Šibeničné piesne – denník (rozbor)

 

 Kniha: Šibeničné piesne

 Autor: Christian Morgenstern

 Zaslal(a): vercas1

 

 

Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (1871 – 1914)

 • – nemecký básnik, novinár, prekladateľ
 • – zakladateľ nemeckej nonsensovej poézie
 • – obaja rodičia maliari
 • – matka zomrela, keď mal 10
 • – študoval dejiny umenia a práva
 • – venoval sa žurnalistike, poéziu, prekladateľstvo
 • – zomrel na tuberkulózu (pod vplyvom tejto choroby píše Šibeniční piesne)
 • – za života sa nedočkal uznania
 • – predchodca dadaizmu
 • – prispieval do rôznych denníkov a časopisov
 • – pri cestách v Nórsku sa stretol s HenrikIbsen – začal potom prekladať škandinávska diela

 

Ďalšie dielo, význam

 • – anticipuje dadaizmus, surrealizmus, expresionizmus a poetizmus
 • – využíva slovné hračky, náhodné slabiky a hlásky, nezmyselná spojenie, groteskné lyrika, dôležitá je aj vizuálna stránka
 • – ovplyvnený Nietzschem a Schopenhauer
 • – skúma podstatu jazyka
 • – v diele sa premieta jeho humor aj sklon k pesimizmu
 • – Ja asvet – prvotina
 • – zbierka Šibeniční piesne
 • – zbierkaPalmström
 • – zbierky Palma Kužeľ ašľache vydané posmrtne
 • – hymnicképiesne – básne inšpirované duchovnej vedou

 

Vplyv jeho diela

 • – Papierovéblues – hra uvedená v Semafore, obsahovala veľa jeho básní
 • -zhudobnenie – Stromboli – Veľké Lálulá, Košilela
 • – Visiacizámok – Polnočná myš, Hymna šibeničný bratov
 • -The Plastic People of the universe

 

Šibeničné piesne (1905)

Literárny druh:

 • Lyrika (poézia)

Literárny žáner:

 • básne, kaligramy

Téma:

 • nemôžeme tu hovoriť o nejakej tematickej orientácii zbierky, cieľom je predovšetkým preskúmať a prekrútiť jazyk, hrať sa s formou básne, s tvaroslovím, s homonymá, ale dá sa povedať, že dielo je ovplyvnené depresiou autora a zistením, že trpí tuberkulózou

Motívy diela:

 • príroda, názvy vecí a zvierat, absurdita

 

Literárno-historický kontext

 • – na začiatku 20. storočia sa v Európe rozvíja avantgardný smermi, autori chcú šokovať, provokovať
 • – ľudia už majú dosť realizmu a impresionizmu, nové vedeckéobjavy – snaží sa ich aplikovať do umenia, experimentujú, hľadajú nové cesty
 • – nonsensovályrika -nezmyselný až absurdné text, podobné groteske, napr. Grafické básne – uprednostnenie vizuality pred obsahom

 

Hlavné umelecké smery:

 • -expresionizmus – v popredí sú city, vzťahy, pesimistické, zúfalstvo, strach, beznádej, bolesť
 • – veľa v severských krajinách, napr. EdvardMunch
 • – vhudbe – 2. viedenská škola
 • – kubizmus – (cubus= kocka) iný pohľad na realitu, z rôznych uhlov, trojrozmerné veci chcú dostať na papier, napr. Pablo Picasso
 • -futurizmus – spätý s kubizmom, hľadí do budúcnosti, odmieta tradície, schvaľujú vojnu, technika ako hlavný námet, napr. Chlebnikov – Ruský básnik, vymýšľa nové slová
 • -kubo-futurizmus – len v literatúre, zakladateľom je Guillaume Apollinaire
 • -dadaizmus – vzniká za 1. svetovej vojny, intelektuálne protest proti konvenciám, snaha šokovať, vyburcovať z pasivity, absurdita, náhoda, znevažovanie platných noriem, hra so slovami, spojený s kabaretom Voltaire – recitácia básní, výstavy, napr. Tristan Tzara – rumunský básnik, manifest dadaizmu
 • -surrealizmus – projekcia snov a podvedomia, asociácie, psychický automatizmus, nelogické, napr. Salvador Dalí – film Andalúzsky pes, André Breton – Manifest surrealizmu, Magnetické polia
 • – ďalej poetizmus, absurdná dráma, funkcionalizmus

 

Kompozícia:

 • obsahuje na 70 básní a kaligramv

Postavy:

 • zvieratá, vymyslené bytosti, slovné výrazy, oživené veci

Čas a priestor:

 • neurčený

 

Jazyk:

 • – jazyk pripomína detské riekanky, ruší gramatické princípy, slovné hračky, refrény
 • – groteskné verše, poetika nezmyslu
 • – zamerané nazvukovú stránku (melodické, zvukomalebné)
 • – použitiaanafory (= opakovanie rovnakých slov na začiatku veršov alebo slôh),
 • epifora(= opakovanie tých istých výrazov na konci po sebe idúcich veršov)
 • neologizmy (= novotvary) → vytvára nové slovný zloženiny (prvok nemčine vlastný) – slová sa menia podľa rozdielnych vzorcov (nestačí košeľa – musí byť košilela, ďalej Lunalena, Afri -de-Amerika, velvaryba; alebo Pampevlk, Tygrhart, Žrahlt, Vidamýžď , Pětikráska, … – podivné skomoleniny z básne Nové názvy navrhnuté prírode)
 • – slovné zpotvořeniny
 • kaligramy – vizuálne grafické básne (Lievik, Nočná rybie spev)
 • – latinské básne (Lunovis)
 • rým nečistý – básnik prispôsobuje výslovnosť slov tak, aby sa rýmovala,
 • ale hlavne tzv.rým přesmykový – autor prispôsobuje samohlásky nesprávnym a nepoužívajú spôsobom
 • → dochádza k prekvapujúcemu a grotesknému vyznenie veršov
 • abstraktné poézie zo zvukovo originálnych zhlukov hlások, príp. slabík (Veľké Lalulá – zmysel môže poznať len on sám)


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár