený na snahe spontánne a bez rozumového kontroly vypovedať o tom, čo sa deje v   ľudskom povedomia. Základom je psychický automatizmus. Ponory do snového sveta, oslobodenie od logiky. Zakladateľ: A. Breton

 

Táto divadelná hra je dramatizáciou románu francúzskeho spisovateľ A. Prevost (18.storočia).

Nezval dráma vytvoril na žiadosť EF Buriana na konci roka 1939.

Aj keď je osud milencov smutný a Manon umiera, svojím vyznením prinášala hra divákom aj čitateľom v   protektorátu útechu. V   dobe nemeckej okupácie, kedy bol český jazyk vytláčaný z verejného života, dráma silne pôsobilo poetickú krásou Nezvalovi češtiny.

 

Kompozične je hra založená na villonské balade (Lyrická forma zložená z 3 strof a 7 až 12 veršoch a záverečného poslanie, spravidla v   rozsahu polovice predošlé strofy. Poslanie je zakončené veršom, ktorý sa refrénovite opakuje na konci každej strofy.)

Opakovanie jednej pasáže, nádchu, verše

 

Postavy

rytier Des Grieux – mladý, naivný šľachtic, ktorý predtým, než spoznal Manon, chcel zasvätiť svoj život Cirkvi. Manon neskutočne miluje a je schopný pre ňu urobiť čokoľvek (natoľko zaslepený láskou, že si o Manon myslia, ako je nevinná …)

Manon Lescaut – krásna, 16 rokov, ľahko sa nechá očariť prepychom, zlatom a bohatstvom, nevie byť verná, nevyžaduje po milenci vernosť tela, hoci miluje Des Grieux, nechce sa vzdať šperkov a prepychu, ktorý jej ponúka Duval, ľahkomyseľná, všetkými obdivovaná
Tiberge – kňaz; chce, aby sa DG tiež stal kňazom (má ho veľmi rád); škodí im aj pomáha

Duval – vrchný komisár, bohatý a mocný, chce Manon
Duval mladší – syn vrchného komisára, bohatý

 

Jazyk

– próza i verše

– spisovný jazyk, archaizmy, prirovnanie, hyperbola, anafory, metafora, epizeuxa,. . .

 

Veršované dráma o siedmich obrazoch (- scény) – miesto deja: Francúzsko -18. storočia

 

Konflikt postáv (rozdielne poňatie životného štýlu)

Svet lásky a hry x svet prísne askézy, neprístupný hrám

Básnická reč – plná vriacich apostrof Manon x chladná próza Tiberga

Hra začína na nádvorí zájezdný krčmy v Amiensu. Študenti odchádza na prázdniny a len Tiberge a rytier des Grieux zostávajú. Sú rozhodnutí vstúpiť do seminára. Des Grieux však stretáva krásnu Manon z Arrasu, ktorú rodičia poslali do kláštora. Zamilujú sa. Útek do Paríža. Keď sa des Grieuxna chvíľu vzdiali, zoznamuje sa Manon s pánom Duvalom, ktorý ju prepožičia nádherný náhrdelník. Des Grieux sa vracia a odchádza s Manon do Paríža.

V Parížom sa Manon stále stýka s Duvalom. Tiberge to nahlási rytieri. Ten opúšťa Manon a vstupuje do seminára. Chce vernosť duše i tela.

Manon na svojho milenca čaká pred sakristiou a opäť ho zvedie. Chcú sa pomstiť pánovi Duvalovi. Des Griuex sa vydáva za Manonina brata. Pri večeri donúti Duvala posadiť sa na stoličku pod parožím. Prichádza však Tiberge a Duval sa dozvedá, že mladý muž pri večeri nie je brat, ale milenec krásne Manon. Mladý pár Duvalův byt opúšťa a upadá tak v nemilosti súdneho prokurátora.

Milenci žijú v byte na parížskom vidieku. Manon odmieta svojho ďalšieho nápadníka, talianskeho šľachtica. Tiberge presviedča des Grieux, aby pozval Duvalovo syna na večeru a zbavil sa tak nenávisti pána Duvala. Duvalův syn sa ukáže, avšak nepovečeří. Manon berie so sebou do opery, plán vzápätí mení a odvezie ju k sebe do bytu. Manon pošle za des Griuexem milenku Duvalovo syna. Po svojom milencovi požaduje iba vernosť srdca.

Tiberge vyláka Duvala mladšieho z bytu a des Grieux sa tam vydá za Manon. Podplatenie sluhovia zbijú a zadrží Duvala mladšieho, o čom sa dozvie Duval staršie a zajme Manon a jej milenca. Na príhovor Tiberge prepúšťa rytiera des Grieux a Manon je poslaná do Ameriky. Des Grieux jede s  nej.

Posledný obraz sa odohráva v prístavnej krčme. Tiberge sa nakoniec rozhoduje milencom pomoci a zariaďuje, aby mohol byť des Grieux nablízku Manon, ktorá v krčme v jeho náručí umiera.

 

Manon Lescaut bola napísaná na oslavu českého jazyka
Láska Manon a rytiera Des Grieux (kontrast)


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár