Babičky – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Babičky

 Autor: Petr Šabach

 Zaslal(a): Ivak1

 

Petr Šabach

Narodený 23.8.1951 v Prahe

Vyštudoval Filozofickú fakultu UK

Od r. 2001 spisovateľom na voľnej nohe

V súčasnosti vyučuje tvorivé písanie na Literárne akadémii v Prahe

 

Významné diela:

1986-Ako potopiť Austrálii

1993-Šakalí leta

1994-Hovno horí

1998-Babičky

2001-Opité banány

2003-Štyria muži na vode

2006-Občiansky preukaz

2012-Maslom dole

 

Jeho diela patria medzi súbormi poviedok alebo novely s autobiografickými prvkami. V kontexte slovenskej literatúry nadväzuje Petr Šabach na tvorbu Jaroslava Haška, Bohumila Hrabala, Zdeňka Jirotka či Josefa Škvoreckého. Tvorba Petra Šabacha býva však najčastejšie porovnávaná s tvorbou jeho súčasníka Michala Viewegha. Obaja určitú časť svojho diela venovali problematike dospievania v období komunizmu

 

Babičky

Príbeh je rozprávaný v er -forme,

Kompozícia: chronologická

Literárny druh a žáner: próza, román, humoristická poviedka

Jazyk: spisovný aj nespisovný, hovorový, vulgarizmy, cudzojazyčné výrazy

 

Hlavné postavy

Hlavný hrdina Matej Nie je charakterizovaný žiadnym zvláštnym nadaním, ako malý chlapec je vždy skôr účastníkom rôznych dobrodružných príhod než ich iniciátorom. Veľmi jeho vývoj ovplyvní uvedomenie si významu oboch charakterovo veľmi rozdielnych babičiek na jeho život.

Alenka je Matejovho prvá láska, jej postava nie je príliš zložitá, charakterizuje ju predovšetkým vzťah k hlavnému aktérovi. Neskôr sa zoznamuje s bohatým Nemcom Franzom a hoci miluje Mateja, dáva prednosť perspektívnejšiemu životu s Franzom vo Veľkej Británii.

Strečok Míľa predstavuje postavu typického komunistického fanatika, má však rad špecifických čŕt, ktoré ho robia nevšedným napríklad rozprávanie historiek bez pointy alebo snaha vypestovať paradajky v tvare päťcípej hviezdy. Jeho prvotné viera v komunizmus sa láme pri sledovaní vývoja udalostí roka 1968.

Pan Gruss / Rus, otec Alenky je typická postava človeka oslabeného totalitným režimom, obávajúceho sa o budúcnosť svojej rodiny. Jeho vývoj súvisí s veľmi špecifickým riešením tohto problému – striedavo si mení meno z pôvodného Gruss na Rus a obrátene podľa toho, či u neho preváži práve strach komunistického režimu.

Teta Daniela je tvrdá odporkyňa totalitného režimu, podobne ako strýko Míľa je aj ona charakterizovaná určitými špecifickými vlastnosťami ako je nadváha, neohrabanosť, starnutie a ľahší pomätenosť.

Babička Irena, matka Matejovi mamičky a tety Daniely je vzdelaná, láskavá a tolerantní stará dáma, chápajúce scestia a hrôzu totalitného režimu so silným vplyvom na hlavného hrdinu.

Babička Márie, matka Matejovho otca a strýka Míľu je zatvrdila komunistka s veľmi jednoduchým myslením, podobne ako babička Irena má aj ona silný vplyv na hlavného hrdinu.

Vladimír Gubajev je triedny Sigri a bitkár, Matejov dlhoročný spolužiak ruského pôvodu. Je to práve Gubajev, kto je iniciátorom rôznych dobrodružstiev, pri ktorých ako on, tak Matej získavajú prvé detské skúsenosti. Po udalostiach roku 1968 je zdrvený prístupom Sovietskeho zväzu k okupácii.

 

K hlavným postavám patrí aj otecko a mamička hlavného hrdinu, nie sú však dôležití pre dejovú líniu, ale spoluvytvárajú prostredie, ktoré formuje postavu protagonistami.

Do druhej kategórie patria postavy oboch starých otcov hlavného hrdinu, ktorí zomrú ešte pred jeho narodením. Obaja majú špecifický prístup k riešeniu svojich zdravotných problémov, netradične je opísaná aj ich smrť.

Román sa orientuje prevažne na udalosti a historky súvisiace so vzťahmi v rodine hlavnej postavy. Polovica rodiny, ktorú reprezentujú predovšetkým babička Irena a teta Daniela, je zameraná ostro proti totalite, druhá polovica tvorená strýkom milú a babičkou Máriou je výrazne komunisticky orientovaná. Napriek tomu spolu obe časti rodiny dobre vychádzajú a tvorí základy Matejovho vnímanie sveta.

 

Kniha je rozdelená do štyroch častí a epilógu.

V prvej časti sú predstavení všetci členovia rodiny hlavného hrdinu a celková atmosféra prostredie, v ktorom Matej vyrastá. Dej knihy sa začína narodením Mateja a premenovaním pána Gruss na Rusa. Rozprávač sa tiež vracia do minulosti, aby predstavil deduškov hlavného hrdinu a ich až humorne opísanie smrť. Zahŕňa obdobie jeho detstva a niekoľko úsmevných historiek zo základnej školy ako je výber športového krúžku napr. Box-skúšanie brušných svalov medicinbalom v ľahu, jazdenie na motocykli na plochej dráhe alebo výučba plávania s natiahnutou gumou cez celý plavecký bazén. Letecký výlet zorganizovaný strýkom milú pre Mateja, ktorý je práve vďaka babičke Márii v podguráženom stave.

Druhá časť popisuje zážitky aktérov spojené s príchodom sovietskych vojsk do Prahy v roku 1968 a rozpor v správaní medzi oboma babičkami, keď jedna chcela variť ruským vojakom boršč a druhá sa snažila o výrobu trikolóra ako protest proti okupácii. Tiež je tu vykreslený príbeh mladého muža zastreleného Ruským vojakom.

Tretia časť je venovaná Matejova ceste do Veľkej Británie umožnené vďaka žiadosti babičky Ireny k jej priateľku žijúci v Anglicku, ktorá poslala pozývací list pre Mateja, ktorý mu pomohol vycestovať. Skúsenosti Mateja s tvrdou prácou v Anglicku, učenie sa cudzieho jazyka a oboznámenie sa s novými priateľmi Slovákom Lacom a černošskými spolupracovníkmi bossom a Samom. Matej sa po čase vydáva za Alenkou, ktorá v Anglicku pracuje ako au pair, ale zisťuje že Alenka má už niekoho iného a tak sa zo smútku vracia domov.

V štvrtej časti autor opisuje skúsenosti hlavného hrdinu nadobudnuté v Juhoslávii a Grécku. K tejto ceste mu pomohol Gubajev. Matej sa zoznamuje s Jorgosom ktorý je komunistickým fanatikom, skôr väzneným a mučeným a ako protipólom je tu Kostas čo je brat Jorgosa, dobre prosperujúce kapitalista. Matej sa celú cestu po Grécku snaží Alici kúpiť tanier so správnym počtom stĺpov na gréckom pantheonu v nádeji, že sa k nemu vráti. Keď je späť zo svojej cesty, čaká na neho ale Alenkina svadobné oznámenia. Zomiera strýko Míľa.

Epilóg v závere knihy líči novembrovú atmosféru roku 1989, kedy vyráža s tetou Danielou do ulíc. Ale to už po smrti babičky Ireny, ktorá by sa tejto udalosti rada dožila.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár