Edison – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Edison

 Autor: Vítězslav Nezval

 Zaslal(a): Howky

 

Vítězslav Nezval

a) Autor žil v rokoch 1900 – 1958. Práca vznikla v roku 1928.

b) nebol vodcom avantgardy a patril k Devětsilovi.Edison je lyrická epická kompozícia, ktorá vznikla v medzivojnovom období a kulminuje v období nazvanom poetizmus.Báseň vyšla ako súčasť básnickej zbierky básní noci.

c) Vítězslav Nezval bol politikom, členom Devestil, napísal pre noviny a pracoval ako dramatik.Jeho práca je rôznorodá, pretože počas jeho života ho ovplyvnili viaceré umelecké smery.Podieľal sa na koexistencii poetiky, surrealizmu, socialistického realizmu a ďalších smeroch 1. polovice 20. storočia. Edison je považovaný za kľúčovú prácu poetizmu.

d) Rozdiel medzi Seifertom a Nezalom je napríklad v diele diela, Seifert sa tiež zaoberá vojnou a píše melodicky a spieva.

 

Edison

a) Téma: Edisonov príspevok do spoločnosti

 

Je rozdelená na 5 vokálov:

 1. etapa: autor odíde z domu domu a spĺňa samovraždu, ktorá sa tu objavuje ako symbol (beznádej, riešenie)
 2. verš: Pozerá sa na Edisonovu mladosť a porovnáva sa s ním
 3. pieseň: Zaoberá sa technikou a vynálezmi
 4. zasadnutie: premýšľať nad zmyslom života
 5. výročie: Vráti sa do reality v jeho byte

 

b) Myšlienka: týka sa zmyslu života a toho, čo zostane po smrti

c) Autor popisuje cestu domov z domu a vstup do domu, zatiaľ čo časti Edisonovej práce a života sú preložené a končí návratom do autorovho domu.

 

d) Postavy

Nezval – píše subjektom lyrického hovorcu (jeho hlas tvorí pozadie všetkého diania, rozpráva a komentuje príbehy, osoby privádza na scénu tak, že je charakterizuje a cituje)

Edison – symbol, reprezentujúci postup techniky

 

Jazyk

a) píše písaný jazyk, používa slobodný verš, ktorý sa rýmuje.Použitie je rýmom spojeným podľa štruktúry AABB.Používa verš s jedenástou slabikou a dvanástimi slabikami s tracheálnou stopou.

b) Práca je rozdelená na 5 častí.

c) Báseň je polytematická a je založená na protikladoch ako básnik-samovražda.Samotná postava Edisona má viesť k asociáciám sNapříklad u žiarovky svetlo-tma, deň – noc. Tu nie sú žiadne interpunkčné znamienka.

 

d) používa niekoľko básnických prostriedkov:

 • aliterace – opakujú rovnaké slová na začiatku slova
 • anafory – opakovanie rovnakých slov na začiatku verša
 • výčtu – výčtu
 • asociácia – vznik predstavy na základe iné predstavy
 • metafory – obrazové výrazy
 • zosobnenie – zosobnenie
 • Protilátky – Významné pre opakované chorus, ktoré sa menia
 • zvukomalba


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár