Alica v krajine zázrakov – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Alica v krajine zázrakov

 Autor: Lewis Carroll

 Zaslal(a): Dragonii

 

Alica v krajine zázrakov je dielo anglického matematika a logika Lewisa Carrolla, ktorý ju údajne napísal pre malú dievčatko Alicu Liddellovou. Dielu sa dostalo vedeckej interpretácie a bolo označené za mimoriadne.

 

ZARADENIE DIELA
Forma: próza
Žáner: rozprávka satirická
Druh: epika

 

ZNAKY A CHARAKTERISTIKA
> napísané spisovnú a hovorovú mluvou
> er-forma
> sú tu vymyslená slová
> nezmyselná slovné spojenie
> priama reč
> dlhá súvetie
> Hlavná myšlienka: Autor pomocou tohto príbehu prepojil reálny a fantazijné svet, aby poukázal na to, ako je svet v niektorých veciach pomätený a že na všetky otázky nemožno nájsť odpovede.
Tiež chcel poukázať na to, že predstavivosť je veľa dôležitá. Ľudia si môžu vytvoriť vlastný svet, kam sa môžu kedykoľvek schovať a byť v bezpečí.

 

Dej
Začiatok tohto príbehu je zasvätený tomu, ako sa Alica neustále zmenšuje a zväčšuje. Vždy sa buď niečoho napije či niečo zje a okamžite mení veľkosť. Medzitým sa stretáva s rôznymi stvoreniami, s ktorými vedie všelijaké rozhovory. Napríklad s myšou, ktorú si ale pohnevá nešetrnými zmienkami o svojej milovanej mačke, s bielym králikom, Húseničiak, holubicou … Všetky postavy majú nejaké vlastné špecifikum a správajú sa nepochopiteľne. (Napríklad kuchárka do všetkého sype korenie a pod.)
Nakoniec sa Alica našťastie dostane do svojej normálnej veľkosti. Po krátkej návšteve u vojvodkyne stretáva obuvníka a Aprílový Zajac, ktorí už od 16. marca desiatujú, pretože sa rozhádali s časom. Neskôr sa dostáva na kroketové slávnosť, ktorú organizuje srdcová kráľovná. Vášní tejto postavy je nechať každému za sebemenší priestupok sťať hlavu. Jej manžel, srdcový kráľ, našťastie zase všetkých omilosťuje, takže výsledok je nula od nuly pôjde. Na tejto kroketové slávnosti zažije Alica okrem stretnutia s rôznymi ďalšími tvormi (Paželko, Noh …) aj súd, ktorý odporuje všetky logike. Srdcový spodok je obvinený z krádeže doliek, ktoré napiekla kráľovná. Vypočúvaní sú svedkovia, ktorí o prípade nič nevedia a motajú do neho veci, ktoré tam vôbec nepatria, porotcovia si zapisujú nepodstatné poznámky ľudí zo sály, za dôkazy sa považujú nezmysly, vládne všeobecný zmätok. Alica teda do procesu vstúpia, postaví sa kráľovnej, ktorá chce dať dolníka popraviť ešte pred vynesením rozsudku, a dokáže, že sa jej nebojí. Veď je to predsa len karta z lepenky a ona je oproti nej veľká. Potom sa prebúdza s hlavou v lone svojej sestry.

 

CHARAKTERISTIKA POSTAV
> Alica – predstavuje postavu, ktorá obhajuje náš svet a naše spôsoby myslenia a správania proti svetu úplne obrátenému. Používa nám prijateľnú logiku, ale je prístupná novým veciam, je zvedavá, snaží sa veci spoznať. Dostáva sa do situácií, kde jej nepomáha zdravý rozum (skôr jej prekáža), do sveta, ktorý funguje podľa iných zákonitostí. Je zaujímavé predstaviť si seba samého na jej mieste. Jej príhody sú takmer k zošaleniu. Ona však, pretože nie je „skostnatená“ sa proti nastoleným situáciám nestavia, prezentuje svoje názory a všetko jej to pripadá síce divné, ale je dostatočne prispôsobivá na to, aby sa v prostredí, do ktorého sa dostane, dokázala pohybovať.
Alica je ale tiež dosť tvrdohlavá a nepáči sa jej, ako ju neustále všetci poučujú.
> Ďalšie postavy – srdcová kráľovná (prísna, všetkým chce zraziť hlavy) sa srdcovým kráľom, vojvodkyňa, kuchárka, mačka Škľabka, Biely králik, Švec, Aprílový Zajac, Noh a ďalšie zvieratá a vtáky a karty

 

DOBA A MIESTO DEJE
Doba: ťažko popísať – pre niektoré postavy neexistuje, inde sa zas prežíva pospiatky … (marec apríl)
Miesto: dve neexistujúce reality

 

KONTEXT
Kritický realizmus vo svetovej a českej literatúre

– prevládol v literatúre 2. pol. 19. stor. (z lat. realis = vecný, skutočný; realita = skutočnosť)
– vplyv rozvoja prírodných a technických vied, filozofie (zvl. Pozitivizmu: skutočné je to, čo možno dokázať zmyslami, teda pozitívne; Auguste Comte)
– presadenie exaktného myslenia (vedecké postupy založené na matematických výpočtoch a metódach)
– snaha uplatniť tie isté vedecké postupy aj v literatúre, literatúra je chápaná ako vedecká analýza spoločnosti

– znaky realizmu:
pravdivý obraz skutočnosti (bez idealizácie); presné a všestranné štúdium života spoločnosti a vnútra človeka
typizácie (na jednotlivom je zobrazené všeobecné)
literárne hrdina sa premieňa, vyvíja; niekedy je jeden ústredný hrdina nahradený kolektívom
objektívny prístup k skutočnosti (autor nie je účastný, stojí akoby nad príbehom, svoj názor uplatňuje výberom faktov, téme, postáv)
kritika nedostatkov v spoločnosti Þ kritický realizmus
uplatňuje sa metóda analýzy, oslabuje sa zovretý dej, vplyv prírodovedného bádania
snaha o prístupnosť Þ prehľadné kompozície, prvky hovorového jazyka a nárečí, celistvý obraz doby (konflikty zachytené v príčinách a súvislostiach)
v popredí román a dráma

 

Patria sem:
Anglicko-Charles Dickens – Oliwer Twist
Francúzsko-Honoré de Balzac – Otec Goriot
Gustave Flaubert – Pani Bovaryová
Gyu de Maupassant – Gulička; Émile Zola – Zabijak (Naturalizmus)
Rusko-Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Zločin a trest, Idiot
USA – Mark Twain – Dobrodružstvá Huckleberryho Finna

 

AUTOR
Lewis Carroll (1832-1898) (vlastným menom Lutwidge Dodgson)

-Bol britským spisovateľ, matematik, logik, učenec a fotograf viktoriánskej doby
-Bol profesorom matematiky na Oxfordskej univerzite.
-medzi jeho záľuby patrila fotografie, postupne sa stal vynikajúcim fotografom, ktorý najradšej fotografoval deti, výrazne ovplyvnil moderné umelecké fotografov
-jeho obľubou boli aj slovné hračky, vytváral niektoré nové slová kombináciou slov pôvodných
-preslávil sa detskými fantastickými príbehmi, ktoré napísal pre svoju malú kamarátku Alicu.
-zomrel na zápal pľúc.

 

DIELA:
-začal písať už v ranom veku poviedky a básne, ktoré publikoval v časopisoch
-celosvetovo je známy najmä vďaka svojim knihám pre deti Alica v krajine zázrakov (1865) a Alica za zrkadlom (1872), ktoré sú tiež vynikajúce satirou a príkladom slovných hračiek
-alegorická báseň The Hunting of the Snark (Lovenie Snark) (1876)
-posledným Carrollovým románom bola kniha Sylvie and Bruno
-Bol tiež autorom niekoľkých matematických kníh „Prehľad rovinné algebrické geometrie“ 1860

 

ZAUJÍMAVOSTI O KNIHE

bola mnohokrát sfilmovaná, najznámejší filmové spracovanie z roku:
1951 – animovaná filmová adaptácia zo štúdia Walta Disneyho. Réžia: Hamilton struky, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson
2010 – americký 3D film, voľná adaptácia pôvodného námetu. Réžia: Tim Burton, hrajú: Mia Wasikowska, Johnny Depp
Významnú úlohu v celej knižke hrá množstvo riekaniek a všelijakých básničiek, ktoré si postavy navzájom recitujú. (Že sú miestami naozaj -nepochopiteľné asi nemusím pripomínať.)


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár