1984 – čitateľský denník (rozbor knihy)

 

 Kniha: 1984

 Autor: George Orwell

 Zaslal(a): Kate

 

Literárny druh – epika, antiutopistickýromán

utopický román (epika) – sci-fi – vedeckofantastická lit., rozmach po r. 1945

 • podávajú obraz toho, aký by mohol byť dopad obrovského rozmachu technických vymožeností na osobný život človeka, ak neohrozí ho, nezničí ak sa ľudstvo samo …
 • prenášajú svoje vízie v oblasti politickej

 

Doba vzniku diela – dokončený 1949

 

Štylistická charakteristika textu

– spoločensko až vedecko román

– Chronologický fiktívny príbeh

– antiutópia-myšlienka fiktívnej spoločnosti, ktorá sa vyvinula zlým smerom

– Spisovný jazyk; nespisovný jazyk v reči proletátů

– Vymyslené výrazy

newspeak

 • špeciálny jazyk
 • cieľ – ukázať odlidštěnosti, nemožnosť komunikácie medzi ľuďmi
 • nástroj na upevnenie myslenia, útlm emócií a citov
 • Slovná zásoba je obmedzená len na úplné minimum
 • Výtvor Ministerstva pravdy
 • Má nahradiť angličtinu = oldspeak
 • retrospektívnu prvky – spomienky na matku, Dve minúty nenávisti, doba pred revolúciou
 • pútavý dej, popis prostredia, autorové predstavy (politický systém, typy ľudí, sociálne pomery, technika, infraštruktúra)

– motívy:

 • obava z techniky, sociálna nespravodlivosť
 • dielo obsahuje ekonomické princípy, princípy rozloženie vlády
 • menenie minulosti (Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť)
 • doublethink, newspeak, thoughtcrime, facecrime, crimestop
 • beznádej a bezvýchodisková situácia

 

OBSAH

a) Dej

Hlavným hrdinom tohto sci-fi románu, ktorý opisuje fiktívny svet v budúcnosti, je úradník Winston Smith. Winston žije v Londýne. Ten sa v tej dobe nachádza v krajine zvanej Oceánie. Celý svet je rozdelený na tri obrovské veľmoci – Oceánia, Eurázia a Eastasie – ktoré spolu neustále bojujú. V Oceánii vládne hlboká diktatúra a takmer totalitný režim, ktorý je založený na uctievanie tzv. Veľkého brata. Ich oficiálny ideológia sa nazýva Angsoc (pôvodne anglický socializmus) a jej ústredná hesla znie: Vojna je mier; Sloboda je otroctvo;Nevedomosť je sila. Vďaka neustále valca je životná úroveň ľudí dosť otrasná a všade vládne veľká bieda a nedostatok. Jedinou politickou stranou v krajine je tzv. Strana, ktorej hlavným reprezentantom je práve Veľký brat. Toho musí každý jej príslušník bezhranične milovať a ctiť. Strana neustále kontroluje a ovláda celú spoločnosť. Všade sú zabudované mikrofóny a v každom byte a kancelárii sú veľké obrazovky. Tie slúžia ako kamery a nikto ich nesmie vypnúť, vďaka nim môžu byť ľudia sledovanie dvadsať štyri hodín denne. Žiadnu vec nesmú urobiť z vlastnej vôle. Za akýkoľvek priestupok alebo len neobvyklý čin môžu byť vaporizováni, teda zatknutí Ideopolicií a vymazaní zo spoločnosti iz dejín, akoby nikdy neexistovali. Každý člen Strany pracuje na niektorom z hlavných ministerstiev (lásky, hojnosti alebo mieru), ale náplň ich práce je skoro rovnaká. Buď majú za úlohu meniť minulosť podľa toho, ako sa vyvíja prítomnosť a ako to vyhovuje Strane alebo prispôsobujú literatúru, filmy a proste celú kultúru učenia strany. City ako láska, náklonnosť alebo priateľstvo sú buď zakázané, alebo silne pod kontrolou Strany. Všade vládne strach, nenávisť a udavačstva. Udavačmi sú často aj malé deti, ktoré donášejí na vlastní rodičia.
Aj napriek neustále vymývanie mozgov sa v spoločnosti nájdu aj takí, ktorí si uvedomujú, že učenie Strany a jej podanie dejín je len veľká znášky klamstiev. Medzi ne patrí aj Winston. Vie síce, že ak sa dopustí akéhokoľvek ideozločinu, čaká ho jedine smrť. Nedokáže si ale pomôcť a potajomky vyhľadáva akýkoľvek dôkaz o lživé propagande Strany. Ako prvý krok vo svojej súkromnej vzbure si začne viesť denník, čo sa v čase, keď sa ľudia zatýkajú aj za podozrivý výraz v tvári, rovná takmer samovražde.
V práci sa Winston zoznámi s mladou dievčinou Juliou. Winston najskôr Júliou opovrhuje a nenávidí ju, pretože ju považuje zo ukážkového člena Strany. Čoskoro ale zistia, že aj Julie opovrhuje režimom a dokonca sa do seba zamilujú. Láska a sexuálna túžba sú ideozločiny, preto sa musia obaja starostlivo skrývať, aj keď sú si vedomí, že je čoskoro čaká istá smrť. Dokonca si u jedného starého starožitníka najmú súkromný izba, kde nie sú sledovaní a môžu robiť, čo chcú. Ich súkromné šťastie ale netrvá nijako dlho. Náhle zistí, že vlastne boli celý čas starostlivo sledovaní. Obaja sú zatknutí a odvedení do ciel Ministerstva lásky. Tam na nich čakajú neznesiteľná muky, hladovanie a hrozný psychický teror. Winston pri ťažkom mučení prezradí všetko, čo vie a oveľa viac. Praje si zomrieť, ale nemá možnosť. Cieľom jeho mučiteľov totiž nie je zabiť ho, ale zlomiť jeho vôli a donútiť ho dobrovoľne prijať ich učenie a úprimne milovať Veľkého brata. Winston do poslednej chvíle odoláva, rovnako ale ako všetci ostatní nakoniec podľahne. V okamihoch vrcholnej hrôzy prestane dokonca aj milovať Júliu a je úplne pokorený. Potom sa väzeň prekvapivo ocitá späť na slobode. Ale už to nie je ten istý človek. Stretne sa ešte raz s Juliou, ktorá sa mu prizná, že ho tiež zradila. Vrcholom knihy je okamih, kedy Winston pochopí, že napriek všetkému teraz Veľkého brata naozaj miluje. Onedlho po tomto stretnutí je Winston vaporizován.

 

V prvej časti autor charakterizuje totalitný režim, v druhej časti sa potom Winston stretáva s Juliou a v tretej časti je Winston na Ministerstve lásky a je mučený

 

b) Rozprávač – er-forma

 

c) Postavy – Orwell sa venuje veľa myšlienkovým pochodom jednotlivých postáv, ich charakter sa vyvíja – hlavne u Winstona – z odporcov režimu sa vplyvom fyzickej i psychického týrania na Ministerstve lásky stáva milovník Veľkého Brata

Winston Smith – pracuje na Ministerstve pravdy, ktoré sa zaoberá falšovaním histórie, sám históriu falšuje, ale snaží sa uchovať si pravdu vo vlastných myšlienkach, snaží sa o odboj, zamiluje sa do Julie, ale potom je chytený Ideopolicií a psychicky i fyzicky týraný, čo vedie k úplnému obratu -> začne milovať Veľkého brata a zradí Júliu.

Winston je úradníkom na Ministerstve pravdy, ktorá spravuje informácie, zábavu, školstvo a umenie

Veľký brat – na čele Strany, vládne veľmi tvrdou diktatúrou Oceánii, nikdy nemení svoje rozhodnutia, neomylný, všemocný, nie je isté, či existuje

Julie – 26 rokov, pracuje na výrobe románov v Oddelenie literatúry, zamiluje sa do Winstona, ale zradí ho, sú chytení v úkryte, dokáže sa výborne pretvarovať, aby nezobudila podozrenie

O’Brien- člen Vnútorné strany, Winstonovi sa zdá, že zmýšľa rovnako ako on, príde ho navštíviť so zámienkou požičanie si nové verzie slovníka newspeak, sprostredkováva obom milencom prístup k Bratstvu, ale zradí je, v samotnom závere Winstona mučí

Charrington – majiteľ obchodu s starinu, prenajíma Winstonovi izbu, ale je členom Ideopolicie, práve vďaka nemu sú lapení

EmanuelGoldstein – nepriateľ ľudu, hlavná osoba Dvoch minút nenávisti, pôvodne čelné predstaviteľ Strany, dnes členom Bratstva

Syme – pracovník Výskumného oddelenia, prepracováva newspeak, moc hovorí, je vaporizován

Parsons – Winstonov sused, hlúpy, páchne potem, absolútne oddaný Strane, ale je tiež vaporizován – udá ho vlastná dcéra, keď zo spánku kričí Preč s Veľkým bratom

 

Členi Vnútorné Strany (2%, 6 mil.ob.)

 • Veľký brat – na čele Strany, vládne veľmi tvrdou diktatúrou Oceánii, nikdy nemení svoje rozhodnutia, má absolútnu pravdu, nie je isté, či existuje
 1. Angsoc – oficiálne ideológie (anglický socializmus)
 2. hesla – Vojna je mier, Sloboda je otroctvo, Nevedomosť je sila

iii. Strana – Kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť; kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť

 1. Ideopolicie – vládny aparát, obviňuje z ideožločinu, sledovanie obyvateľov obrazovkami na každom kroku a odpočúvanie, povinné manifestácie pre členov Strany, výchova detí podľa Angsocu (udávajú svojich rodičov z ideozločinu)
 2. Emanuel Goldstein (Bratstvo) – odporcov režimu, kniha Teória a prax oligarchického kolektivizmu (z nej sa Winston dozvie ako svet funguje, ale nie PREČO – zostáva nezodpovedaných v celom románe)

– Premyslené dielo Strany – pasca ideopolicie (odstránenie mysliacich ľudí)

 1. súdruh O’Brien – údajný vyzvedač Bratstva vo Vnútorné Strane, odovzdá Winstonovi Goldsteinová knihu, potom ho vypočúva a mučí
 2. členi Vonkajšie Strany – ďalej súdruhovia Syme a Parsons (obvinený vlastnou dcérou)
  1. súdruh Winston Smith – 40 rokov, pracuje na Ministerstve pravdy (manipulovanie minulosti a úprava dokumentov), upravuje stará čísla novín, nedokáže sa ubrániť myšlienkam na minulosť (čo bolo pred vládou Strany), jediný kto nestratil rozum (fakt sú fakty – 2 + 2 = 4), nevzdáva sa myšlienok na aktívny odboj
  2. súdružka Julie – mladá členka antisexuální ligy, tvorí mileneckú dvojicu s Winstonom, „vie v tom chodiť“ – prístup k zásobám Vnútorné Strany, presadzuje trvalú pretvárku
 • obaja si uvedomujú, že sú mŕtvy; zatknutí a mučení (vymývanie mozgov) – zradí sa navzájom, ponížení, obráti svoje zmýšľanie o 180 stupňov, prepustení a milujú a ctia Veľkého brata, nemyslí!

 

Proletariát (85%) – preletí = menejcenní, chudobné pomery, život = sex, pivo, štátne lotérie

 

d) Čas a priestor – celý rok 1984, začiatok v apríli, Londýn (Oceánia)

Londýn je hlavným mestom Územné oblasti jedna, tretie najľudnatejšie provincie Oceánie

3 superštát (Oceánia, Eurázia, Estasie) – neustále vedú vojnu

Angsoc – oligarchické systém, pomocou ktorého strana vládne, na dosiahnutie nadvlády používa nové techniky a vlastného nového jazyka

– toto mocenské rozdelenie vzniklo po zničujúce jadrovej vojne v 50. rokoch

– spoločnosti v Oceánii vládne Strana – čokoľvek proti kolektívnemu zmýšľanie Strany je kruto trestané (ľudská individualita sa stáva zločinom)

 

e) Hlavná myšlienka

– Brilantná analýza všetkých politických systémov

– Reaguje predovšetkým na stalinizmus v ZSSR + vojnová realita vo Veľkej Británii

– Ľudská individualita sa stáva zločinom

– Hlavná téma románu – manipulácia, kontrola

– varovanie

– kritika totalitných režimov

– varovanie pred totalitnej nadvládou

– potlačenie slobody jedinca

– hodnota ľudského života

 

f) Špeciálna teória a princípy

vaporizácie

 • Manipulácia
 • Totalitný systém potrebuje meniť minulosť (hmatateľné dokumenty i ľudské spomienky)
 • Ministerstvo pravdy – kedykoľvek na objednávku zmení všetky záznamy o udalosti alebo človeku
 • Nepohodlnú osobu je možné vaporizovat = vymazať z existencie

doublethink

 • Dvojité myslenie = udržanie dvoch protikladných informácií a zároveň im pevne veriť
 • Ministerstvo lásky – sú tu mučiarne pre politických väzňov
 • Ministerstvo pravdy – zaoberá sa klamaním
 • Ministerstvo mieru – riadi vojnu
 • Ministerstvo hojnosti – má za následok hladomor

newspeak

 • Jasanie nad prácou Strany, nenávidieť nepriateľa, o ničom moc nepremýšľať
 • Jazyk vytvorený Ministerstvom pravdy
 • Má nahradiť angličtinu = oldspeak
 • Čo nemenšej slovná zásoba = zabráni premýšľanie
 • Všetky ľudské city, emócie presmerované na ideológiu

Ideozločin

 • Môže byť spáchaný ako činy, tak i púhymi myšlienkami
 • Akýkoľvek zločin proti Strane
 • Môže byť trestaný aj smrťou

udržiavacia vojna

 • Vojna nie je preto, aby sa vyhrala, ale aby sa stále udržiavala
 • Proti bohatnutí a myslenie ľudí
 • Vojna ľudí udržiava v strachu a odrádza od emócií radosti

 

g) Citát

„VOJNA JE MIER, SLOBODA je otroctvo, nevedomosť je SILA“

Kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť; kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť

 

h) Ďalšie adaptácie

– 1954 – prvé filmové spracovanie

– 1984 – Veľká Británia, réžia Michal Radford

 

HISTORICKÉ POZADIE

a) Politická situácia

– Po druhej svetovej vojne

– Studená vojna medzi USA a ZSSR

– Totalitné režimy (fašizmus, komunizmus)

 

AUTOR

a) Život

– * 1903, † 1950

– Vlastným menom Eric Arthur Blair

– esejista, novinár

– Narodený v Indii, v 1 roku sa presťahoval s matkou do Anglicka – mestečko Oxfordshire – tu riečka Orwell – pseudonym

– Odporca imperializmu (dobyvateľské politika) – odklon k ľavici

– Boje v španielskej občianskej vojne, druhej svetovej vojny sa nezúčastnil

– Pohyby medzi spodinou ako tulák

– Zomrel na tuberkulózu

hoci písal knihy o diktatúrach komunistického typu, sám sa cítil byť socialistom, čo dokazuje jeho citát: „Každú riadku, ktorú som od roku 1936 napísal a ktorá stojí za zmienku, som priamo alebo nepriamo písal proti totalitarizmu a pre demokratický socializmus, ako ho chápem . “

Orwellove knihy a eseje sa netýkajú len politiky, ale komentujú život svojej doby a zaoberajú sa sociálnymi témami. Všeobecne je považovaný za jedného z najlepších anglických esejista.

b) Vplyvy na jeho tvorbu

– Odsúdenie fašizmu

– tuláčka spôsob života

– vzrast vyspelosti techniky – hrozba

– vojna (2 svetovej vojny)

– stalinizmus v ZSSR

– chudobnej prostredie (Preletí) – ako mladý sa G. Orwell pochyboval v chudobných pomeroch, India, Barma, súkromná škola

– politické tendencie v Európe

c) Ďalší autorovho tvorba

Na dne v Paríži a Londýne – zážitky z doby, kedy sa pohyboval ako tulák medzi spodinou

Hold Katalánsku – pôsobenie v Španielskej vojne

Farma zvierat – forma bájky, ukazuje politické vzťahy a vzťahy medzi ľuďmi, proti politike;

– skupinka zvierat, ktorá je nespokojná s majiteľmi farmy, a tak sa vzbúri a vyženie ľudí z farmy a zvieratká začínajú farmu viesť sama. Ich vláda sa však postupne zvrhne v tyranii. Ide opäť o reakciu na stalinizmus v Sovietskom zväze „Všetci sú si rovní, ale niektorí sú si rovnejší“

ZSSR – ošípané = Stalin, Lenin, Trockij

Inšpirácia daným dielom – podobné téma: My (1920 – JevgenijemZamjatine, Koniec civilizácie (1931 – Aldousa Huxleyho), 451 stupňov Fahrenheita (RayBradbury)

 

KRITIKA

a) Dobové vnímanie diela

– V ČSR oficiálne zakázaný – diela vychádzala v exilových vydavateľstvách

– Považovaný za jedného z najlepších anglických esejista

– kladná kritika, hlavne za to, že predpovedal budúcnosť v mnohých ohľadoch (nové vynálezy – televízne obrazovky) a bol si vedomý celosvetových socialistických tendencií

– v Čechách bolo dielo zakázané a tak sa sprostredkovávalo pomocou kopirák a písanie cez písacie stroje

 

PODOBNÉ DIELO

451 ° Fahrenheita (RayBradbury) – svet, kde masmédiá ovládajú ľudí, ktorí sú absolútne závislí na technike, hlavným motívom je pálenie kníh (451 ° F = bod horenia papiera) – hlavný hrdina (Montag) začína taktiež pochybovať a nakoniec sa previní tým, že uchová knihy, ktoré mal spáliť. Narozdiel od 1984 končí optimisticky.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár