Sophiina voľba – denník (rozbor)

 

 Kniha: Sophiina voľba

 Autor: William Styron

 Zaslal(a): Petoolka

 

 

Teória literatúry – FORMA

Literárny druh

 • epika – má dej, príbeh, časové určenie, príbeh je rozvíjaný rozprávačom a postavami, objavujú sa tu dve roviny – prvá predstavujeStingo ako rozprávač, druhú Sofia, ktorá rozpráva svoje zážitky z detstva a z koncentračného tábora

 

Literárny žáner

 • román – rozsiahly príbeh, písaný prózou, prechádza ním mnoho postáv, dej rozpráva rozprávač, nachádza sa tam hlavné a vedľajšie dejové línie, rozsiahlejšie a komplikovanejšie ako napr. poviedka

 

Literárne smer / sloh

 • proti-totalitnej literatúra, 2. polovina storočie, ovplyvnenie vojnou, reakcie na ňu, v literatúre vznikali rôzne smery – v USA to boli napr. Beatnici, postmodernizmus, v Európe potom neorealizmus, absolútna dráma

 

Organizácia jazykových prostriedkov

 • próza – hlavným vyjadrovacím prostriedkom je veta, pripomína prirodzenú formu bežnej reči, text je členený na odseky a kapitoly, slovná zásoba využíva všeobecnú a spisovnú slovenčinu, hovorovýjazyk, veľmi často sa objavuje priama reč, miestami sa vyskytujú cudzie slová alebo vulgarizmy, príbeh je doložený listy

 

Teória literatúry – OBSAH

Tematická výstavba

 • epika – má dej, príbeh je rozprávaný retrospektívne (hlavná rozprávací línia je prerušená a vracia sa do skoršieho časového rozmedzia – Sofia spomína naminulosť)

 

Rozprávač

 • Hlavným rozprávačom jeStingo, miestami rozpráva svoj príbeh tiež Sofie

 

Dej a kompozícia

 • Dej je rozprávaný retrospektívne v ichforme, tri časové roviny – Stingovmu prítomnosť,  rok 1947 v New Yorku, obdobie pred vojnou v Krakove a Varšave a obdobie počas vojny v Osvienčimu

 

Postavy

 • Stingo- rozprávač, mladý, sympatický, inteligentný, milý, počúva, poradia, neistý po citovej stránke
 • Sofia – komplikovaná osobnosť, krásna žena, snaží sa začať nový život, miluje hudbu a Nathana, nie je vyrovnaná s minulosťou, zožiera ju pocit viny
 • Nathan – človek dvoch tvárí, na jednu stranu inteligentný, vtipný a štedrý, na druhú stranu psychicky chorý, žiarlivý, drogovo závislý, tyran

 

Čas

 • Tri dejové línie – po vojne (1947) v New Yorku (Brooklyn)
 • Počas vojny v Osvienčimu
 • Pred vojnou v Krakove a Varšave

 

Význam oznámenie

 • hlavnou myšlienkou je kritika fašizmu, vojny, akékoľvek totality, neľudskosti, kolektívnej viny

 

LITERÁRNE HISTÓRIA – Spoločenské-HISTORICKÉ POZADIE

Politická situácia

 • dielo vzniklo v druhej polovici dvadsiateho storočia v USA, vtedy vládol prezident Harry Truman, bola zvrhnutá atómová bomba na Hirošimu, začala studená vojna

Každodenný život – ľudia boli šťastní, že skončila vojna, ale museli sa vyrovnať so svojimi stratami

 

Ďalšie druhy umenia

Pop-art -v vznikol pred rokom 1955 takmer súčasne v USA a v Anglicku ako reakcia na prevládajúci tendencie nefigurativ. smerov (ich izolovanosť od reality)

 • -obchodné reklamy,komiksové seriály, …
 • -zobrazuje človeka zahrnutého prvky konzumnej technickej civilizácie, masovými médiami a štandardným tovarom.
 • -tematicky zameraný najmä na prostredie veľkomesta
 • -ironické, provokujúce, konštatujúce aj poetizujúci poňatie
 • -ovplyvnení dadaizmom, surrealizmom, severoamerickým realizmom 30. rokov, inšpirovaný medzivojnovú koláží, comics a reklamou
 • -využívať prvky reálnych predmetov, odpadov, popr.ich zobrazuje a povyšuje na nové symboly
 • -čas boli koláže
 • -obraz a koláže mali odrážať novo objavený zmysel pre veľkomestskou, sociologickú a priemyselnú skutočnosť

 

Autor – William Styron

 • Američan
 • významný spisovateľ a novinár
 • zaujímal sa o nacistickej zločiny a holokaust
 • predstaviteľ južanskej prózy
 • v druhej svetovej vojne vstúpil do armády a zúčastnil sa bojov v Tichomoria
 • jeho romány sa zaoberajú otázkami trestu a viny (nadväzuje na Dostojevského)

 

Inšpirácia daným dielom

 • podľa knihy je natočený rovnomenný film, hlavnú úlohu hrala MarylStreep, za toto stvárnenie (Sofia) dostala Oscara

 

Literárna kritika

 • román bol verejnosťou veľmi dobre prijatý, stal sa najslávnejším autorovým románom

 

Porovnanie

 • o koncentračných táboroch písal napríklad aj Arnošt Lustig


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár