Abeceda – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Abeceda

 Autor: Vítězslav Nezval

 Zaslal(a): Eva.94

 

Autor:

Vítězslav Nezval

 • pochádzal z Biskoupek u Třebíča
 • gymnázium v Třebíči
 • krátko práva v Brne
 • FF UK-nedokončil
 • krátko ako tajomník redakcie Masarykova slovníka náučného
 • po 2. svet. vojne riadil 5 rokov filmový odbor na ministerstve informácií
 • činnosť v Devětsilu a Surrealistickej skupine
 • tvorba ovplyvnená francúzskymi spisovateľmi a cestami do vtedajšieho ZSSR

 

literárna tvorba:

znaky:

 • optimizmus
 • rytmika, hudobnosť verše
 • imaginácia, fantázia, asociácie
 • permanentný kontakt s modernou európskou literatúrou

→ kontakt s francúzsky ý mi spisovateľmi

 • avantgardný tendencie

 

4 obdobia:

 • a) Poetistická
  zbierky:
  podivný kúzelník
  Pantomíma (Abeceda, Edison, Depeše na kolieskach, Panoptikum)
 • b) (nielen) surrealistickej
  zbierky:
  Praha s prstami dažďa, Absolútna hrobár (surrealistickej)
 • c) okupácie
  zbierky: Matka nádeje
 • d) po okupácii (Stalin)

 

52 horkých balád večného študenta Roberta Davida (villonské balady)

Zatykač na večného študenta Roberta Davida

ďalšie diela:

Manon Lescaut

– dramatizácia románu abbé Prevost

-láskyplná Veršovaná hra

 

Literárna smery:

poetizmus

 • reakcia na proletárskej umenie
 • spojený s avantgardným prostredím
 • Deväťsil-predtým proletárskej orientovaný program, po 1924 zaujatý poetickú tvorbou
 • nielen v literatúre
  → divadlo, výtvarnictví, hudba
 • hlavné propagátori: Nezval, Teige
 • ďalšie autori: Konstantin Biebl

 

charakteristické rysy:

 • ovplyvnené tvorbou G. Apollinaira
 • technika, veľkomesto, exotika, cestovanie
 • cirkusové prostredie, púte, filmové grotesky
 • jazz
 • asociácie, spontánna fantázie
 • obrazotvornosť, citlivosť
 • asonance = zhoda samohlások na konci veršov bez ohľadu na spoluhlásky
 • apolitické- nie politickým prostriedkom!

 

Surrealizmus

 • u nás v 30. rokoch 20. stor.
 • Druhý manifest surrealizmu (1929)
  → propagácie um ň Leck ý ch atribút ov
  → revolu č n é my š lienky
 • skupina surrealistov v ČSR:
  Nezval, Teige, Biebl,
 • skupina sa rozpadla r.1938 kvôli rozdielnym politickým názorom
  charakteristické rysy v literatúre:
  • plynulý automatický tok motívov
  • potieraná všetky pravidlá verše (rytmus, rým)
  • spontánnosť, obrzotvornost, vzrušivosť, nepravdepodobnosť
  • práca sa surrealistickým objektom – spojenie skutočností, ktoré spolu nemajú nič spoločné

 

Dielo:

všeobecná charakteristika diela:

 • súčasť zbierky Pantomíma
 • poézie
 • strofy po 4 veršoch
 • voľné verše
 • voľné asociácie
 • grafické vnímanie písmen abecedy


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár