Odysea – denník (rozbor)

 

 Kniha: Odysea

 Autor: Homér (alebo Homéros)

 Zaslal(a): Barcheeba

 

 

Homér:

 • antický básnik – „slepý spevák“ → vnútorný zrak = pravý zrak
 • hovorí o sebe ako o „starom slepci“, starý = múdry, slepý = pravdivý
 • asi 7. – 8. storočia pred Kr. – archaické obdobie
 • je mu pripisované spísanie epických básní Iliada a Odysea

 

Odysea:

 • starogrécky epos, 24 spevov
 • nadväzuje na Iliada
 • priestor: cesta odTróji na ostrov Ithaka
 • čas: časová línia je románová → prepletený dejových línií, premyslená kompozícia (do tej doby nevídané), dej sa odohráva počas 40 dní, ale prostredníctvom rozprávania sa vracia späť k Odyseovho desaťročné putovanie.Čas však nehrá veľkú úlohu – Odyseus sa po dvadsiatich rokoch domov vrátil rovnako krásny a silný a mladý, ako odchádzal. Penelope sa snaží čas zastaviť – vo dne šije šat, v noci pare, čím získava čas pre Odyseov návrat.
 • jazyk: často sa vyskytuje priama reč, opakovanie formúl (rozumnýTelemachos, bohyne iskerná, Odyseus mnohými strasťami skúšaný, …), prirovnanie, verše, daktylský hexameter
 • dve dejové línie: Odyseus sa vracia domov,Telemachos sa vydáva pátrať po otcovi. Obe línie sú paralelné, obom hrdinom sa v rovnakú chvíľu dejú rovnaké veci ale na inom mieste – obaja putujú, obaja hodujú u kráľov, obaja rozpráva, obaja sa kúpu, obaja sa v rovnakú chvíľu vracajú na Ithaka, obaja idú k pastierovi. Po spojení dejových línií sa mení ráz príbehu – už sa neputuje, teraz sa bojuje proti ženíchom.
 • dva príbehy – rozprávanie o Odyseovi (ktorý sa zároveň stáva rozprávačom, ale tiež je mu rozprávanie) a príbeh Odyseus už má všetky dobrodružstva za sebou, teraz sa len vracia domov. Telemachos svoj príbeh ešte len hľadá, dospieva.
 • prorocké futurum= už od začiatku vieme ako to dopadne (proroctvo, sľub bohyne Atény, že ženísi budú potrestaní, až sa Odyseus vráti), zaujíma nás priebeh, nie koniec
 • „Odysea ľsti“ – lži, ktoré ale nie sú ďaleko od pravdy.V prestrojení za chudáka rozpráva Odyseus svoj príbeh podľa pravdy, ale s inými menami a názvami miest.
 • veci sú popisované podľa svojho pôvody – keď sa na scéne objaví nový človek, musí najskôr vysvetliť odkiaľ pochádza (pôvod =arche)
 • jednotlivé osudy sú ovládané bohmi – ako sa bohovia rozhodnú, tak sa stane.Bohyňa Aténa sprevádza Odysea aj TELEMACHOU a mení im podľa potreby podobu. Postavy nekonajú zo svojej vlastnej vôle.
 • V priebehu sa stále opakujú dve činnosti: jej sa a rozpráva sa.Vždy sa najskôr jej, aby sa potom mohlo rozprávať, čo nás definitívne zasýti.
 • Hostiny: božská hostina, obetné, rozprávací, záhubní (poseldnívečera), pokrvné (rituálny – „keď spolu Večera, sme si rovní“, zajesť = spojiť sa), metamorfózní (zjedia a premení sa), podsvetnej (Odyseus vchádza do podsvetia, puto živí-mŕtvi)
 • Odyseus: poloboh, hrdina – vydržal osud, ktorý by žiadny iný človek neprekonal.Syn Laert a Antikele, kráľ ithacký. Nad ostatnými víťazí svojimi lstmi aj bojaschopnosť. Je preslávený pre vynález trójskeho koňa – prekabátil Trojany.
 • Obsah: Odyseus si na ceste domov z Trójskej vojny rozhnevá boha morí Poseidóna a ten sa rozhodne znemožniť mu návrat.Odyseus zažíva na svojej ceste rôzne dobrodružstvá a útrapy – bojuje sa zúrivú saní Skyllou, len o vlások sa dostane z pazúrov vodného víru, ktorý vytvára morská obluda Charybda, oklame kúzelníci Kirké a dokonca aj navštívi podsvetia. Nakoniec vďaka pomoci svojej patrónky bohyne Athénypo 10 rokoch blúdenia šťastne dorazí domov, ale svoj dom nachádza v obkľúčení nápadníkov jeho ženy Penelopa, ktorá mu aj napriek dlhé odlúčenie zostala verná. Odyseus sa jej dá spoznať pri zvláštnej skúške, ktorú si kráľovná vymyslí, aby odradila dotieravé muža. Iba on jediný totiž dokáže napnúť svoj starý luk. Spolu so svojím synom TELEMACHOU, ktorý ho už dlho hľadal (na svojej Odyseus ceste navštívil aj kráľa Meneláa, manžela krásne Heleny), nápadníkov pozabíja a ujíma sa vlády.

 

Odyseus sa práve prebudil po strastiplnej ceste opäť na rodnej Ithake, ale nespoznáva ju, pretože mu bohyňa Aténa zahalila zrak a jeho samotného premenila v   chudáka, aby ho nikto nepoznal a nezmaril tak plány na pomstu proti nápadníkom, ktorí mu rozkrádajú majetok. Na tejto ukážke je dobre vidieť, ako veľmi majú bohovia postavy vo svojich rukách a môžu nimi hýbať ako s   bábkami.

Zároveň stojí za povšimnutie Odyseovho reakcie, keď zistil, že je zase na cudzom ostrove. Po mnohých zlých skúsenostiach zo svojho putovania sa bojí toho, čo ho asi na novom ostrove čaká. Netúži ale po žiadnom dobrodružstve. Jediné, čo chce, je navrátiť sa konečne domov k svojej žene a svojmu synovi a nastoliť znovu poriadok. Aténa ale pozná ľudskú hlúposť a unáhlenosť, a tak mu radšej zahalila zrak, aby náhodou svoj veľkolepý návrat nepokazil unáhlenými reakciami.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár