1984 – čitateľský denník (rozbor knihy) (4)

 

 Kniha: 1984

 Autor: George Orwell

 Zaslal(a): Barus

 

 LITERATÚRA S PRVKY SCIENCE – FICTION (SCI-FI)
  • z anglického science -věda, fiction – fikcia = vedeckofantastická literatúra
  • čerpá z poznatkov vedy a techniky = varovanie, že ľudstvo môže byť ohrozené alebo zničené
  • diela majú teda viac či menej utopické rysy

 

Delenie tohto typu literatúry:

a) obraz fiktívne budúcnosti ľudstva

– osud človeka v nepriaznivom prostredí, obraz tienisté stránky technického pokroku, realita, s ktorou ľudia doteraz nemali skúsenosti (udalosti globálneho významu – katastrofy, vojny, experimenty)

– Ray Douglas Bradbury

451 stupňov Fahrenheita

– obraz technicky vyspelé, ale nekultúrnych civilizácie (prenasleduje prejavy slobodného myslenia, barbarská spoločnosť páliace knihy) = myšlienkovo ​​veľmi podobné 1984 !!!!!!!!

 

b) tzv. fantasy literatura

– s bájnu a rozprávkovou atmosférou, žáner fantastickej literatúry = dej sa odohráva v imaginárnom svete alebo v minulosti, inšpirácie v bájach, mýtoch, hrdinskom eposu, často prejavy mágie

– príbehy väčšinou založené na boji dobra so zlom

-John Ronald Reuel Tolkien

– dôvod obľuby kníh: jeho magický svet stojí v opozícii k uponáhľanej súčasnosti

– mená jeho postáv dnes už zaužívané, všeobecne príbehy ovplyvnili správanie určitej skupiny ľudí

– jeho knihy vzor fantasy literatúry (Tolkien vytvoril vlastnú mytológiu – mystifikuje)

 

George Orwell (1903 – 1950)

> Vlastným menom Eric Arthur Blair (pseudonym podľa názvu riečky pretekajúcej krajom jeho detstva v Anglicku v Oxfordshire)

> Anglický prozaik a esejista, prelínanie scifi a politickej literatúry, autor antiutópia

> Až do roku 1989 bolo jeho meno tajné (pokiaľ o ňom bola zmienka napr. V literárnom slovníku, uvádzali iba, že je autor utópiou, ktoré sú tragikomické a temne vykresľujú budúcnosť, nič viac)

> Narodil sa v Indii (syn koloniálneho úradníka a Francúzsky)> viedol dobrodružný a pohnutý život v Anglicku, Francúzsku (tulák v tých najchudobnejších vrstvách v Paríži a Londýne = spracované v knihe Na dne v Paríži a Londýne), bojoval v občianskej vojne v Španielsku ako dobrovoľník, slúžil v indickej polícii v Barme

> Politické a sociálne vrenie, ktoré šmýkali Európou, ho vtiahlo, a tak sa stal vášnivým socialistom, odporcom fašizmu a zástancom rovnosti (bol si vedomý zatajovaných krutostí v Rusku)

> V čase druhej svetovej vojny bol úplne pevne presvedčený, že súčasný kapitalistický systém nemá šancu na prežitie, to sa odrážalo najmä v jeho novinárskej a esejistickej tvorbe

> Vojny sa nezúčastnil kvôli vleklé tuberkulóze, ale spolupracoval s BBC, prispieval do popredných anglických novín a časopisov (Tribune)

> Časť diela má publicistické-dokumentárny ráz (články, reportáže)

> Naozaj ho preslávila Farma zvierat (1945), ktorú za vojny odmietlo vydať dvadsať vydavateľov z obáv pred hnevom sovietskeho spojenca> najslávnejším je román 1984

> Obe tieto knihy sú kritikou totalitných systémov !!

 

Farma zvierat

(1943 – 1944)> sfilmované (animácie)

> Alegorické románová bájka, satirický obraz stalinizmu, varovné podobenstvo (jeden druh zvierat tyranizuje druhé), nebezpečenstvo totalitarizmu> kniha je smutným obrazom despotizmu a násilia, odhaľuje a demaskuje všetky skutočnosti, ktoré k totalite vedú

> Je to zvieracie alegória na komunizmus, svojou podstatou predpovedal udalosti pár rokov dopredu = Orwell s úplnou presnosťou popísal komunizmus – systém, kde sú si najprv všetci rovní, ale postupne je väčšina rovných ovládaná niekoľkým ešte „rovnejšími“ (ošípané), čo má za následok vývoj až k totalitarizmu

> V celom diele spoznávame narážky na Stalinov absolutizmus a komunizmus (sú tu hlavné znaky vývoja diktátorských režimov)> najprv revolúcie, potom opojenie z nej, neskoršej boja o moc (obviňovanie a odstraňovanie bývalých spojencov) a nakoniec úpadok a vrátenie sa k starým formám útlaku , mnohokrát ešte ďaleko horšom> rovnako tak ako v tomto diele, bola v skutočnosti v komunistickom Rusku (ale aj v ostatných komunistických krajinách) potláčaná znalosť histórie

> Z knihy pochádza slávnej príslovie o rovnosti zvierat (v podstate 7 prikázaní, ktorými sa má spoločnosť zvierat riadiť)

 

> Sedem prikázanie:

1. Každý, kto chodí po dvoch nohách, je nepriateľ.

2. Každý, kto chodí po štyroch nohách alebo má krídla, je priateľ.

3. Žiadne zviera nebude chodiť oblečené.

4. Žiadne zviera nebude spať v posteli.

5. Žiadne zviera nebude piť alkohol.

6. Žiadne zviera nezabije iné zviera.

7. Všetky zvieratá sú si rovné.

 

1984

Celková charakteristika:

> Utopický román opisujúca praktiky krajne totalitnej spoločnosti

> Antiutópia, fikcie o svete a strachu, cynizmu, arogancia a kruté moci, román o zničenie človeka (degradáciou na zvieracie bytosť) – vplyv zatajovaných krutostí v Rusku

> Termín „novořeč“ (newspeak) odráža prázdnotu oficiálnych a politických prejavov

 

Okolnosti vzniku diela:

> Napísal román 1984 ako ťažko chorý človek v roku 1948, odmietol liečbu, aby mohol román dopísať

> Zomrel iba rok po jeho vydaní, bez toho sa dočkal ohavností totalitných režimov a naplnenie rady svojich utopických vízií v 2. pol. 20. stor.

> Dodnes je pozoruhodné, ako mohol tak detailne presnú knihu napísať človek, ktorý nikdy nevkročil do východnej Európy a nezažil na vlastnej koži strach spútavajúcich občanov diktatúr

 

Druh / Žáner:

> Epika / antiutopický román

Doba a miesto deja:

> Rok 1984 (pohľad do budúcnosti), Londýn – utopický svet permanentne ohrozovaný vojnou troch znepriatelených kontinentov (Oceánia, Eurázia, Estasie)

> Všetko ale fikcia !!!!

 

Postavy:

> Román má v zásade jednu hlavnú postavu:

Winston Smith

> Muž stredného veku, Londýnčan, občan štátu Oceánie, zamestnaný na akomsi Ministerstve pravdy (prepisuje históriu podľa požiadaviek ideológie)

> Ako občan tohto totalitného štátu nemá nárok na sebemenší slobodu (rozhodovanie, ale ani myslenie)

> Smith sa vnútorne búria proti potláčaniu vlastného rozumu obyvateľov, proti ideológii = „IDEOZLOČIN“> chce proti systému bojovať v tajnej organizácii Bratstvo (vzopretí proti ideológii = zlé zmýšľanie)

> Miluje Júliu, udržiava s ňou pravidelný intímny styk (nakoniec sú rozeštváni)

> Nakoniec zatknutý ideopolicií, mučený, väznený, prejde si vymývaním mozgu, nakoniec zrádza sám seba a skutočne začne milovať Veľkého brata, proti ktorého despotizmu sa sprvu vzbúril

> Nakoniec je zastrelený (zámer ale naliehavo vykonaný – vymyla mu mozog !!, začal veriť vo VB) = ale umrie „normálne“ smrťou

 

> Vedľajšie postavy:

– všetky ostatné, v podstate sporadicky vstupujú do jeho života a utrpenie

– medzi nimi patrí najvýznamnejšie miesto Júliu a vyšetrovateľmi O’Brian

Veľký brat

> Na čele Oceánie, všemocný a povinne uctievaný = modla

> Jeho existencie oficiálne nepotvrdená – nikto ho nevidel

Julie

> Pracuje na ministerstve literatúry

> Milenka Winstona

> Navonok ortodoxná členka strany, vo vnútri ale pácha ideozločin (láska, zrada ideológie)

> Jedna z mála prejavuje emócie (nebezpečné)> nie je tak inteligentný ako Winston (emócie)

> Po vymytí mozgu nereaguje na Winstona> nakoniec obaja museli toho druhého zradiť, aby prežili, ich vzťah tým končí a onedlho je Winston zabitý (mučenie oboch na ministerstve lásky)

O’Brien

> Záporná postava, pokrytec, udal Winstona> manipuloval s Winstonom

> Fanatik, ktorý chcel, aby hrdina spáchal ideozločin

 

Téma:

> Pamätať tieto hesla: VOJNA JE MIER, SLOBODA je otroctvo, nevedomosť je SILA

Winston Smith žije v Londýne roku 1984, ktorý je hlavným mestom Oceánie – jednej z troch svetových veľmocí, ktoré spolu neustále bojujú. Winston pracuje na Ministerstve pravdy – v skutočnosti sa však táto inštitúcia zaoberá falšovaním histórie. Celú krajinu riadi Veľký Brat – najvyšší predstaviteľ vládnucej Strany. Na dodržiavanie „filozofie“ Strany – tzv. Angsocu – dbá ideopolice, ktorá sleduje pohyb všetkých členov Strany 24 hodín denne. Celá spoločnosť je rozdelená na členov Strany a prelieta. Strana u svojich členov postupne odbúrava rodinu, deti sú vychovávané, aby špehoval vlastné rodičia a sex, ktorý nie je za účelom plodenia detí, je považovaný za zločin. Preletí žijú vo slamoch a napriek tomu, že ich život je primitívnejší (ich starosti sa točí okolo peňazí, piva, sexu a lotérii), žijú si slobodnejšie než členovia Strany. Práve do prelieta vkladá neskôr Winston svoju nádej v zmenu. Winston neverí ideológiu strany a rozhodne sa pre malú vzburu – začne si písať denník. To samo o sebe nie je trestné – trestné už dávno nie je vôbec nič, pretože neexistuje žiadny súd, ani žiadny zákon. Je však isté, že trestom by bol minimálne tábor nútených prác, alebo rovno smrť, pretože najväčším zločinom je ideozločin – previnenie sa zlým myslením. Z Winstonovej rozprávania sa dozvedáme o hrozné životnú situáciu ľudí, udavačstvo, o ničení ľudského myslenia, o vaporizování (odstránenie človeka zo sveta vrátane všetkých záznamov o ňom) a tiež o prepisovanie histórie – procesu, ktorý zaisťuje neomylnosť a vševedúcnosti Strany. Ak boli povedané nepravda, úradníci na ministerstve pravdy dotyčný záznam prepíšu a ľudia si takéhoto zásahu ani nevšimnú.

Winston zisťuje, že je pravdepodobne jediný, komu zostala pamäť a tiež jediný, kto neprestal myslieť. Naivne verí, že fakty sa nedajú zmeniť, a že dva a dva sú štyri. Ale celá spoločnosť je ochotná uveriť tomu, že dva a dva je päť, ak to hovorí Strana. Všetci sa totiž už dávno naučili používať doublethink – schopnosť zároveň a opravdivo veriť dvom protikladným faktom. Pri jednej dvouminutovce Nenávisti (fanatická akcia, ktorá podporuje nenávisť k ideozločincům a zradcom režimu) spoznáva O’Briena. Winstonovi je tento člen Vnútorné strany sympatický a zdá sa, že tiež neverí Angsocu. Pretože Winston v podstate pácha ideozločin, je presvedčený, že ho niekto neustále špehuje, aby ho mohol udať ideopolicii. Zvlášť nebezpečná mu príde jedno dievča, ale potom, čo mu odovzdá lístok so slovami: „Milujem ťa“, sa z nich čoskoro stane milenecký pár. Ukrývajú sa pri svojich stretnutiach, kde môžu, až nakoniec nájdu trochu súkromia nad podivným starožitnictvím v prolétské štvrti. Nedlho potom sa Winston dozvedá o tom, že mýtické Bratstvo, podzemné spoločnosť bojujúca proti Strane, skutočne existuje. Jeho hlavou má byť sám Goldstein, kedysi najbližší spolupracovník Veľkého Brata, ktorý zradil myšlienky Angsocu, podľa oficiálnej propagandy navyše príšerný netvor, ktorý chce zničiť Oceánii. Jeho Knihu musí každý člen Bratstva prečítať. Winston Knihu naozaj dostáva, a to práve od O’Briena, ktorý patrí k Bratstvu. Kniha vysvetľuje históriu, taktiku Strany a ako sa udržať pri moci, avšak keď sa dostáva k hlavnej otázke – čo je motiváciou, ktorá je prvotnou príčinou túžby po ovládanie sveta – Orwell od odpovede uteká a nakoniec sa jej nedočkáme.

Winston totiž Knihu ani dočítať nemôže – do izby vráža ideopolicie. Po zatknutí je prevezený na lamino – Ministerstvo lásky. Laminát je obrovským komplexom najmä podzemných priestorov, kde je uväznené ohromné ​​množstvo ľudí obvinených z ideozločinů. Prichádza si pre neho O’Brien, ktorý už dlhú dobu pôsobí na lamino. Útrapy v pivniciach ministerstva sú prerušované rozhovory s O’Brienom, proti ktorému Winston postupne stráca všetky argumenty. Winston spoznáva, že Bratstvo aj Kniha sú obyčajnou kamuflážou ideopolicie. Celé utrpenie končí Miestnosťou 101. Každý vie, čo ho v nej čaká – niečo horšie ako smrť, niečo, čo spôsobí, že budete schopní naozaj uveriť ideológiu Strany. Pre Winstona sú horšie ako smrť len krysy. V stave úplného zúfalstva vykríkne: „Urobte to s Juliou! Nie so mnou! S Juliou! Je mi jedno, čo s ňou urobíte!“ a po tomto výkriku už len padá do tmy. Jeho „prevýchova“ je u konca a môže byť prepustený. Skúsenosť z miestnosti 101 Winstona skutočne „prerobí“ – verí každej správe, ktorú pokladá za pravdivú strana, zúčastňuje sa dvouminutovek Nenávisti, ale čo je najhoršie – zradil Júliu. S tou sa po svojom prepustení ešte raz stretne, ale obom je jasné, že z ich lásky už nezostalo vôbec nič – obaja si totiž vo chvíli najväčšieho zúfalstva naozaj priali, aby namiesto nich trpel ten druhý. Onedlho po tomto stretnutí je Winston vaporizován.

 


Kompozícia:

> Jednoduchá kompozičné výstavba, chronologický postup X sugestívne (pôsobivý) obsah

 

Jazyk:

> Spisovnej a hovorovej

> Pozoruhodné = spojenie jazyka a ľudského myslenia (ľuďom je odobraná možnosť slobodného vyjadrovania a ich jazykové kompetencie sa zúži na obmedzenú množinu fráz a významovo vyprázdnených hesiel = tým sa obmedzí aj ich myslenie)

> Newspeak = oklieštený jazyk, zjednodušená reč, ktorá nemohla umožniť odporovať systému. Degeneruje možnosť tvorivého a kritického myslenia

> Veľa fráz a prázdnych hesiel, slogany typu „Vojny je mier“, Sloboda je otroctvo „,“ Nevedomosť je sila “

> Skratkové slová (redukcia pravých významov slov a pravého pôvodu pomenovanie)

> Vo vypravovania textovej vsuvky dokumentov, pasáže komentujúce a vysvetľujúce spôsob života v Oceánii

> Jednoduché dialógy (priama reč), rozsiahla súvetí (popisy), charakteristiky postáv

> Ľudí sa vyjadrujú vo frázach

> Anglicizmy, odborné termíny, anglická vlastné mená, neologizmus = ANGSOC

 

Zámer:

> Román o zničenie človeka štátnej mašinériou až do absolútnej dokonalosti (nadčasovosť)

> Varovanie pred totalitnými systémami, hrozba budúcnosti, varovanie pred fanatizmom

> Absurdita komunikácie (oklieštenie jazyka, kedy nie sme schopní vyjadriť svoje myšlienky – nemáme na to slová)

 

Vplyv diela:

> V 50. rokoch u nás kniha zakázaná pre zjavnú paralelu s komunistickým režimom

> V 2. pol. 20. stor. vznikla celá rada utopických diel zobrazujúcich fungovania totalitnej spoločnosti, žiadne však nedosiahlo takého ohlasu

> Z Orwellovho textu zľudoveli celé pasáže, slová „newspeak“ či „Veľký brat ťa sleduje“, tieto slová prešla do slovnej zásoby mnohých jazykov

> Svoj pôvod v Orwellovho knihe 1984 má aj názov a koncepcie známej reality show Big Brother

PARADOX: Ray Bradbury povedal: „Orwell opisuje budúci svet chmúrne nie preto, že si myslia, že takýto skutočne bude, ale preto, aby sa takým nestal.!


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár