Pieseň starého námorníka – denník (rozbor)

 

 Kniha: Pieseň starého námorníka

 Autor: Samuel Taylor Coleridge

 Zaslal(a): Markéta Dlasková

 

 

Amuel Taylor Coleridge

 • 1772 – 1834
 • anglický romantický básnik, kritik a filozof
 • básnik „jazernej školy“
  • predstaviteľa prvej generácie anglických romantikov, ktorí dlhšiu dobu žili a sčasti aj spoločne tvorili v tzv. jazernom okrsku na severozápade Anglicka vCumberlandua Westmoreland
 • spolu so svojím priateľom WilliamomWordsworth je považovaný za zakladateľa anglického romantizmu
 • stal sa prívržencom ideálov Francúzskej revolúcie
 • štúdium na univerzite Cambridge – nedokončené
 • V Göttingene študoval filozofiu a nemeckú literatúru
 • neblahý vplyv na jeho duševný stav malo užívanie ópia, ktorému úplne podľahol
 • rozchod s manželkou a odcudzenia s  Wordsworth
 • zdravotný stav sa čiastočne zlepšil vďaka starostlivosti dr.Gillman – v jeho dome našiel azyl a žil u neho do konca života

 

Pieseň o starom námorníkovi

 • patrí do zbierky Lyrické balady
  • 1798
  • vydanie zbierky bolo považované za začiatok anglického romantizmu
  • vznikla v spolupráciWordswortha Coleridge
  • obsahuje 23 lyrických a lyrickoepických básní
   • najslávnejší z nich je úvodná báseň odColeridge- Pieseň o starom námorníkovi
  • lyricko-epická báseň
  • jazyk – spisovný, poetizmu, knižnej výrazy
  • téma – smrť X život, more, námorník, ľudská hlúposť
  • motív – albatros, loď, svadba
  • rým – abcba – prerývaný
  • kompozície – retrospektívnu

 

Hlavné postavy

 • námorník – neľudský, ustrašený, zlý, ľahostajný
 • posádka – nerozhodná, zneužíva situácie, falošná

 

Dej

Príbeh začína tým, že námorník začne rozprávať svadobčanom svoj príbeh.

Námorník bol veliteľom lodi a zabil albatros, ktorý sprevádzal celú loď is   posádkou. Posádka ho preklína, lebo zabil vtáka prinášajúce šťastie. Aj tí sa však potom prikláňa na   stranu námorníka as   činom súhlasí.

Potom prichádza pomsta za Albatrosové smrť. Námorník, ktorý albatros zabil, prežíva muky. Pri svojej pomste uvidí námorník na loďke hrať smrť a život kocky → losujú, kto prežije. Vyhrá námorník a posádka umiera.

Pri návrate sa loď potopí ku dnu a námorníka zachráni lodivod, ktorý ho odvezie na breh.

Námorníka pomsta tkvie v   tom, že musí jeho príbeh rozprávať všetkým.

 

Romantizmus v   svetovej literatúre

 • polovica 19. storočia

 

Spoločensko-historická situácia

 • obdobie medzi dvoma revolúciami (Francúzsko, Európa) – nádeje na nové spoločenské usporiadanie
 • vzrast moci buržoázie – obhajoba vlastných záujmov
 • živelný rozvoj priemyslu
 • neľudské pracovné podmienky
 • nenaplnené ani myšlienky nacionalizmu a liberalizmu

 

Romantizmus

 • literárne smer vo všetkých európskych literatúrach aj životný pocit a postoj človeka
 • kontrast prísny poriadok, norma X cit, sloboda, voľnosť
 • nadväznosť na sentimentalizmus – človek ako slobodní indivíduum, citovosť, fantázie, príroda
 • znaky
  • dôraz na city, fantáziu a vôľu
  • subjektívny vzťah k skutočnosti – individualizmus, kult výnimočné osobnosti
  • protiklad snov (ideálov) a dobové skutočnosti
  • obdiv k minulosti, mystike (inšpirácia gotikou), k   ľudovej slovesnosti, k   prírode, k   exotike
 • v  literatúre a umení
  • dôraz na tvorivú slobodu umelcov – voľnosť verše, kontrastnosť (krása v škaredosti, zlo v   podobe anjela), zmysel pre farebnosť, hudobnosť, zvukomalebnosť, obraznosť
  • obohatenie jazyka o ľudovú reč a archaizmy
  • hlavný hrdina sa myšlienkovo stotožňuje s autorom (niekedy aj podobou), neschopný sa prispôsobiť (lúpežník, vrah, kat), osamelý, jeho minulosť je záhadná, dezilúzia – život končí väčšinou tragicky
  • výnimočné prostredie: tajuplné jazero, temné lesy, skaly, cintorín
  • časté témy – nešťastná alebo nenaplnená láska
  • obľuba poézie – lyricko-epickej básne
  • próza – historický román a poviedka

 

Súčasníci

 • GeorgeGordon Byron, Emily Brontëová, Victor Hugo, Stendhal, Alexandre Dumas


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár