Druhé Město – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Druhé Město

 Autor: Michal Ajvaz

 Zaslal(a): Kirsti Öia

 

Doba deje: zimné obdobie, bližšie neurčitý čas

Miesto deja: mesto Praha

Téma, námet: únik od reality, predstavivosť, túžba po dobrodružstve, po tajomnej

 

Dej:

Rozprávač nájde knihu v jednej z pražských antikvárnych kníh, ktorá je napísaná s neznámymi znakmi, kniha ho chytila, a tak ju kúpil, aby ju preskúmal. Zistil, že existuje iné mesto plné tajomstva a mystiky (mestá sú vedľa seba, dopĺňajú sa navzájom). Druhé mesto „žije“ v noci, jeho obyvatelia žijú v Prahe, majú bežné zamestnanie. Hlavný hrdina sa stretáva s nevysvetliteľnými scénami, napríklad keď sa zúčastní podivnej prednášky na filozofickej fakulte a potom ho prenasleduje krytom, na Karlovom mostu beží jašter s svetelnými parohy, veľký žralok je napadnutý na kostolnej veži, nočná ulica Praha prechádza zelenou električkou, keď sa človek dostane dovnútra, dostane sa do druhého mesta a nenájde cestu späť. Snažia sa pochopiť mesto, objaviť jeho charakter, jeho význam a centrum. Nakoniec si však uvedomuje, že druhé mesto sa nedá pochopiť, ale môže sa stať len jeho súčasťou, takže sa rozhodne vstúpiť do zelenej električky a odcestovať do druhého mesta navždy.

 

Vlastnosti hlavného znaku:

Rozprávač – vek ani meno rozprávača nie je v knihe spomenuté, jedná sa však o človeka, ktorý je tajomný, zvedavý, dobrodružné povahy, túžia po poznaní, snaží sa veciam prísť na kĺb. Priťahuje ho rozdiel od skutočného sveta, slobody, celkovej neistoty.

 

Pozitíva z knihy: Páči sa mi hlavne autorovho fantázie, ktorá nemá hranice. Môže jasne a jasne opísať situáciu, miesto, pocity.

 

Negatíva z knihy: Kniha sa mi páčila celá. Nenašiel som nič negatívne, možno len preto, že je príliš krátky.

 

Príbeh je aktuálny:

Myslím, že mnohí ľudia niekedy chcú vstúpiť do iného sveta, uniknúť realite a vytvoriť svoj vlastný imaginárny svet, oddýchnuť a oddýchnuť od skutočného a dať prednosť fantazii, len sen. To je dôvod, prečo sa vytvára veľa fantazijných diel, píšu amatéri, len kvôli radosti.

 

Moje hodnotenie:

Celú knihu som úplne rád od začiatku až do konca, čítal som ju jediným dychom. Bol som priťahovaný štýlom, v ktorom je kniha napísaná, autor používal veľa metafor, ale je ľahko pochopiteľný. Mám rád myšlienku druhého mesta, že náš svet nie je jediným centrom, ľudia vnímajú len to, čo sú zvyknutí vnímať a nemôžu priznať niečo, čo je iné.

Literárna teoretická analýza diela:
1) Literárna druh:
EPIKA – literárny žáner, v ktorom je realita vykreslená v príbehu. Má dve zložky: a) Reč autorom (rozprávačom) b) Reč o jednotlivých znakoch.

 

2) Literárna žáner:
fantazijné ROMÁN – prozaický žáner. Zachytáva rôzne sociálne prostredie a osudy postáv v dlhej životnosti. Typy románu sú rozdelené podľa času (historické, vojnové, súčasné, utopické) a podľa témy (sociálna, psychologická, autobiografická, vzdelávacia, dobrodružná, sci-fi, detektívka atď.

 

3) Charakteristika textu z hľadiska formy:
Prózy – literárne diela, ktoré nie sú písaná vo veršoch ani v dramatickej podobe. Próza to povie.

 

4) Charakterizovať užité jazykové prostriedky

– Rozprávanie: Ich forma – rozprávanie v 1. osobe
– Jazyk pri písaní

 

– Priama reč – doslovná reprodukcie prejavu určitej postavy. Často ju sprevádza úvodná veta. Vyznačuje sa úvodzovkami.
Pr. „Som rád, že si si na mňa pamätal.“

TROPES: – na základe významu slov

– Personifikácia – zosobnenie, neživá vec sa správa ako človek
Pr. „Listy vypudzujú jed.“ „V mojom vnútri bol stále pocit.“
„Listy, prebudené víchricou, ktorá rozpútala rotujúcu vrtuľu, sa zdvihla
a tancovali vo vzduchu šialený tanec. “

– Porovnanie – založené na rovnakom princípe ako metafora. Skladá sa z troch častí:
a) pomenovanie podobného javu
b) Gramatický výraz
c) pomenovanie fenoménu, ku ktorému sa porovnáva
Pr. „Jeho zelený lúč žiaril v tieni miestnosti ako žiarivé žiarivé oštep.“

– Metafora – prenesenie významu na základe podobnosti
Pr. „Hranica nášho sveta je líniou, ktorá má iba jednu stranu.“
„Byť je plameň, ktorý kedysi vyrazil, a ktorý raz utiekol.“

Hyberbola – nadsadenie
Pr. „… v špinavej temnej miestnosti budete sedieť tisíce rokov …“

– synekdocha – označenie veci tým, že sa pomenuje jej časť, alebo označenie časti tým, že
sa nazýva celok
Pr. „… a napriek tomu sa vrátila zmätená duša, reprezentovaná ženou v kožuchu
z podsvetia. “

FIGURY: – na základe opakovania slov

– Epizeuxis – opakujú dve slová alebo frázy za sebou
Pr. „Začiatok je niečo hrozivejšie ako chaos, chaos je stále doplnkom k poriadku a patrí nášmu svetu.“

– Otázka reči – Používa sa na aktualizáciu svedectva
Pr. „Bol som svedkom narodenia novej viery?“

– Odpoveď reči – sleduje rétorickú otázku
Pr. „Možno sa rozšíri z Petrinovho podzemia a ovládne svet.“

 

O autorovi:
Dátum narodenia: 30. 10. 1949
Miesto narodenia: Praha
– básnik, prozaik, prekladateľ, predstaviteľ magického realismu
– študoval českú estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy
– živil sa rôznymi robotníckymi profesiami à pracoval ako sálový robotník, strážca
parkovisko, hotelový trezor
– v rokoch 1996 a 1999 pracoval ako redaktor literárneho časopisu
– Od roku 2003 pracuje v Centre pre teoretické štúdium Akadémie vied a Univerzity Karlovy
Práca: Vražda v hoteli Intercontinental, návrat starého trezoru, zlatý vek

 

Charakteristika diela, predmet:
Michal Ajvaz používa veľa symbolov, metafor, porovnaní. Fantázna tvorba má zmysel a funguje tajomne, mysticky.

 

Klasifikácia diela v kontexte literárneho vývoja:
Súčasná česká literatúra (21. storočie) – (Magický realizmus: Fantázia, Dreamwork, Imaginácia, Útek z reality, Túžba po dobrodružstve)
– platí autobiografický žáner
– Autori píšu romány o aktuálnych udalostiach
– vytvorenie skupiny autorov bestsellerov: Michal Wievegh, Petr Šabacha (Jackal’s Summer)
– Mnoho z bestseller. kníh bolo neskôr natočených: Želáry (Jozova Hanula), Jackalové leto, Skvelé roky pod psa, Potrebujeme pomôcť, Lásku v ťažkostiach, Hororové pády …

 

Základné charakteristiky literárneho vývoja po roku 1989:
– zrušenie cenzúry a štátneho dozoru v rámci umeleckej výroby
– voľný prístup ku všetkým literárnym a filmovým dielam
– zlúčenie všetkých prúdov českej literatúry (oficiálna, exilová, samizdatská literatúra neexistuje, zrušená)
– nekomerčná literatúra – autori publikujú svoje diela, pretože chcú, nie primárne o zisk
– vznik nových literárnych časopisov, súkromných vydavateľov, literárnych cien
– existujú rôzne literárne trendy – postmodernizmus, magický realizmus

 

Autori tejto doby:
Michal Wiewegh, Petr Šabach, Jiří Kratochvil, Petra Hulová


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár