Audience – čitateľský denník (rozbor) (5)

 

 Kniha: Audience

 Autor: Václav Havel

 Zaslal(a): nikky

 

Václav Havel

 • Narodil sa do rodiny významného staviteľa (Lucerna)
 • Počas protektorátu Čechy a Morava vznikli pochybnosti o tom že jeho otec nekolaborovali (nikdy nebolo dokázané)
 • po roku 1948 v období komunizmu nemôže VH ako syn zámožného veľkoobchodníka, nemôže študovať humanitné odbory
 • preto pracuje ako chemický laborant
 • na začiatku 60. rokov začína pracovať ako javiskový technik v divadle ABC (dohodil mu Werich)
 • od roku 1961 pracuje ako dramaturg v divadle Na Zábradlie (počas práce vyštudoval DAMU) – spolupracoval s Alfredom Radoka
 • 1964 sa oženil s Olgou Šplíchalovou
 • 1967 vystúpil v oficiálnom prejave proti politicky angažovaných literatúre a stáva sa dôležitou osobnosťou Pražskej jari ð august 1968 (do príchodu vojsk Varšavskej zmluvy)
 • – po roku 68 zakázaný autor, člen disentu (proti režimu), okraj spoločnosti
 • musí odísť z divadla – pracuje manuálne (váľal sudy v pivovare)
 • Zakladá nakladateľstvo EXPEDÍCIA
 • Jeden z tvorcov Charty 77 (požiadavky na dodržiavanie základných práv a slobôd)
 • – strávil vo väzení 5 mesiacov
 • – reakcia ANITICHARTA (Werich)
 • na konci 80.rokov zakladá Občianske fórum
 • v roku 89 sa stáva prezidentom
 • v 70 a 80 rokoch sa jeho hry hrali v Bytových divadlách (u niekoho doma, tajne sa rozdajú pozvánky)

 

Ďalšie diela:

 • ODCHÁZENÍ
 • ZÁHRADNÝ SLÁVNOSTI
 • šachová partia

 

Adaptácia:

 • Hra vznikla na chate pri Havla (Hrádeček)
 • rozhlasová verzia
 • Havel a Landovský (Sládek)
 • divadelné verzia

ďalší predstaviteľ absurdného dráme je SAMUEL BECKETT, Evgeni Ionescu

český – Milan Uhde (Balada pre banditu)

 

AUDIENCE:

 • Lit. Druh. – dráma (absurdné) – základom je nelogickosť, porušenie Aristitelovy zásady troch jednôt, dej sa nevyskytuje, ak áno odohráva sa v kruhu. Dialógy obsahovo prázdne, nenadväzujú na seba, čisté využitie asociácie. Postavy žijú v absurdným svete, osamelí. Minimum kulís.

 

 • Dej: – Opakovanie konkrétnych fráz, rozhovor obsahovo prázdny, nezodpovedajú si na otázky. V diele vystupujú 2 postavy Vaněk a Sládek. Vaněk je inteligent, vysokoškolsky vzdelaný, ale komunistami stíhaný. Preto pracuje v pivovare ako robotník. Sládek je buran, jednoduchý a STB ho núti písať správy na Vaňka. Sládek túto povinnosť chce prenechať Vaňkovi aby na seba sám písal správy. Čo Vaněk z morálneho hľadiska odmieta.

 

 • Charakteristika postáv: Vanek: kultivovaný, vyká sladkú, slušný, prenasledovaný spisovateľ – autobiografické črty. Sládek: nevzdelaný, dokonale prispôsobený komunistickému životu, opilec, zaspáva a rozhovor je zase na začiatku. Boja sa problému a chce mať pokoj. To po čom túžia najviac je stretnutie s Bohdalovou.

 

 • Jazyk: dochádza k deštrukcii jazyka, a v medziľudskej komunikácii, spočiatku hľadajú spoločnú tému, ale rozdiely sú natoľko veľké, ž spoločnú tému neexistuje. Vaněk hovorí spisovne, používa termíny, sládek používa vulgarizmy, je hrubý, vytráca sa úvodná formálnosť, úcta.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár