Pýcha a predsudok – denník (rozbor)

 

 Kniha: Pýcha a predsudok

 Autor: Jane Austenová (Jane Austen)

 Zaslal(a): Kaxa

 

 

Literárny druh:

 • epický román

 

Literárne smer / sloh:

 • Vďaka realistickému vystihnutie svojej doby sa radí medzi realistické autormi, žila avšak v romantickej dobe.

 

Ženské autorky tejto doby:

 • Emily JaneBrontëová – Búrlivé výšiny
 • CharlotteBrontëová – Jana Eyrová
 • Mary WollstonecraftShelleyová – Frankenstein

 

Miesto konania:

 • Viktoriánska Anglicka na konci 18. storočia, vidiek.

 

Hlavná myšlienka:

 • Autorka odmieta manželstvá z rozumu a bez lásky a vysmieva sa pochabosti a márnotratnosti, čo sú typické rysy vtedajšej spoločnosti.

 

Rozprávač:

 • Autorka je vlastne rozprávačka celého príbehu.rozprávanie v er-forme.

 

Celková charakteristika:

Pýcha a predsudok je idylické-ironická komédia o ženenia a vydaj. Idealizmus sa prejavuje vierou, že intelekt dokáže zbúrať spoločenské bariéry. Román ale zároveň veľmi realisticky hodnotí rodinné vzťahy a snahy matiek nájsť pre svoje dcéry vhodné ženíchov. Ironizuje hlavne ziskuchtivosť, túžbu po vyššom spoločenskom postavení, pokrytectvo a faloš.
Pýcha a predsudok sa radí k rodinným románom, ktoré sa objavujú na konci 18. Storočia a vykresľujú bežný život strednej triedy. Ústredným miestom je dom a domácnosť a osudy a bežné starosti jeho obyvateľov – najmä žien. Preto boli tiež určené najmä ženským čitateľkám.

 

Slovná zásoba (jazyk a štýl):

Dielo je napísané jednoduchým spisovným jazykom, prevažujú slová štýlovo neutrálny, pomerne často sa vyskytuje irónie. Text je dejový, prevažuje štýl rozprávací a základným prostriedkom vo výstavbe texte je dialóg, reč postáv je priama, bez ďalšieho hodnotenia autorom a často aj bez úvodné viet. Práve samostatnosť dialógov približuje tento román skôr ku konverzačnému drámy a tým sa výrazne odlišuje od ostatných vtedajšej tvorby. Dej je rozprávaný chronologicky, bez odbočiek, opisné pasáže sú obmedzené na minimum a prevažujú vecné popisy.

 

Charakteristika postáv:

Elizabeth – hlavná postava, druhá zo sestier Bennetových, Elizabeth je múdra, tvrdohlavá a prezieravá. Jej pohľad na svet je demokratický as touto postavou sa sama Austen stotožňuje.
Pán Darcy – veľmi bohatý, zo začiatku sa chová pyšne, stroho a povýšene, ale neskôr sa odpútava od svojich predsudkov voči nižším spoločenským vrstvám.
Pán Bingley – veľmi úprimný a láskavý, ale nechá s sebou ľahko manipulovať.
Jane – najstarší zo sestier Bennetových, veľmi krásne veselé dievča s dobrosrdečnú povahou.
Pán Bennet je múdry človek, ktorý si ale vzal veľmi hlúpu ženu. Pozerá sa na všetko s nadhľadom a hlúposťou jeho ženy i mladších dcér sa bavia. Naopak Elizabeth a Jane si veľmi cení.
Pani Bennetová si dala za jediný svoj životný cieľ vydať svojich päť dcér, a tak keď sa na dohľad objaví akýkoľvek možný nápadník, pani Bennetová sa okolo neho začne rozplývať, čím ale svoje dcéry len strápňujú. Ona ale myslí len na ich dobro a svojim dcéram chce zaistiť spokojnú budúcnosť.
Ostatné sestry Bennetová – Mary – stále zamyslená nad filozofickými otázkami, dianie sveta ide skôr mimo nej. Najmladší Kitty a Lydia sa naháňa len za dôstojníkov a od toho sa odvíja aj ich hlúpe a trápne správanie. Obe sú veľmi povrchné.

 

Dej a kompozície:

Dej sa odohráva na Anglickom vidieku. Kniha rozpráva o rodine Bennetových žijúci na vidieckom sídle v Anglicku. Príbeh začína tým, že Pani Bennetová, matka piatich dcér, ktoré chce za každú cenu čo najlepšie vydať., Sa dozvie, že sa do susedstva prisťahoval mladý, bohatý a slobodný muž pán Bingley, zoznámi sa s ním na plese a jej najstaršia dcéra Jane sa do neho zamiluje. Spolu s ním je na plese aj jeho priateľ pán Darcy, ktorý je bohatší ako Bingley, a pôsobí pyšne, povýšene a navyše sa pohŕdavo vyjadril o druhé najstaršie dcére Elizabeth. Darcy je presvedčený, že si Jane chce pána Bingleyho vziať len kvôli peniazom, a tak ho odváža späť do Londýna, ale Jane aj Bingley sa trápi pre nešťastnú lásku. Pán Darcy sa ku všetkým chová povýšene a stroho. Lízu z vysoká prehliada, keďže nie je ani dosť pekná ani bohatá, ale udivuje ho, že ona jediná sa z celej spoločnosti okolo neho netočí a postupne sa do nej zamiluje. Keď Lízu požiada o ruku, počíta s tým, že ponuku rozhodne prijme. Elizabeth ho však tvrdo vyvedie z omylu, keď ho odmietne a ešte obviní z toho, že prekazil veľkú lásku jej sestry s Bingleyem len kvôli tomu, že nie sú zrejme pre neho dosť dobré. Darcy si slová Lízy si vezme na srdce snaží sa svoju chybu napraviť. To veľmi imponuje Elizabeth as Dacym sa nakoniec zasnúbi, rovnako ako Jane s Bingleyem.

Dej je chronologický a graduje.

 

Okolnosti vzniku diela:

Hlavným zdrojom, odkiaľ autorka čerpá inšpiráciu pre svoje romány, je bežný život jej spoločenskej vrstvy. Vo svojich dielach opisuje každodenný život, problémy i zábavu tak, ako je sama prežívala. Austen dosiahla v porovnaní s inými ženami vo svojej dobe vysokého vzdelanie, a preto sú aj jej hrdinky rozumné a prezieravé.

 

Vplyv diela:

Pýcha a predsudok bola už v čase svojho vydania čitateľsky obľúbená a v priebehu 19. st. si získavala stále nových priaznivcov. Že ani dnes jej popularita neopadá, dokazuje to, že skončila na druhom mieste v britskej ankete o najobľúbenejší britskú knihu. Pýcha a predsudok poskytla základnú zápletku mnohých súčasným romantickým komédiám.

Tento román sa dočkal niekoľkých filmových spracovaní, k najznámejším patrí rovnomenný seriál BBC a potom tiež najnovšie spracovanie z roku 2005 s Keirou Knightley v hlavnú úlohu.

 

Literárna kritika:

Anti-romantička, v čase, keď žila, budila skôr posmech.

 

Autor:

Jane Austen bola anglická spisovateľka, zakladateľka moderného rodinného románu v anglickej literatúre. Najviac zaujala Jane Austen svojimi romány. Vo väčšine z nich je ústredným motívom myšlienkové a emocionálne zrenie mladé hrdinky, skúma svet z ženského hľadiska, vychádza zo znalostí ľudskej povahy. Vytvára vo svojich románoch životné postavy, nedostatky jej hrdinov vychádzajú predovšetkým zo zlej rodinnej výchovy. Všetky jej zápletky sa zaoberajú láskou, aj keď o nej zriedka priamo hovoria.

 

Rozum a cit – 1811, prvý autorkin román je príbehom citového a morálneho dozrievania dvoch sestier. Pôvodný spracovanie románu listovou formou nebolo nakladateľom prijaté, preto ho Austen prepracovala na rozprávanie s dialógmi v tretej osobe.

Pýcha a predsudok – 1813, najvýznamnejšie autorkino dielo je príbehom rodiny Bennetových, predovšetkým druhej z piatich dcér, Elizabeth. Pýcha a predsudok vstupujú do jej vzťahu s Darcym, ktorý je typom anglického džentlmena. Nakoniec nájdu cestu k vzájomnému porozumeniu.

Mansfieldske panstva – 1814, príbeh o moderné Popoluške
Emma – 1816, o živote v uzavretom vidieckom spoločenstve a psychológie nezávislé, ale sebecké a snobské hrdinky.
Northangerské opátstva – 1817, výsmech falošné sentimentalite, vzniknuté na základe čítania gotických románov.

Presviedčanie – 1818, posledný román je tiež postavený na odstraňovanie nedorozumenia v citovom vzťahu hrdinov – Anne Elliotová a námorného dôstojníka Wentwortha.

Sanditon – mal byť v poradí siedmym románom Jane Austen, ale autorka ho nestačila dokončiť. Keď začala začiatkom roku 1817 jeho prvej kapitoly, bola vážne chorá a zostávalo jej necelých šesť mesiacov života. Na základe rozsiahleho fragmentu dielo dokončila autorka vystupujúci pod pseudonymom Marie Dobbsová.

 

Historické súvislosti:

Romantizmus VO SVETOVEJ LITERATÚRE

 • umelecký smer, ktorý sa v európskom umení objavuje koncom 18. a v 1.pol.19.stol.
 • autori vystupujú ako géniovia, ktorí hľadajú a nachádzajú pravdu a tvorí výnimočné hodnoty.Búri sa ako silní, nepochopenie a osamotenia. Spoločnosť vidí ako pokryteckú, svet považujú za nespravodlivý.
 • kolískou Anglicka a Francúzska, veľké centrum tiež Nemecko.
 • základná romantický rozpor je daný napätím medzi snom, fantáziou a osudovo a historicky danú skutočnosťou.Romantické prvky sú : Postava vydedenca, stredoveké tému, láska k prírode, záľuba vo všetkom necivilizované … Čistý romantizmus sa moc nevyskytuje, skôr sa prelína s ostatnými štýlmi. V tomto období vzniká tiež historický román (zakladateľ – W .Scott, hlavný hrdina je idealistický rojko, končí tragicky).

 

Základné rysy:

romantický hrdina = často splýva s autorom, je to človek výnimočný, neschopný prispôsobiť sa.

láska = býva cieľom hrdina, ale väčšinou nešťastne miluje svoj ideál.

silná subjektívnosť diela = autor vyjadruje svoj názor a často sám vstupuje do deja.

 

delenie romantizmu

 • a)revolučné – autor neuteká pred skutočnosťou, jeho hrdinovia sa búria
 • b)konzervatívny – autor sa snaží skutočnosti uniknúť do minulosti alebo náboženských predstáv, hrdinovia nenachádzajú riešenie.

 

ANGLICKO

George Gordon Byron – najznámejší anglický romantický básnik, pochádzal z Londýna, mladosť prežil s hysterickú matkou, študoval Cambridge, bol členom snemovne, veľa cestoval, poburoval spoločnosť svojimi výstrednosťami a názory. Zomrel na následky malárie v Grécku, kde bojoval proti Turkom.

Dielo: Childe Haroldova púť = epos o 4 spevoch, obsahuje všetky romantické prvky, hlavný hrdina zhnusený životom putuje do rôznych krajín, kde sa odohrávajú rôzne bitky, končí na pustom pobreží.

Don Juan = označované ako literárne kuriozita. Hlavní hrdina rozpráva svoje životné zážitky, ale je tu aj rad úvah o svete a zábavných anekdot.

Džaur = hl. hrdinnou je neznámy muž, ktorý v mladosti zabil svojho soka v láske. Aby utiekol pred výčitkami, ide do kláštora. Po čase tam príde iný muž, ktorému sa Džaur vyspovedá, ale nevie, že neznámy muž je synom muža, ktorého Džaur zabil. Džaur sa aj na smrteľnej posteli trápi.

Beppo = poviedka o talianskych sexuálnych mravoch

Percy Bysshe Shelley – pochádzal zo šľachtickej rodiny ale čoskoro sa vzoprel konvenciám, študoval Oxford, ale bol vylúčený, od 1818 žil v Taliansku. Zahynul v morskej búrke pri plavbe na vlastnej plachetnici. Jeho manželka Mary Shalley je autorkou Frankensteina. Mal slobodomyseľné myšlienky, cit pre sociálnu spravodlivosť a vzťah k prírode.

Dielo: Odpútaný Prometeus = veršované lyrickej dráma. Jupiter utláča Prometea, ktorý za pomoci démona sídliaceho v hlbinách Zeme (symbol večnosti) Jupitera zvrhne a sám je odpútaný, čím končí útlak Bohov a nastáva čas ľudskej slobody, lásky a radosti.

Cenci = tragédie podľa skutočnej udalosti. Bohatý šľachtic Cenci týra celú rodinu. Zabije manželku, dvoch synov a zbije dcéru. Zvyšok rodiny sa spikne a zabije ho. (Vraždy sa zúčastňuje aj pápežský legát.) Keď sa vražda vyšetruje, povie pápežský legát, že to spáchala Cenciho rodina a tá je odsúdená. Majetok pripadá cirkvi. (!)

John Keats – domnieval sa, že básnické dielo má krásnu formou vyjadrovať pravdivý obsah. Písal sonety, balady a ódy.

Dielo: Óda na grécku urnu

Walter Scott – zakladateľ hist. románu, narodený v Škótsku, vyštudoval právo a pôsobil ako advokát, od detstva zbieral a zapisoval ľudové balady a rozprávanie, bol očarený starobylými príbehy zo škótskych dejín. Začal písať básnické poviedky. Zomrel na svojom zámku.

Dielo: Wawerly = 1.hist. román o jednom škótskom rodu.

Ivanhoe = román zo stredovekých angl. dejín. Mladý rytier Ivanhoe sa zamiluje do Lady Brunhildy, o ktorú sa uchádza aj normandský križiak. Ivanhoe sa zúčastní krížovej výpravy, preslávi sa a stane sa obľúbencom kráľa. Rovnako ako Rowena sa ale dostane do zajatia Normanov, je ranený a ošetruje ho krásna Rebeka, ktorá sa do neho záľuba. Chystá sa sprisahania, ale kráľ Richard tomu zabráni, ujme sa znovu vlády, Ivanhoe sa ožení s Rowena a Rebeka je obžalovaná z čarodejníctva. Ivanhoe ju zachráni a ona utečie z Anglicka.

Jazernej panna = básnická poviedka o škótskom panovníkovi, ktorý sa dostane do divokej krajiny, prijme pohostinstvá krásne dievčatá, zamiluje sa do nej, dvorí sa jej, ale nevie že je dcérou znepriateleného rodu Daglesů. Idylu naruší príchod ozbrojených povstalcov proti kráľovi, ale všetko končí dobre. (Kráľ im daruje milosť.)

 

FRANCÚZSKO

– autori sa stavali kriticky k domácej klasicistický tragédii (vyzdvihli len Shakespeara), zdôrazňovali citovosť a motív návratu k prírode, hlásili sa k dielu JJ Rousseaua. Romantizmus sa občas prelína s realizmom (pr. Stendhal – patrí skôr k realistom)

Viktor Hugo – básnik, dramatik a prozaik, narodený v rodine republikánskeho dôstojníka, študoval vojenskú školu, potom sa plne venoval literatúre. Bol stúpencom Napoleona. Žil 18 rokov v exile (odporcu Napoleona III.), Po návrate do FR sa stal poslancom a senátorom. Zomrel v Paríži.

Dielo: Legenda vekov = cyklus epickej poézie, vyzdvihuje stredovek (katolíctvo), inšpirácia pre rad českých autorov (Vrchlický, Machar, Neruda)

Ódy a balady

Muž ktorý sa smeje = keď bol tento muža ešte malý, v detskom súboji mu súper rozrezal ústa (vyzeral, že sa stále smeje.) Pán jeho rodičov si ho obľúbil a ukazoval ho ako atrakciu. Keď muž dospel, stal sa revolucionárom a všetkých, ktorí sa mu smiali, poslal na gilotínu.

Chrám Matky božej v Paríži

Bedári (Úbožiaci)

Alfred de Musset – dôverný vzťah s romantickou George Sandovou.

Dielo: Spoveď dieťaťa svojho veku = osudy šľachtica Octavia, ktorý má chorobu storočia = beznádej a sklamanie. Prežije milostné sklamanie a začne žiť zhýralec. Zoznámil sa so staršou vdovou Brigitou, trápia ju žiarlivými scénami, čím nakoniec vzťah rozbije. Odchádza a vylieči ho len Boh. Román, má autobiograf. rysy, M.ho písal pod dojmom rozchodu sa Sandovou.

Alexandre Dumas st.  jeden z najobľúbenejších autorov svojej doby. Písal úspešnej divadelnej historické hry, v ktorých vyjadroval romantickej pocity svojej generácie. Nebola pre neho dôležitá hist.věrnost, ale išlo mu len o dobrodružnosť a napínavosť deje.

Dielo: Čierny tulipán

Gróf Monte Christo

traja mušketieri

Henrich III. a jeho dvor

 

NEMECKO

Novalis

Dielo: Heinrich von Ofterdingen = Modrý kvet – román

Bratia Grimmovci (Jacob a Wilhelm) – zakladatelia modernej germanistiky

Dielo: Rozprávky pre deti a celú rodinu = podobné rozprávkové typy ako u Němcovej a Erbena.

 

RUSKO

Alexander Sergejevič Puškin – narodený v Moskve, jazykovo a literárnou nadaný, pracoval na ministerstve zahraničia v Petrohrade, viedol bohémsky život, priatelil sa s dekabristi. Zomrel na následky zranení v súboji.

Dielo: Eugen Onegin – román vo veršoch. Hl. hrdina je mladý znudený Onegin, odíde na vidiek, kde po smrti strýka zdedí veľký majetok. Spriatelí sa s romantikom Lenským a dcérami Larini Oľgou, snúbenicou Lenského, a Tatianou, ktorá sa do Onegina zamiluje. Napíše mu list, ale on ju odmietne až nudy sa dvorí Oľge. Vzbudí žiarlivosť Lenského a v súboji ho zabije. Cestuje a po návrate ich znovu oslnený Tatianou, ktorá sa už ale vydala a ikdyž ho miluje, odmietne ho.

Kapitánova dcéra = historická poviedka, šľachtic sa zamiluje do kapitánskej dcéry Márie, zoznámi sa s budúcim povstalcov Pugačevem a za túto známosť je odsúdený. Nakoniec mu ich ale udelená milosť. (Marie o to žiada cárovnú.)

Piková dáma = novela o kartovým hráči inžinierovi Hermanom, ktorý ide do domu grófky zistiť tajomstvo 3 kariet, ktoré vyhrávajú. Na schodoch stretne grófku, tá sa ho zľakne, upadne a pred smrťou mu ešte tajomstvo prezradí. Ide hrať, 2x vyhrá veľké množstvo peňazí, keď však staví na 3.kartu, tá sa ukáže ako piková dáma, on prehráva a zošalie.

Boris Godunov = hist. dráma zo skutočnosti. Po smrti cára Fjodora sa vlády ujíma Boris Godunov, vládne kruto a pri ťahaní umiera, cárom sa stává Lžidimitrij. Ľud mu ale neprivolá slávu, pretože popravil Godunova ženu a deti.

Michail Jurijevič Lermontov – zo šľachtickej rodiny, vychovávaný babičkou, študoval v Moskve, vylúčený, potom vyštudoval dôstojnícku školu, viedol bohémsky život, mal proticarské názory. Zabitý v súboji.

Dielo: Démon = existuje asi 8 verzií tejto poémy. Démon je vyhnaný z raja, nechce pôsobiť zlo, očarí ho kňažná Tamara, vyzná jej lásku, ale ona odíde do kláštora. Démon nakoniec Tamaru presvedčí o svojej láske, ale jeho bozk znamená smrť. Tamara zomrie a zlo je porazené.

Hrdina našej doby = 5 noviel, ktoré spája postava GAPečorina, líči tragickú lásku, potom formou denníkov celý Pečorinův život, súboj s priateľom …

Maškaráda = div. hra. Arbeninova žena stratí na plese náramok, nájde ho iná žena a ako prísľub lásky ho dá svojmu mužovi. Arbenin ho zbadá, žiarli a nakoniec svoju ženu Ninu otrávi. Dielo bolo zakázané a preto Lermontov pridal koniec, kde Arbenin zošalie, keď sa dozvie o vedľajšej žene nevine. Do deja vstupuje neznámy muž s maskou, preto Maškaráda.

 

realizmus

 • umelecký smer, ktorý prevládol v literatúre vo 2.polovici 19.st.z lat. realis = vecný, skutočný

 

Vo 2.pol.19.st. sa:

 • rozvíjajú prírodné a technické vedy
 • presadzuje sa exaktné myslenie / vedecké postupy sú založené na matematických výpočtoch /
 • nastáva rozvoj priemyselnej výroby
 • ľudia veria v rozum a zmyslové poznanie
 • vo filozofii sa rozvíja tzv. pozitivizmus – smer, ktorý presadzuje, že len to je skutočné, čo možno dokázať zmysly a skúseností
 • objavuje sa snaha uplatniť tie isté vedecké postupy v literatúre – spisovatelia i kritici začali chápať literatúru ako vedeckú analýzu spoločnosti

 

Znaky realizmu:

 • pravdivý obraz skutočnosti / bez idealizácie /
 • presné a všestranné štúdium života spoločnosti a vnútra človeka
 • realistický hrdina je typický jednotlivec / zatiaľ čo romantický hrdina bol človek výnimočný /, v priebehu deja sa mení a vyvíja, niekedy je ústredné hrdina nahradený kolektívom
 • autor sa priamo nezúčastňujú deje, stoja akoby nad príbehom, svoj názor uplatňuje výberom faktov, téme, postáv
 • kritika nedostatkov v spoločnosti – kritický realizmus
 • nové výrazové prostriedky: hovorová reč, nárečie, archaizmy

 

ANGLICKO

sestry Brontëová

– dcéry kaplána, vychovávané prísne na fare v nehostinnej severnom Anglicku

– Anna, Emily a Charlotte – všetky literárnou činné

– ich diela tvorí prechod medzi romantizmom a realizmom

 

Charlotta Brontëová

Jana Eyrová – nepekná dievča, získala vzdelanie a zamilovala sa do staršieho muža pána Rochester, stala sa vychovávateľkou v dome jeho šialené ženy – sklamanie – odíde – vráti sa až keď je Rochester starý

 

Emily Brontëová

Búrlivé výšiny – vresoviská, román o rozbúrených vášňach dvoch generácií dvoch rodín, nalezenej Heatcffith – veľmi obľúbený, všetko podfarbené túžbou po majetku, príbeh rozprávať s odstupom času starú slúžkou, ktorá tam bola zamestnaná.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár