Hovno hoří – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Hovno hoří

 Autor: Petr Šabach

 Zaslal(a): Michaela

 

HOVNO HOŘÍ, 1994

Kultúrny a literárny kontext

1) umelecký smer: moderný česká literatúra

2) literárne kontext: Michal Viewegh (Báječná léta pod psa), Halina Pawlowská (Vďaka za každé nové ráno), Jáchym Topol (Anděl)            

3) postoj k skutočnosti: V knihe je popisovaný život obyčajných ľudí, ich problémy na poli rodinnom, doba, v ktorej žijú, a hlavne život, kde sa neustále stretávajú cesty mužov a žien.

4) východisko diela: VZŤAHY medzi mužom a ženou, rozdielne vnímanie sveta.

5) inšpirácie, cudzie vplyv: Autor sa zaoberá predovšetkým rozdielom medzi pohlaviami v uvažovaní a náhľadu na život. Sleduje svojich hrdinov od raného detstva až po dospelosť.

 

Druhová charakteristika

1) literárne forma: próza

2) literárny druh: epika

3) literárny žáner: poviedka

 

Charakteristický z hľadiska autora

1) zaradenie do kontextu celej tvorby autora: skorá tvorba autora, ďalšie diela: Ako potopiť Austráliu, ďalej napr. Sfilmovaná poviedka Šakalí leta, babičky, Opité banány

2) autorský štýl: Satira, irónie, nadhľad, nostalgické ladenia.

3) autorov vzťah k téme, prostredie, dobe, atď .: Je tu pohľad autora, teda muža, a poviedky sú pretkávané pripomienkami jeho ženy Anny, ktorá slúžila ako predloha pre jednu z hlavných postáv. Autobiografické motívy.

 

Jazykové zdroje

1) aká podoba národného jazyka je použitá a prečo: spisovná, nespisovné aj hovorová

2) autorské reč, reč postáv: poetika Petra Šabacha je občas hrubá a zemitá, priama reč, občasné použitie vulgarizmov, jazyk spisovný, zrozumiteľný, blízky bežnému čitateľovi

3) umelecké prostriedky – figúra a trópov:

4) prostriedky irónie a satiry: napríklad v poviedke Stávka autor rozpráva o tom, ako raz sedel v krčmičke, kde sa kochá pohľadom na dva staré deduškov, ktorí sa neustále hádajú a chcú si niečo dokazovať. Po predvedení, že medveď kadiac môže mať tri metre a potom, čo jeden z nich vydrží dve minúty pod vodou, odchádzajú z krčmy ako najväčší priatelia.

 

V prípade epickej a dráma

1) dejová stavba diela: ich – forma, chronologicky zoradený dej, delenie do 3 samostatných poviedok (Stávka, Bellevue (krásna vyhliadka), Voda so šťavou)

2) osobná skúsenosť autora a jej odkaz: Dielo odkazuje na bežné situácie, ktoré nastávajú v každodennom živote. Autor mohol zažiť mnohé z nich.

3) prostredie, priestor deje: celý dej je vsadený do doby totality (50. roky), v malom meste

4) postavy: Anna – autorovho žena, Anduka, Peter, Petrov brat

 

  • Kniha je čitateľná, zábavná a pútavá. Páči sa mi, aký je autor a postavy. Ironia a satira pridali zábavu.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár