Na ceste – denník (rozbor)

 

 Kniha: Na ceste

 Autor: Jack Kerouac

 Zaslal(a): Shady173

 

 

Autor:

Jack Kerouac (vlastným menom Jean-Louis Lebris de Kerouac) narodený 12. marca 1922 bol americký spisovateľ, básnik a prozaik. Kerouac bol jeden z   najvýznamnejších predstaviteľov americkej beatnickej generácie a jeho román „Na ceste“ sa dokonca stal beatnickým manifestom.(Manifest – dielo reprezentujúce názory a postoje literátov. Vyjadruje ich nazeranie na svet, kritizuje a poučuje.)

Hnutie Beatnici vzniklo v   50. rokoch v Spojených Štátoch Amerických. Beatnici odmietali ideál mladého úspešného Američana s   jeho nalinkovanú cestou životom. Vysmievajú sa tradičným hodnotám, najmä peniazom a kariére. Na miesto toho poukazujú na to že život treba prežiť a užívať si ho plnými dúškami. V   ich literárne tv orbe sa objavuje bezprostrednosť, láska k   životu, fascinácia svetom, vulgarizmy a erotická otvorenosť. To všetko v snahe šokovať a provokovať.

Kerouac prežil svoj život v zhode s postojmi beatnického hnutia. Okrem toho bol tiež veľmi ovplyvnený budhizmom, jazzom a starú čínsku poéziou, predovšetkým haiku (báseň o 17 slabikách, ktorá obsahuje ucelenú víziu života v troch krátkych riadkoch). Veľa cestoval, živil sa príležitostnú prác. Obe jeho manželstvo mali naozaj krátku dobu trvania.

Vďaka dielu „Na ceste“ sa stal populárnym, čo mu značne uškodilo. Nedokázal totiž byť vzorom pre iných ľudí. Svoje utrpenie z   toho že sa pred popularitou nedokázal skryť utápal v   alkoholu, čo ho tiež 21. októbra 1969 stálo život.

Medzi jeho ďalšie diela patrí „Maggie Cassidyová“, „Mag“ alebo „Malomesto, veľkomesto“.

 

Spoločensko-historické pozadie:

„Na ceste“ bolo napísané v   roku 1951. V   dobe po druhej svetovej vojne, kedy sa celosvetové začali utvárať dve sústavy – kapitalistická a socialistická. Kerouac sa vysmieva kapitalistickej ale aj socialistickej sústave a poukazuje na ich chyby.

 

Všeobecná charakteristika diela:

Literárny druh: epika (tzv. spontánna próza)

Literárny žáner: autobiografický román

 

Výstavba diela:

Pri písaní tejto knihy využil Kerouac prvýkrát vlastné experimentálne formu, ktorú si nazval „spontánny próza“. Nenechal sa úplne ničím obmedzovať a dielo písal v   kuse, bez opráv, podľa momentálneho prúdu jeho spomienok a myšlienok.

„Na ceste“ vzniklo v reakcii na čtyřicetistránkový list ktorý dostal od Neala Cassadyho (v knihe Dean Moriarty). Ten bol napísaný de facto ako jedna neprerušovaná veta. Tu sa Kerouac nechal inšpirovať nespútanosťou formy tohto listu. Obstaral si dlhú rolu papiera a na neho počas troch týždňov spísal v   jedinom odseku celé svoje dielo. To následne odmietol, akokoľvek opravovať a chcel ho takto vydať. Opravovanie považoval zo akúsi cenzúru jeho prúdu myšlienok a spomienok. Ďalších 6 rokov po napísaní knihy trvalo jeho prednej sa s   vydavateľom o formu knihy a následné jej opravovanie do „čitateľnej“ podoby (Avšak len čo sa týka interpunkcie a členenie do kapitol a odsekov).

Román sám o sebe nemá zápletku. Je to skôr súbor spomienok, neustále popisovanie krajiny, prírody, miest, zážitkov, pocitov, emócií vnemov a stretnutia z Kerouacových ciest po Amerike (USA a Mexiko). dej v   diele je v   nepretržitom pohybe.

 

Postavy:

  • Sal Paradise (Paradise = Raj) – autobiografická postava Jacka Kerouacka a rozprávač deja. Mladý beloch, ktorá býva u tety v   New Yorku a študuje. Je to pomerne pokojná a slušná osobnosť. Vnútri však cíti potrebu po nespútanom života a jeho užívania si. Nespútaný život sa v   ňom prebúdza až vtedy, keď sa dáva dokopy s
  • Dean Moriarty – postava podľa Kerouackova veľmi dobrého priateľa Neala  Taktiež mladý beloch, pochádzajúce z   Denveru, ktoré mal v   mladosti problémy so zákonom, najmä kvôli krádežiam áut. Syn tuláka (starého Deana Moriartyho), o ktorom sa v   knihe spomína predovšetkým v jej 3-tí tretine (kedysi sa mu stratil a teraz sa ho snaží nájsť). Dean je pre Sala vzorom v   jeho postoji k   životu. V   tom, ako si dokáže užívať plnými dúškami. Je to človek, ktorý je akýmsi prototypom beatnickej povahy a postoje k životu, pre svoju povahu je však skoro všetkými zatracovaný (okrem Sala ktorý pri ňom vždy stojí).

 

Ďalšie postavy

  • v  knihe sa vyskytuje obrovské množstvo ďalších postáv, ľudí, ktoré Sal (a Dean) stretáva na svojich cestách. Mnoho z nich je inšpirované skutočnými ľuďmi s   Kerouackova života, často tiež ďalšími predstaviteľmi beatnickej generácie. Starouši Bull (W. Burroughs), Camilla, Marylou, Carlo Marks a ďalšie …

 

Obsah diela:

mladý Sal Paradise, bývajúci u svojej tety v   New Yorku, je študent a mladý spisovateľ. Sám o sebe je mierny a pokojný človek zapadajúce do vtedajšej spoločnosti. To mu ale príde pre jeho život málo, a tak vyhľadáva „čudákov“, ľudí na okraji spoločnosti, filozofmi a ďalšie niečím zaujímavé, ako sám hovorí bláznivé, ľudí. Títo prevažne mladí ľudia tak tvoria absolútnu väčšinu jeho známych.

jeden z   týchto jeho priateľov si dopisuje s   akýmsi mladistvým páchateľom z   Denveru, Deanom Morieatym. Ten tam väčšinu svojho života strávil na ulici a v „pasťácích“ za krádeže áut. Je to však bezpochyby zaujímavá osoba, túžiaci po kultúre, vzdelaní a užívanie si života. Tento DeanMoriarty jedného dňa prichádza do New Yorku a navštevuje Sala, aby sa od neho naučil písať. Nejakú dobu u neho potom býva a vlastne ho využíva. Sal si to všetko uvedomuje, ale nevadí mu to, pretože na oplátku má po svojom boku jedného bezchybného „šialenca“, od ktorého sa necháva inšpirovať pre svoje postoje k   životu. Sal Paradise totiž tento typ ľudí miluje, pretože mu ukazujú niečo iné, zaujímavejšie a lepšie, ako obyčajní Američania sú. Po nejakej dobe však Dean New York opúšťa, aj kvôli problémom, ktoré si tam zapríčinil vďaka jeho neustálemu „děvkaření“.

Sal Paradise je už však Deanovým duchom, jeho rozprávaniami a jeho postojom   k   životu fascinovaný dosť na to, aby sa rozhodol uvoľniť svojho vnútorného dobrodruha a vydať sa na cestu po Amerike. Chce spoznať všetky tie úžasné ľudí, miesta a zážitky o ktorých, prevažne od Deana, počul. Od tohto okamihu tak začína nová etapa jeho života. Etapa, ktorá by sa dala nazvať etapou na ceste.

Sal si zbalí niektoré svoje veci, vezme nejaké peniaze a vyráža za Deanom. Z   počiatku, ako tulák začiatočník, cestuje viac autobusom. Časom však hlavne kvôli peniazom, ale aj túžbe ukojiť chuť po dobrodružnom živote, využíva prevažne stop. Od tohto okamihu je kniha plná popisov krásnych miest ktoré navštívil, zaujímavých ľudí, s ktorými sa stretol, a pocitov ktoré z   toho všetkého (cestovanie, chudoby a ľudí) mal. Po tejto ceste stretáva aj niektoré svoje staré známe a príležitostne pracuje (napríklad na lodi, na poliach alebo ako strážca). Stretáva samozrejme aj Deana Moriartyho, ktorý sa medzitým oženil a začal pracovať a viesť ako-tak pokojný život. Keď však vidia Sala, to že sa rozhúpal k   tuláckemu cestovanie po USA, niečo sa v   ňom zlomí a čoskoro sa opäť „zblázni“ a vyrazí na ďalšie šialenú dobrodružnú jazdu.

Ďalšie 2 / 3tiny knihy sú o ich spoločnom cestovaní, zážitkoch a spoznávanie nových ľudí. Počas toho sa tiež obaja niekoľkokrát upokojí a vracajú do svojich domovov. Dean sa rozvádza, potom zase ženia, a tak podobne „šalejú“ okolo žien, ktoré všetky miluje as   ktorými má neskôr aj niekoľko detí.

3 / 3tina knihy už nie je toľko o cestovaní samotnom alebo spoznávanie ľudí. Skôr pojednáva o čoraz väčšom „bláznovstvo“ Deana. O jeho absolútne jedinečnom užívanie si a vnímanie života. Ostatní ľudia v   okolia Deana a Sala zostarnú a upokojí sa. Nedokážu potom pochopiť, že Dean zostáva stále rovnaký maniak a že Sal to ťahá s   ním, podporuje ho v tom. V   tejto časti knihy je tiež často opisované Deanová a sálové poflakovanie sa po jazzových kluboch, a to, ako čas od času do svojho „šialeného“ života vtiahnu nejakú ďalšiu osobu, ktorú potom úplne vyčerpanú nechávajú ďaleko za sebou. Nie sú zlí alebo nevďační. proste s   nimi v   ich vstrebávanie krás života nikto nedokáže udržať krok.

V   závere knihy ešte s   jedným priateľom podnikajú cestu do Mexika (kvôli ďalšiemu Deanová rozvodu). Opäť stretávajú veľké množstvo zaujímavých ľudí a je tu popísaná kráse tamojšieho prostredia a života v   ňom. Tu neskôr necháva Dean Moriarty Sala (ktorý dostal úplavicu) a druhého priateľa samotnej a vracia sa späť do USA, čeliť svojim ženám a ďalším problémom.

Kniha končí tak, že Sal sa bez Deanová vplyvu upokojuje a usadzuje sa. Keďže Dean je svojím okolím nepochopený a zavrhované, pomaly sa premieňa z   bezstarostného, nádherného šialenca na zamĺknutých, nepochopeného, pochmúrneho človeka, ktorý stráca aj vôľu hovoriť.

 

Hlavná myšlienka:

Deklarácia a propagácia myšlienok a postojov beatnickej generácie. Poukázanie na to, čo je podľa jej autora (jedného z   hlavných predstaviteľov tejto generácie) v   živote dôležité, a to vrátane ťažkostí, ktoré tento život prináša. Výsmech problémom a „chybám“ obyčajného usporiadaného života.

 

Kritika a aktuálnosť:

Román bol americkým časopisom Time vybraný medzi stovku najlepších anglicky písaných románov medzi rokmi 1923 až 2005. Kniha bola tiež sfilmovaná, a to v   roku 2012, v   britsko-francúzsko-brazílsko-americkej koprodukcii.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár