Zvieracia farma – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Zvieracia farma

 Autor: George Orwell

 Zaslal(a): Dom

 

 

Literárna forma – próza

Literárny druh – epika

 

Literárny žáner

 • antiutopický román – (antiutópia je opak utópia, myšlienka fiktívnej spoločnosti, ktorá sa vyvinula zlým smerom, má zásadné nedostatky (totalitnej forma vlády, obmedzovania osobnej slobody) vzniknuté prehnaním jedného alebo viacerých ideologických princípov. Občania antiutopického sveta sú obvykle neskrývane utláčaní politickým systémom.
 • dystopia
 • alegorické bájka – príbeh kratšieho rozsahu, zvieratá tu vystupujú ako ľudia
 • alegorické novela

 

Literárny smer

 • svetová literatúra 20. Storočia – tvorba s prvkami sci-fi (neskutočné svety, mimozemské civilizácie, fiktívne vízie budúcnosti a vedy, tienisté stránky technického pokroku
 • otrasné vízie totalitnej spoločnosti, utópia (ideálny svet) a antiutópia (svet, kde je všetko zle ), dystopia

 

Jazyk

 • spisovný, použité i odborné termíny (animizmus, komplexné myslenie, apatia)
 • veľa slov sa socialistickým zafarbením (Liga mládeže, Športové výbor)
 • rozprávanie v er – forme (3.osoba)
 • vyskytujú sa – metafory – psi ako tajná polícia, kôň ako ťahúň, ovce ako nepremýšľajúci mäso, ošípané ako najchytrejší zvierat
 • archaizmy (napr. báchorky)
 • štýlová procedúra – rozprávanie a popis
 • personifikácia v celej práci
 • priama a nepriama reč

 

Hlavná téma

 • Práca spočíva v tom, že hoci je na začiatku dobrý nápad, zničí sa, ak sa niektorí z nich dostanú k moci. Robia všetko pre ich prospech. Snaží sa získať svoje šťastie a majetok „cez mŕtve telá“. Zmeňuje pravidlá zodpovedajúcim spôsobom. => kritika komunizmu a Sovietskeho zväzu

 

Príbeh

– Práca hovorí o pomerne normálnej farme, (Oprava: v skutočnosti zvieratá hladom trpela. Pán Jones propíjel peniaze a svoj časť trávil v krčme – nestaral sa o ne dobre a často nemala dosť jedla). Začína ich ublížiť slúžiť ľuďom, pracovať len pre seba. Prebudí sa revolúcia, ktorá bude úspešná. Po vyhnaní ľudí sa farma premenuje na „Zvieraciu farmu“ a stanovujú sa pravidlá (Sedem prikázaní), ktoré nesmú byť prekročené. Zvieratá začínajú pracovať znova, ale s pocitom slobody tentokrát silnejším. Na čele sú dve ošípané (Kuliš a Napoleon), ktorí stále argumentujú. Keď jeden predkladá návrh, druhý ho odmieta, najlepšie to predkladá iný návrh. Napoleon vyhnal chudobného Kuliša a poslal ho divokým psom, ktorý sa zdvihol. Postupne zabíjanie iných zvierat. Povedal im, že zabudla na sedem prikázaní. Najsofistikovanejšie zviera je Boxer, ktorý je predvarený a prevezený na bitúnok. Napoleon vyviedol ďalšie ošípané do svojho obrazu a začali vládnuť celej farme. Začnú pracovať s ľuďmi a premenovať farmu späť. Ľudia pijú a hrajú karty. Ostatné zvieratá sa nemôžu navzájom rozpoznať. Ošípané vyzerajú ako ľudia.

 

Kompozícia – chronologická, rozdelené do kapitol

 

Postavy

 • Napoleo n- prasa, najchytrejší, ale podvodník a pokrytec
 • Kuliš – chytré prasa s dobrými nápadmi, je čestný
 • Pán Jones – pôvodný majiteľ farmy, veľký alkoholik
 • Boxer – kôň, pracovitý, čestný, najväčší ťahúň
 • Pištík- prasa, klamár, priateľ Napoleona
 • Major – inteligentný kanec
 • Molina- kobyla, „madam“ medzi zvieratami, rada sa parádia mašľami

 

Doba – kniha vznikla počas 2.svetovej vojny, v roku 1945

 

Politická situácia – stalinizmus

 • 1945 – v našej krajine – komunisti pomaly preberajú, politický tlak sa blíži, takže jeho práca Animal Farm bola zakázaná ihneď po vydaní a začala byť publikovaná neskôr

 

Život autora (1903 – 1950)

Eric Arthur Blair (25. júna 1903 Motihari, Bengálsko – 21. januára 1950 v Londýne)

 • známejší skôr pod svojím literárnym pseudonymom George Orwell, bol britským novinárom, esejistom a spisovateľom.
 • Narodil sa v Indii. So svojou matkou sa presťahoval do Anglicka. Mladý Orwell absolvoval súkromnú strednú školu a prestížnu školu Eton College. Po roku 1936 sa Orwell stal dobrovoľníkom v španielskej občianskej vojne. Napriek tomu, že napísal knihy o diktatúrach komunistického typu, cítil sa ako socialista, o čom svedčí jeho citát: „Každá linka, ktorú som napísala od roku 1936 a ktorá stojí za zmienku, som napísala priamo alebo nepriamo proti totalitarizmu a demokratickému socializmu, . „
 • Orwellove knihy a eseje sa netýkajú len politikov, ale komentujú život svojho času a zaoberajú sa sociálnymi otázkami.
 • V komunistickom Československu bol na zozname zakázaných autorov a jeho knihy nemohli byť oficiálne zverejnené. Orwellove knihy v tom čase boli publikované v exile vydavateľstvách.

Ďalšie autorovho diela

 • 1984, Na dne v Paríži a Londýne, Nadýchnuť sa

 

Vplyv na jeho prácu

 • Orwell pozná počas svojho pobytu ruský novinár Zamjatin, inšpirovaný jeho prácou. Uznáva podmienky v totalitnom Rusku, kde reaguje na svoju prácu. Jeho práca je kritikou totalitných systémov (komunizmus, fašizmus).

 

Inšpirácia

 • inšpirovaný stalinistickým režimom a implicitne naznačuje, ako funguje

 

Kritika a jej transformácie

 • V čase publikácie kniha nebola veľmi populárna a niekoľko rokov neskôr získala svoje ocenenia.

 

Iní autori čias a ich diela

Svetoví sci-fi autori – 20. storočie

 • Isaac Asimov – Ja, robot
 • Arthur C. Clarke – Vesmírna odysea
 • Robert A. Heinlein – Hviezdna pechota
 • Ray Bradbury – sb. Marťanská kronika


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár