Proces – denník (rozbor)

 

 Kniha: Proces

 Autor: Franz Kafka

 Zaslal(a): Szskey

 

 

Jazykový plán:

Autor užíva spisovného jazyka, rozpráva dej v er-formě. Postavy prihovárajú priamu rečou, ale prebiehajú aj vnútorné monológy hlavného hrdinu Jozefa K. Využívaný je štýl proste oznamovacie a popisný. Dôkladne je líčenie atmosféra rôznych miest (napr. Dusná atmosféra v súdnej budove, evokujúca stiesnenosť a strach). Autor používa slohovo bezpríznakových slov. Rozprávanie je akoby nezaujaté a rozprávač je k osudom Jozefa K. ľahostajný.

 

Tematický plán:

Proces je, ako už názov napovedá, románom z prostredia súdov, ktoré Kafka ako vyštudovaný právnik dobre pozná (po štúdiách bol dokonca rok na súde zamestnaný).

Hlavným hrdinom románu je Jozef K., prokurista veľké banky v nemenovanom meste (podľa niektorých znakov sa všeobecne usudzuje na Prahu). V deň svojich tridsiatych narodenín sa Jozef K. neprebúdza sám. Do jeho bytu vnikli dvaja muži s príkazom zatknúť ho. Dôvod zatknutie mu nie je oznámený (a nie je mu oznámený až do samého záveru knihy). Pretože sám o žiadnom previnenie nevie, od začiatku opakuje, že je nevinný.

Hlavný hrdina je ponechaný na slobode a postupne predvolaním na výsluchu a vyšetrovanie na pôdu činžiaku za centrom mesta, kde sídli kancelárie súdu. Súd sa podľa Kafkovho líčenia vyznačuje prítmím a nehybným vzduchom plným prachu dokresľujúcim dusnú atmosféru strachu a pochybností. Jozef K. považuje spočiatku obžalobu za omyl, či nezmyselné udania a berie všetko, čo s procesom súvisí, ako žart. U výsluchu odmieta vypovedať a prítomné udiví svojim negatívnym stanoviskom. Snáď aj preto sa do samého konca nedozvie predmet obžaloby a je ponechaný vo stravujúci neistote.

Postupom času sa začína Jozef K. znepokojovať a pokúša sa svoj proces ovplyvniť. Využíva rôznych prostriedkov: vyhľadá radu advokáta, ale pokúša sa súd ovplyvniť aj prostredníctvom maliara sudcov. Dozvedá sa, že súd predstavuje rozvetvenú, neprehľadnú organizáciu fungujúca podľa vlastných pravidiel. Zisťuje, že súd neuznáva hmatateľné dôkazy neviny a ovplyvniť ho je prakticky nemožné. Advokát vysvetľuje, že skutočné zbavenie viny neexistuje, možný je iba odklad procesu. Stupňujúci sa snaha ovplyvniť proces predstavuje bremeno obrovské námahy, ktorá vzbudzuje neznesiteľnú neistotu aj v človeku, ktorý si bol pôvodne svoju nevinnú úplne istý. Jozef K. pochybuje sám o sebe, nikdy neuvidí svojich sudcov ani nepočuje rozsudok.

V predvečer svojich 31 narodenín je odvedený do opusteného lomu dvoma mužmi v oblekoch. Jeho rozsudkom je smrť ranou dýky do srdca. Odpor zo strany zlomené osobnosti sa už nedostavuje.

 

Postavy:

Jozef K. je úspešný úradník, do ktorého života náhle zasahuje vyššia sila v podobe mocnej ruky byrokracie. Akákoľvek vzbura je márna. Sila, ktorú nemôže ovplyvniť, nakoniec ukončí jeho život, bez toho aby sa bránil.

námestník – prototyp oportunistického byrokrata. Využíva zaneprázdnenosti hlavného hrdinu procesom a derie sa na jeho post.

advokát – osoba v službách všemocného systéme. Nižšia článok rozvetvené organizácie, ktorý ju nedokáže ovplyvniť, hoci je jej súčasťou.

maliar súdov – šedá eminencia súdneho dvora, ktorá má síce určitý vplyv na konkrétne sudcu, napriek tomu ale fungovanie celého systému neovplyvní.

strýko – bohatý strýko Jozefa K., ktorý nad ním drží ochrannú ruku. Autor tu čerpá z vlastných skúseností, pretože aj jemu v práci a inde pomáhali bohatí príbuzní predovšetkým z matkinej strany.

Leni – slúžka vplyvného strýka. Jedna z mála ženských postáv knihy, ktorá vnáša svetlo do temného príbehu.

mrskač – osoba prostredníctvom ktorej súdne organizácie fyzicky trestá svojich zamestnancov. Umocňuje pocit desu, ktorým má súd pôsobiť.

 

Výklad diela:

Proces je jedným z najvýznamnejších literárnych obrazov daného obdobia. Zachytáva pohnutú atmosféru toľko príznačnou pre celé dvadsiate storočie. Predstavuje vojnu v čase mieru – vojnu človeka so sebou samým a predovšetkým s odľudštenými byrokratickými inštitúciami, ktoré sú hluché k problémom obyčajného človeka.

 

Kompozičné plán:

Jedná sa o psychologický román, ktorého dej sa realizuje v udalostiach.

Kompozícia románu je rámcová – dej sa odohráva v priebehu jedného roka a je ohraničený narodeninové dni hlavného hrdinu Jozefa K. Postup rozprávania je chronologický, hoci o presné poradie kapitol Kafkovho rukopisu sa vedú dodnes spory.

Účinok textu na čitateľa je umocnený mizivým účinkom počínanie Jozefa K. v jeho procesu. V priebehu románu sa strieda aktívna snaha ovplyvniť činnosť súdu s rezignáciou a zmierením s udalosťami.

Román je tvorený jedenástich dokončenými kapitolami a šiestich ťažko chronologicky zatriedeným fragmenty.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár