Kníška Karla Kryla – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Kníška Karla Kryla

 Autor: Karel Kryl

 Zaslal(a): Moniem

 

CHARAKTERISTIKA:

Literárny druh a žáner: lyrika → poézie → protestné piesne, milostné básne

 

Literárny smer:

poézie a piesňové texty z rokov 1960-1971; česká poézia 2. pol. 20. stor. – kniha vydaná v exilovom nakladateľstve Index v Kolíne nad Rýnom

 

ŠTRUKTÚRA literárneho diela:

Hlavný námet: proti sovietske a vlastenecká tematika; vyjadrenie autorových pocitov v danej dobe

Motívy: protest; láska; vlastenectvo; biblické motívy; …

Lyrický subjekt: autor

Poňatie: melancholické, sarkastické

Kompozičné výstavba: básnická zbierka

 

Básne:

Zbierka obsahuje 72 básní (veľa z nich bola aj zhudobnenie), milostných aj politicky angažovaných. Medzi milostné básne patria: Kateřina; Hanina; monika; Ellena; Pieseň pre Zuzanu; Balada Manon a množstvo ďalších. K politicky angažovaným patria: Bratříčku, zavírej vrátka; bratia; Ruska ruleta – je v nich zdôraznený protest proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 na naše územie. Niektoré básne boli inšpirované biblickými textami, napr .: Salome; Kain IX .; Žalm 71; … K ďalším známejším básňam patria: Pasážová revolta (kritika davového správanie); anjel; Moriturite salutant (z latinčiny = idúce na smrť ťa zdravia); Pieseň neznámeho vojaka; Veličenstvo kat; …

 

Hlavná myšlienka diela: protest proti násiliu v akejkoľvek podobe; zamyslenie nad základnými ľudskými hodnotami, ktoré boli v priebehu dejín často na porušovanie a ničené; znechutenie z kompromisov

 

Slovná zásoba: bohatá (rôzne jazykové vrstvy)

Umelecké prostriedky: metafory; symboly; alegória (skrytý význam)

Rým: virtuózna rým

Štylistická charakteristika textu:

Súčasťou knihy sú aj autorove ilustrácie; často chýba interpunkcia; formálne dokonalosť …

 

LITERÁRNE HISTÓRIA:

Autor:

život:

Karel Kryl (1944-1994) – československý básnik, pesničkár a grafik. Bol jedným z hlavných predstaviteľov českého protikomunistického protestsongu v rokoch 1968-1989. Niekedy sa mu tiež prezýva „básnik s gitarou“. Narodil sa Kroměříži v rodine kníhtlačiar, ktorá vlastnila tlačiareň v Novom Jičíne v 50. rokoch zlikvidovaní komunistami. Mal staršiu sestru Máriu a mladšieho brata Jána. Karel Kryl absolvoval Keramickú školu v Bechyni, ale po tej sa rozhodol venovať hudbe a poézii. Jeho prvou vydanou piesní je Nevidomá dievča. Prvú platňu vydal pol roka po invázii sovietskych tankov. Titulná pesnička „Bratříčku, zavírej vrátka“ údajne vznikla úplne spontánne v noci 22. augusta, ako okamžitá reakcia na vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktorá bola neskôr zakázaná. Karel Kryl odišiel z Československa 9. 9. 1969 pôvodne len na pesničkársky festival v západonemeckom hrade Waldeck, ale po dvoch týždňoch si zažiadal o politický azyl a tak v Nemecku zostal. Spočiatku sa cítil osamotený a stratený v cudzej kultúre s cudzím jazykom, ale stretol sa s ľuďmi, ktorí mu poskytli pomoc. Ostatné platne až do roku 1989 vychádzali v exile, v ČS sa jeho nahrávky kopírovali a tak sa dostali do všeobecného povedomia. Spolupracoval s redakciou Slobodnej Európy, podieľal sa na športových a hudobných reláciách. Písal básne, piesne a knihy. Nikdy nepožiadal o nemeckej občianstvo, pretože nechcel prísť o českej. Do ČS sa vrátil 30. novembra 1989, aby sa zúčastnil pohrebu svojej matky. Po krátkom nadšenie zo Nežnej revolúcie Kryl na začiatku roka 1990 uverejňuje kritickú pieseň „Zamatové jar“, neskôr pokračuje v kritike ďalšími piesňami (Demokracia; kádrom ma; Strejček Strach a teta Obava; …). Bol hrubo nespokojný so spoločenskou situáciou, politickou reprezentáciou a celkovým smerovaním, preto sa rozhodol nijako nezúčastňovať v Českej a slovenskom republike. Zomrel náhle a nečakane na srdcovú príhodu v Mníchove vo veku nedožitých 50 rokov.

 

Dielo: 17 kryptogramov na dievčenské mená; slovíčka; Z môjho života; Půlkacíř (rozhovor, kde vyjadril svoju nespokojnosť s ponovembrovým vývojom); Krylogie; Znamenia doby; Ostrav pokladov; lot; Krajina ľahostajnosť; a ďalšie.

 

Charakteristika umeleckého smeru alebo literárne skupiny:

Exilová literatúra – vydávaná v zahraničí, písaná exulantov i domácimi autormi, ktorí nesmeli publikovať, necenzurovaná diela. Významná exilová nakladateľstvo: Sixty – Eight Publishers (Toronto – J. Škvorecký); Index (Kolín nad Rýnom); …

Piesňové texty písali napríklad Jaroslav Hutka; Jaromír Nohavica a Vladimír Merta.

 

Spoločensko-politický vývoj:

Politická situácia:

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968, okupácie štátu, normalizácia → tvrdý totalitný režim, nesloboda, zákaz publikovanie, politická manipulácia.

Každodenný život v danej dobe: atmosféra zúfalstva, beznádeje, depresie a neslobody

 

Vplyv na dielo: politická situácia citeľne ovplyvnila dielo aj celú tvorbu autora

 

Inšpirácia daným literárnym dielom: niektorí umelci prespieval jeho piesne: Daniel Landa (Moritutri te salutant; Anjel; Pasážová revolta); skupina Embassy (Anjel)

 

LITERÁRNE KRITIKA:

Dobové vnímanie diela: piesne oslovili širokú verejnosť – stali sa známymi aj napriek tomu, že boli režimom zakázané

Aktuálnosť téme: jeho piesne sú mnohými stále vnímané ako aktuálne, niektoré takmer zľudoveli


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár