Čarodejníkov synovec – čitateľský denník

 

Kniha: Cantervillské strašidlo

Autor: Clive Staples Lewis

Zaslal(a): Katy M.

 

 

Clive Staples Lewis

 • Írsky spisovateľ narodený v roku 1898, zomrel v roku 1963
 • známy ako C.S. Lewis alebo Jack
 • otec právnik, matka zomrela na rakovinu, keď mal Clive 8 rokov (po jej smrti sa odvrátil od viery)
 • Profesor stredovekých a renesančných štúdií (Oxfordská univerzita)
 • Inklings – neoficiálna oxfordská literárna skupina, ktorej členmi boli autori fantazmy
 • autor stredovekej literatúry, kresťanskej apologetiky, literárnej kritiky, beletrie
 • opäť – našiel cestu k Bohu (aj vďaka J. R. R. Tolkienovi)
 • priateľ s J. R. R. Tolkienom – údajne sa stavili o to, kto prvý napíše viacdielnu fantazmy ságu, a tak vyšli Pán prsteňov a Letopisy Narnie

Práce:

 • Letopisy Narnie – jeho najznámejšie dielo, séria kníh pre deti
 • K jadru kresťanstva

 

Írska a britská fantasy literatúra po roku 1945

 • rozdelené na fantázii a science-fiction
 • Predchodcom boli legendy, mýty a báje
 • príbeh sa odohráva v inom svete alebo alternatívnej realite
 • zakladateľom žánru fantazmy bol George MacDonald

Typy fantázie:

 • alternatívna história (čo by sa stalo, keby…)
 • komické (zvláštne príhody, často satirické)
 • historické (inšpirované skutočnými historickými časmi)
 • hrdinský (boj medzi dobrom a zlom)
 • meč a kúzla (hlavný hrdina zažíva rôzne príhody)
 • mestský (odohrávajúci sa v mestskom prostredí)
 • paralelná realita (odohráva sa v paralelných svetoch)

Zástupcovia:

 • K. Rowling – Harry Potter
 • R. R. Tolkien – Pán prsteňov, Hobit
 • Sir Arthur Charles Clarke – Vesmírna odysea
 • Terry Pratchett – Báječná Zem
 • John Wyndham – Deň trifidov
 • Douglas Adams – Stopárov sprievodca po galaxii
 • Michael Scott – Tajomstvo nesmrteľného Nikolasa Flamela
 • Neil Gaiman – Americkí bohovia
 • Clive Barker – Knihy krvi

 

Čarodejníkov synovec

 • Literárny druh: próza
 • Literárny žáner: fantázia, rozprávka
 • Rok vydania: 1955
 • Kniha vyšla ako predposledná, ale dej sa radí k prvým častiam celej ságy.

 

Čo je Narnia?

 • V centrálnej krajine fiktívneho sveta, kde sa odohráva väčšina deja, nájdeme hovoriace zvieratá.
 • Narnia je latinský názov talianskeho mesta Narni
 • Čas v tejto krajine plynie rýchlejšie ako v našom svete
 • Diskusia o poradí, v akom by sa knihy mali čítať (podľa vydania alebo podľa „chronológie Narnie“)
 • Séria kníh pozostáva zo 7 častí

 

Symboly, inšpirácie a podobnosti

 • V knihe je podobnosť s rozprávkou Snehulienka a sedem trpaslíkov: čarodejnica Jadis sa snaží prinútiť Digoryho, aby priniesol otrávené jablko svojej chorej matke.
 • Kresťanské ponaučenie: nepodľahni pokušeniu, viera a nádej zvíťazia nad zlom.
 • Téma stvorenia Narnie je podobná stvoreniu sveta opísanému v Biblii. Na počiatku bol Hlas (Aslanův hlas) – v Biblii čítame, že na počiatku bolo Slovo.
 • V knihe sa nachádza aj záhrada (obdoba biblického raja), jablko (jablko poznania, ako ho poznáme z Biblie), biela čarodejnica Jadis (v Biblii je pokušiteľom had)

 

Jazyk a rozprávač

 • Kniha má chronologický dej a vševediaceho rozprávača; v knihe sú aj prehovory postáv.

 

Miesto konania:

 • Narnia, Náš svet (Londýn, 19. storočie), Sham (zničený svet), Les medzi svetmi (zakliaty les s jazerami, ktoré vedú do iných svetov)
 • V knihe sa objavuje nekonečné množstvo svetov.

 

Postavy:

 • Digory/Divish – má chorú matku, žije so strýkom Andrewom v Londýne, cestuje do iných svetov s Polly
 • Digoryho matka – vážne chorá, Digory by ju rád vyliečil
 • Polly/Gabina – dobrá, rozumná, žije s rodičmi v Londýne s Digorym a chodia do iných svetov
 • Andrew/Ondrew – strýko Digory/Divis (brat Digorinej matky), čarodejník (odtiaľ názov knihy), sebecký, bojazlivý, ľahko manipulovateľný
 • biela čarodejnica Jadis – nie je pozemského pôvodu, do Narnie sa dostáva magickým prechodom, záporná postava – prvé zlo v Narnii, krásna, ale krutá a arogantná
 • Lev Aslan – kladná postava, hovoriaci lev, stvoriteľ Narnie, mocný a spravodlivý
 • kôň Jahoda (neskôr Perut) – kôň kočiša Františka, Aslan mu dáva schopnosť hovoriť, rozum a krídla
 • Drožkár František – dobrý, vďaka jeho dobrote ho Aslan vymenuje za kráľa Narnie

V rôznych českých prekladoch sa názvy postáv môžu líšiť, napríklad Digory = Divis.

 

Dej (obsah) diela

Príbeh sa odohráva v 19. storočí v Anglicku a opisuje aj zrod Narnie, ktorá dopĺňa ságu, pretože čitateľ sa dozvie, ako vznikla Narnia, pôvod zlej čarodejnice Jadis a šatník, ktorým sa Peter, Lucia, Zuzana a Edmund Pevensieovci dostali do Narnie v knihe Lev, čarodejnica a šatník.

Polly a Digory sa vďaka prsteňom strýka Andrewa dostanú do iných svetov. Strýko Andrej je čarodejník a ponúkne deťom prstene, aby si ich vyskúšali a zistili, či fungujú. Žltý prsteň vás prenesie do iného sveta a zelený prsteň vás vráti do nášho sveta. Polly a Digory pôjdu do lesa medzi svetmi. V tomto lese sa nachádza niekoľko rybníkov, z ktorých každý vedie do iného sveta. Skôr ako sa deti vrátia do nášho sveta, rozhodnú sa vyskúšať jeden z rybníkov. Tak sa ocitnú v Šame, svete spustošenom čarodejnicou Jadis. Polly chce opustiť tento zvláštny svet, ale Digory ju zastaví a zazvoní na zvonček, ktorý nájde. Ale nemal to robiť. Zobudí čarodejnicu Jadis, ktorá sa pripojí k deťom a vráti sa s nimi do Londýna. Hoci Jadis nemá v našom svete žiadne magické schopnosti, nebráni jej to v tom, aby sa ho snažila ovládať. Polly a Digory sa rozhodnú vrátiť čarodejnicu tam, odkiaľ prišla. Pri návrate do Lesa medzi svetmi sa však spolu s Jadis omylom dostanú aj kočiš Francis a jeho kôň Jahoda, ako aj strýko Andrew. Keď sa skupina pokúsi opustiť Jadis v lese a vrátiť sa do Londýna, všetci sa náhodou ocitnú v Narnii, novom svete, ktorý vytvoril lev Aslan. Aslan ponúkne trpaslíkovi Francisovi možnosť stať sa prvým kráľom Narnie. František súhlasí, ale pod podmienkou, že do Narnie môže vziať aj svoju ženu Helenu. Jahodovi, rovnako ako ostatným vyvoleným zvieratám, Aslan daruje reč a rozum. Digory sa Aslanovi prizná, že do Narnie priviedol zlú čarodejnicu, a tiež sa mu zverí, že jeho matka je vážne chorá, a požiada Aslana o pomoc. Aslan pošle Digoryho do záhrady po jablko. Spolu s Polly a Perutou (bývalým koňom menom Jahoda, ktorý tiež dostal krídla a nové meno od Aslana) sa vydávajú na cestu. V záhrade sa Jadis pokúša zmanipulovať Digoryho, ale ten odolá a vráti sa k Aslanovi s jablkom. Tým nielenže prejde skúškou, ale aj odčiní svoj hriech (privedie Jadis do Narnie). Aslan zasadí jablko a to vyrastie na strom, ktorý chráni Narniu pred zlom. Za odmenu dá Aslan Digorymu jablko pre jeho matku, ktorá sa vylieči, a potom pošle Digoryho, Polly a Andrewa späť do Londýna. Jablko skutočne vylieči Digoryho matku a on si ponechá jabloň, ktorú zasadí vo svojej záhrade, a neskôr, keď zostarne a stane sa profesorom, dá z dreva z jablone postaviť skriňu, cez ktorú Pevensieovci prechádzajú v knihe Lev, čarodejnica a skriňa do Narnie.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár